miercuri, 28 februarie, 2024

Special Arad Logo

  13 consilieri locali din țară, descoperiți de ANI. Aceștia și-au votat prețuri mai mici la terenuri închiriate, au încheiat contracte cu primăriile și multe altele

  de Special Arad | 11 decembrie 2023, 1:02 PM | Naţional

  0

  13 consilieri locali din țară, descoperiți de ANI. Agenția Națională de Integritate a constatat conflictul de interese de natură administrativă, starea de incompatibilitate sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 13 aleși locali, după cum urmează:

  MIHAI DUMITRU-DANIEL – Consilier Local în cadrul C.L. al Com.  Podoleni, Jud.  Neamț

  În perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat, în data de 06 ianuarie 2022, atât la avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre, cât și la adoptarea Hotărârii C.L. prin care s-a aprobat exceptarea de la plata unei taxe a agenților economici prevăzuți în lista anexă a hotărârii, listă în care se regăseau atât întreprinderea individuală al cărei titular este persoana evaluată, cât și societatea al cărei asociat unic și administrator este tatăl său.

  Totodată, în data de 10 mai 2022, a participat și la adoptarea Hotărârii C.L. privind închirierea unei suprafețe de teren din domeniul privat al comunei Podoleni, în baza căreia Primăria Podoleni a încheiat la data de 16 mai 2022, prin atribuire directă, un contract de închiriere pentru suprafețele de teren aflate în domeniul privat al comunei, cu asociația al cărei  asociat unic și administrator este tatăl persoanei evaluate.

  Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) și alin. (2)-(5) din  O.U.G. nr. 57/2019.

   

  MÂNDRILAȘ MIHAI – Consilier Local în cadrul C.L. al Com.  Podoleni, Jud.  Neamț

  În perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat în data de 06 ianuarie 2022, atât la avizarea favorabilă a proiectului de hotărâre, cât și la adoptarea Hotărârii C.L. prin care s-a aprobat exceptarea de la plata unei taxe a agenților economici prevăzuți în lista anexă a hotărârii, listă în care se regăsește și întreprinderea individuală al cărei titular este persoana evaluată.

  Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1) și alin. (2)-(5) din  O.U.G. nr. 57/2019.

  GRASU ADRIAN-NICOLAE – Consilier Local  în cadrul C.L. al Com. Podoleni, Jud. Neamț

  În perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent) deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor C.L., a participat în anul 2022, la emiterea și adoptarea unor acte administrative de natură să producă un folos material pentru soția acestuia, în calitate de titular al unei  întreprinderi individuale, respectiv exceptarea întreprinderii individuale de la plata unei taxe a agenților economici.

  Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.

   

  ACHIM IONEL – Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Radomirești, Jud. Olt

  În perioada deținerii mandatului  de consilier local (2020 – prezent), societatea la care acesta deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator unic, a încheiat cu Primăria comunei Radomirești, două contracte comerciale de furnizare de produse prin achiziție directă, în temeiul cărora societatea a încasat suma totală de 49.580 Lei.

  Persoana evaluată a încălcat astfel  prevederile art. 90, alin. (1), din Legea nr. 161/2003.

   

  DAVID STANCIU MARIAN – Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Cocora, Jud. Ialomița

  În perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor C.L, a participat  în data de 21 ianuarie 2021, la deliberarea și adoptarea Hotărârii privind inițierea procedurii de închiriere a terenurilor aflate în proprietatea privată a comunei, iar ulterior, în baza acestei hotărâri, soția și fratele persoanei evaluate (în calitate de locatari) au încheiat cu Comuna Cocora (în calitate de locator) contracte de închiriere a unor terenuri aflate în domeniul privat al comunei.

  Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70  și art. 71 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1),  lit. a)  și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019.

  Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșirea de către DAVID STANCIU MARIAN a infracțiunii de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act prin care s-a obținut un folos patrimonial pentru soția și fratele său, respectiv, încheierea de către aceștia a unor contracte de închiriere terenuri cu Comuna Cocora și obținerea de către soția persoanei evaluate de subvenții acordate de către A.P.I.A., prin încheierea contractului de închiriere mai sus menționat.

   

  NECULA VALENTIN – Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Cocora, Jud. Ialomița

  În perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor C.L, a participat  la deliberarea și adoptarea a două Hotărâri în baza cărora persoana evaluată a încheiat cu Comuna Cocora contracte de închiriere a unor terenuri aflate în domeniul privat al comunei.

  Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) și alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 57/2019.

   

  ȘTEFĂNESCU MIHAIL – Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Nicolae Bălcescu, Jud. Călărași

  Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșire de către ȘTEFĂNESCU MIHAIL a infracțiuni de folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul Penal. În exercitarea atribuțiilor de serviciu, a participat la deliberarea și adoptarea unor Hotărâri ale C.L. în baza cărora atât persoana evaluată, soția acestuia cât și societatea comercială în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat și funcția de administrator, au încheiat contracte de închiriere a unor suprafețe de teren cu Primăria Comunei Nicolae Bălcescu.

   

  PALIȚĂ DANIEL – CONSILIER Local în cadrul C.L. al Com Dănești, Jud. Gorj

  Agenția Națională de Integritate a sesizat Direcția Națională Anticorupție cu privire la existența unor indicii referitoare la posibila săvârșirea de către PALIȚĂ DANIEL a infracțiunii asimilată faptelor de corupție prevăzută de art. 12, lit. b) din Legea 78/2000, întrucât, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a aprobat la data de 21 aprilie 2021 Hotărârea C.L. privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dănești pentru anul 2021. În baza acestei Hotărâri, a fost alocată suma de 40.000 Lei unei entități finanțate de la bugetul local, pentru reabilitarea unui monument, reabilitare efectuată de societatea comercială la care administrator și asociat era persoana evaluată.

   

  DĂDĂLĂU DUMITRU – Consilier Local în cadrul  C.L.  Orașului Bumbești – Jiu, Jud. Gorj

  S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 octombrie 2020 – 31 ianuarie 2022, întrucât a exercitat simultan funcția de consilier local și funcția de director general al unei societăți pe acțiuni – filială a unei Companii Naționale.

  Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

   

  BOSTAN ȘTEFAN – Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Corbeni, Jud. Argeș

  În perioada exercitării mandatului de consilier local (2020 – prezent), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor C.L, a participat în data de 26 aprilie 2022 la deliberarea și adoptarea Hotărârii privind aprobarea închirierii unor terenuri disponibile aflate în proprietatea comunei de către o asociație în cadrul căreia persoana evaluată  deține calitatea de membru.

  Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70  și art. 71 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1),  lit. f), alin. (2) și alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019.

   

  DAN JAN – Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Padina, Jud. Buzău

  În perioada deținerii mandatelor  de consilier local 2016 – 2020 și 2020 – prezent, societatea la care persoana evaluată deține calitatea de asociat și funcția de director, iar soția acestuia deține calitatea de asociat și funcția de administrator a încheiat cu Primăria comunei Padina, prin achiziție directă, 30 de contracte comerciale de furnizare de produse, în temeiul cărora societatea a încasat suma totală de aprox. 189.662 Lei.

  Persoana evaluată a încălcat astfel  prevederile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

   

  AGIU MARIAN – fost Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Nicolae Bălcescu, Jud. Călărași

  În perioada exercitării mandatului de consilier local (23 octombrie 2020 – 26 octombrie 2021), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat în data de 24 noiembrie 2020 la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. privind prelungirea prin act adițional a contractelor de închiriere a unui teren, proprietate privată a Comunei N. Bălcescu și modificarea taxei anuale de închiriere. În temeiul acesteia, Comuna Nicolae Bălcescu (în calitate de locator) a încheiat cu persoana evaluată (în calitate de locatar) un Act adițional la Contractul de închiriere încheiat în luna mai 2018, potrivit căruia se modifică durata și prețul contractului, în sensul prelungirii duratei cu 1 an și diminuarea prețului închirierii la 500 lei/ha/an.

  Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228, alin. (1) din  O.U.G. nr. 57/2019, coroborate cu prevederile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003.

   

  MERLEA SILE ADRIAN – fost Consilier Local în cadrul C.L. al Com. Perieți, Jud. Ialomița

  În perioada exercitării mandatului de consilier local, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat  în data de 20 aprilie 2021, la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. privind adoptarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Comunei Perieți, Hotărâre prin care s-au alocat, printre altele, și sume de bani școlii gimnaziale în cadrul căreia persoana evaluată deținea funcția de director.

  Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 71 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1),  lit. e) din  O.U.G. nr. 57/2019.

  Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. ȘTEFĂNESCU MIHAIL, MIHAI DUMITRU-DANIEL și MÂNDRILAȘ MIHAI nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

  Mai multe detalii în comunicatul ANI

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  7 + 7 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.