duminicã, 14 aprilie, 2024

Special Arad Logo

  Proiectul privind adoptarea bugetului Consiliului Județean Arad, la transparență. Unde poate fi consultat

  de Special Arad | 16 ianuarie 2024, 10:18 AM | Administraţie

  0

  Comunicat CJA. Consiliul Județean Arad anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2024.

  În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (2) lit. b și alin. (3) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean aprobă, la propunerea președintelui consiliului județean, bugetul județului.

  Acesta este fundamentat pe baza veniturilor proprii și a sumelor repartizate de Direcția Generală a Finanțelor Publice Arad și urmează a fi aprobat conform procedurii prevăzută de art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

  Documentația aferentă proiectului de act normativ include:

  • Referatul de aprobare nr. 1.259/15.01.2024 al Președintelui Consiliului Județean Arad;
  • Raportul de specialitate nr. 1.260/15.01.2024 al Direcției Economice;
  • Anexa nr. 1 – Bugetul local de venituri și cheltuieli al Județului Arad pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025 – 2027;
  • Anexa nr. 2 – Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025 – 2027;
  • Anexa nr. 3 – Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Județului Arad pe anul 2024 și estimările pentru anii 2025 – 2027;
  • Anexa nr. 4 – Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al Județului Arad pe anul 2024;
  • Anexa nr. 5 – Programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene pentru anul 2024 și estimările pentru anii 2025 – 2027;
  • Anexa nr. 6 – Contribuțiile la salarizarea personalului neclerical angajat în unitățile de cult precum și alocarea sumelor pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult recunoscute în România pe anul 2024;
  • Anexa nr. 7 – Numărul de posturi precum și fondul de salarii aferent anului 2024 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Arad și instituțiile subordonate;
  • Anexa nr. 8 – Bugetul pe titluri de cheltuieli, articole și alineate al Județului Arad pe ordonatori de credite subordonați pe anul 2024 precum şi estimările pentru anii 2025 – 2027;
  • Anexa nr. 9 – Bugetul general al Județului Arad pe anul 2024.

  Documentația poate fi consultată:

  Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 31.01.2024:

  • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a Consiliului Județean Arad la linkul https://www.cjarad.ro/contact/;
  • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: [email protected];
  • prin poștă, la adresa Consiliului Județean Arad: municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, cod poștal 310003;
  • la Registratura Consiliului Județean Arad, la adresa: municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22, de luni până joi între orele 8:00-16:30 și vineri între orele 8:00-14:00.

  Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al Judeţului Arad pe anul 2024”.

  Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la linkul https://www.cjarad.ro/transparenta/1/.

  Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

  Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 31.01.2024.

  Pentru informații suplimentare vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact:

  telefon: 0357 731 126, e-mail: [email protected], persoană de contact: Gheorghina Ribovici – director executiv al Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Arad.

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  1 + 2 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.