luni, 22 iulie, 2024

Special Arad Logo

  Am dat în judecată Centrul Municipal de Cultură Arad. Pentru voi, cititorii noștri și pentru toți care mai cred într-o Românie liberă, democratică!

  de Redacția Special Arad | 12 august 2019, 12:30 PM | Administraţie | Topic special

  2

  Nu ne stă în obicei să ne batem cu pumnul în piept, chiar dacă, suntem convinși de asta, suntem printre puținele publicații din județ și chiar din țară care nu depind de banii unora sau de puterea altora – e vorba de bani oricum, doar că în cel de al doilea caz de bani publici, adică bani care se iau de la Dumneavoastră pentru ei – în cazul de față însă situația este alta și… de aceea am ajuns la judecată.

  De data asta miza este un drept constituțional de-al Dumneavoastră, acela de a fi informați, de a avea acces la informații care, într-o țară liberă, sunt, prin natura lor, publice.

  Cum veți vedea dacă aveți puterea să treceți în revistă plângerea pe care am înaintat-o deja Tribunalului Arad, prin avocatul Special Arad, dr. av. Bogdan Ionescu, este vorba de refuzul Centrului Cultural Municipal de a ne oferi, strict legal, informații pe care le-am cerut pentru corecta informare a Dumnevoastră, stimații noștri cititori. Întrebarea este de fapt, ce îi deranjează atunci când ceri date centralizate despre modul cum este cheltuit banul public – CCMA este finanțat exclusiv din banii arădenilor obținuți prin taxe și impozite – iar dacă ei nu vor să răspundă, apelăm la sistemul de justiție, un sistem decisiv într-o democrație.

  Nu avem treabă personal cu nimeni, dorim doar să aflăm de ce o instituție locală, subordonată direct Primăriei, deci statului român, și care trăiește din banii contribuabililor nu dorește să facă publice modul, direcțiile în care cheltuiește banii.

  Convingerea noastră este că fără un sistem instituțional aflat în slujba cetățeanului, nu la cheremul celor care se erijează în lideri, nu putem vorbi de o țară liberă, de o societate în care scopul este conviețuirea în bunăstare și înțelegere, nu susținerea la nesfârșit a „tagmei jefuitorilor”.

  Avem încredere că Justiția va înțelege exact importanța demersului nostru, iar Dumneavoastră, cititori ai noștri și nu numai, ne veți susține în continuare așa cum ne-ați obișnuit deja.

  PLÂNGERE

  prin care în contradictoriu cu CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD, care urmează să fie citat pentru maximă celeritate via E-mail: [email protected] sau fax: +40371501072, dar declinând pentru rigurozitate formală și adresa sediului acestei pârâte, anume în Arad, B-dul Revoluției, nr. 97, ap. 4, jud. Arad, vă solicităm ca prin sentința pe care o veți pronunța să dispuneți:

  • Obligarea pârâtei de a ne furniza informațiile de interes public solicitate și în concret:
  • Lista contractelor de achiziții publice atribuite de către actuala pârâtă (CENTRUL MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD) pentru execuția de lucrări, prestări servicii și achiziții/furnizări de bunuri aferentă perioadei01.2018 – 22.07.2019;
   • Cu cheltuieli de judecată.

  MOTIVE

  [1] Subscrisa dețin ziarul online ”SPECIAL ARAD”, care poate să fie accesat/vizualizat la adresa Special Arad.ro → ziar având lunar sute de mii de vizualizări.

  [2] La data de 22.07.2019, subscrisa prin intermediul unuia dintre editori (domnul ANDREI FULIAȘ) am adresat actualei pârâte o cerere de furnizare informații de interes public în baza Legii nr. 544/2001, cerere prin intermediul căreia am solicitat exact ceea ce solicităm acum în petitul I al prezentei.

   * La data de 07.2019, se oferă un anumit răspuns cererii noastre (esențialmente unul negativ), refuzându-ni-se practic furnizarea informațiilor de interes public solicitate. Concret, am fost îndrumați să obținem cele solicitate expres CENTRULUI MUNICIPAL DE CULTURĂ ARAD, dar din alte surse, anume de pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (brevitatis causa SEAP).

  [4] Primind acest răspuns, am revenit (la data de 26.07.2019) cu o noua adresă/cerere către actuala pârâtă, prin intermediul căreia nu doar că i-am reiterat să ne furnizeze direct/nemijlocit informațiile solicitate (ci nu să ne trimită la alte platforme), dar i-am furnizat și o mostră (un exemplu) privind forma documentelor solicitate.

  Așa cum veți putea observa și dvs. din înscrisurile anexate, pârâta a deținut și transmis inclusiv în trecut o evidență simplă și clară a tuturor contractelor de achiziție publică încheiate, evidență care (dacă nu ar fi existat rea-credință) ar fi putut să ne fie transmisă acum printr-un simplu ”click”.

   [5] La data de 05.08.2019, se oferă un răspuns adresei/cererii noastre, aici unde într-o manieră demnă de absurdul kafkian se învederează (cităm): ”În cazul în care vă interesează o anumită achiziție publică privind un anumit produs, lucrare sau serviciu achiziționat de noi, vă putem pune la dispoziție respectiva informație, în condițiile în care ne precizați care este aceasta.

   [6] Am evocat mai sus absurdul din scrierile kafkiene în contextul în care solicitarea noastră inițială era de o simplitate, claritate și logică desăvârșită, dar cu toate acestea a primit o reacție totalmente absurdă.

  Iată, spre reamintire, cum se prezenta solicitarea noastră:

  Lista contractelor de achiziții publice atribuite de Centrul Municipal de Cultură Arad pentru execuția de lucrări, prestări servicii și achiziții/furnizări de bunuri pentru perioada 01.01.2018 – 22.07.2019.

  Așadar, am indicat cu o claritate deplină informațiile publice solicitate: care anume (particularizat inclusiv sub aspectul obiectului), sub ce formă (oferind până și un model orientativ), limitând totul și la o perioadă de timp mai mult decât rezonabilă – iar la toate acestea pârâta se (pre)face că nu a înțeles solicitarea noastră, după ce inițial (culmea) ne-a trimis să obținem informațiile solicitate din alte surse (și nu din evidențele acestei pârâte).

  Tu autoritate publică (care ai obligația de a furniza informațiile publice din propria activitate/bază de date) nu-mi poti impune mie cetățean/contribuabil să-ți solicit doar informațiile care ție îți sunt comode, favorabile ori neutre, ușor de condensat/strâns, ori care vizează de pildă doar un anumit contract de achiziție publică, ori doar acele contracte cu un anumit obiect, încheiate pe o perioadă restrânsă de timp ș.a.m.d.

  [7] În acest context am hotărât a încerca sancționarea văditului dispreț față de cetățean și sfidare a legii de către autoritatea publică în discuție, formulând prezentul demers judiciar.

   [8] Prezenta noastră cerere este incontestabil temeinică și legală, sens în care admiterea ei apare sine qua non. Toate informațiile solicitate sunt unele de interes public, odată ce prin informație de interes public în accepțiunea Legii 544/2001 se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informației – a se vedea în acest sens art. 2 lit. b) din Legea nr. 544/2001.

  [9] Concret, informațiile solicitate vizează (în esență) contractele de achiziție publică (chiar denumirea lor le reflectă imediat natura și ”vocația” cetățeanului/contribuabilului de a fii informat în privința lor) încheiate de către actuala pârâtă într-un interval concret de timp.

  [10] Atitudinea pârâtei încalcă și este în contradicție cu însăși esența legii aici în discuție. Astfel, din expunerea de motive (pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001) transpare cu maximă evidență care a fost rațiunea legiuitorului (ratio legis), cităm mai departe: ”(…) este un demers care are drept scop promovarea transparenței guvernamentale, prevenirea corupției, împuternicirea cetățenilor și maximizarea potențialului noilor tehnologii pentru a consolida resaponsabilitatea și pentru a promova participarea la politicile publice. Cetățenii dau socoteală statului pentru situația lor financiară și își plătesc la zi datoriile față de stat. Statul însă nu mai e atât de binevoitor atunci când îi vine rândul să justifice cheltuielile publice, servind publicului, la cerere, firmituri de informații de interes public într-un interval de timp inadecvat.”

   [11] Nu ascundem defel că dorim a obține aceste informații publice pentru a scrie apoi un eventual articol pe seama lor, pe tema clientelei politice abonate la contractele cu Statul. Dar această împrejurare este un argument suplimentar în sprijinul admiterii cererii noastre odată ce aduce în discuție (și) prerogativele presei, libertatea de exprimare și dreptul publicului de a fi informat.

  Astfel, Curtea de la Strabourg a subliniat în mii de cazuri, reprezentând un fel de mantră în motivarea hotărârilor pronunțate, că: ”rolul de câine de pază al democrației pe care îl joacă presa liberă este fundamental într-o societate democratică.”

   De asemenea că: Articolul 10 este aplicabil nu doar ”informațiilor” sau ”ideilor” care sunt primite favorabil ori considerate ca inofensive sau indiferente, dar și celor care ofensează, șochează sau deranjează; acestea sunt cerințele pluralismului, toleranței și gândirii libere, fără de care nu există o ”societate democraticã” (…).

   [12] În fine, o simplă persoană fizică (un simplu cetățean) ar fi deplin îndreptățit(ă) să obțină informațiile publice aici în discuție chiar dacă (după obținerea lor), nu ar face altceva decât să le păstreze doar pentru sine, să le pună în ”ramă” ori să le lacereze după prealabila lecturare. A fortiori aceste informații trebuie să fie obținute de către un ziar online având peste o sută de mii de vizite și cititori în fiecare lună.

   

  • În fine, mai dorim să reliefăm un aspect deosebit de important, anume că:
  Legea privind liberul acces la informațiile de interes public NU prevede ca modalitate de comunicare a informațiilor care privesc activitatea unei autorități publice, trimiterea la alte surse (așa cum a făcut pârâta, prin trimiterea noastră la SEAP).

  Potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 544/2001: ”Autoritățile și instituțiile publice au obligația să răspundă în scris la solicitarea informațiilor de interes public. Astfel, această obligație (de a răspunde la o solicitare expresă a unui cetățean) este suplimentară inclusiv celei de publicare a informațiilor de interes public din oficiu.

  Întreaga Lege nr. 544/2001 ar fi un castel de nisip, să nu spunem un nonsens, dacă instituția căreia i-au fost solicitate expres anumite informații ar putea răspunde ”telegrafic”, de pildă doar prin trimiterea la propriul site, la alte site-uri ori varii alte surse (Monitorul Oficial, Buletinul procedurilor de insolvență, ONRC, ANCPI etc.).

  Autoritatea poate refuza furnizarea informațiilor solicitate doar dacă dovedește (sub actori incumbit probatio) că respectivele informații se înscriu în excepțiile limitativ prevăzute de lege, astfel cum aceste excepții sunt prevăzute la art. 12 din tot evocata Lege nr. 544/2001.

  [14] În lumina tuturor celor de mai sus solicităm să ne admiteți plângerea pendinte astfel cum a fost formulată, prin această soluție de admitere instanța practic refuzând să gireze conduita abuzivă, disprețuitoare și de superioritate a instituției pârâte atitudini care din păcate au devenit o constantă a autorităților administrative naționale. 

  În drept: [15] art. 29, art. 30, art. 148, art. 194 NCPC; Legea 544/2001; art. 31 din Constituția României; art. 10 CEDO; orice alte texte normative și/sau principii de drept evocate în cuprinsul prezentei.

  Probe: [16] înscrisuri.

   

  Sursa foto: https://poze.site/statui/doamna-justitiei-in-mitologia-greaca

   

   

   

   

   

   

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Comentarii

  Scrie un comentariu

  3 + 4 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.