joi, 13 iunie, 2024

Special Arad Logo

  8 lei pentru cel mai bătrân stejar din Parcul Eminescu

  de Adriana Barbu | 17 august 2023, 11:07 AM | Dezvăluiri | Știri Arad | Topic special

  10

  7,8 lei. Aproape 8 lei. Atât am plătit pentru a vedea care sunt actele care au stat la baza tăierii, la începutul verii, a probabil celui mai bătrân stejar din Parcul Eminescu. În iunie, am decis să solicităm Primăriei Arad să ne pună la dispoziție toate actele care au stat la baza acestei decizii, materializată în luna mai 2023, dar şi actele care au stat la baza tăierii celui de al doilea arbore din parc, la data de 19 iunie, nominalizând un singur act dintre cele pe care am dori să le primim: tomografia (care a stabilit, în cazul fiecărui arbore, starea de sănătate a acestuia).

  Deși, în prima zi de după tăierea stejarului, primăria, iar mai apoi edilul au precizat că eliminarea arborelui din parc are la bază toate actele și avizele necesare și că a fost făcută după primirea tuturor acestor aprobări, fapt care ne duce cu gândul că toate acestea au fost verificate încă o dată, Primăria Arad a avut nevoie de mai bine de două săptămâni pentru a li ne pune la dispoziție.

   

  8 lei stejar act de punere in valoare

  (Unul dintre actele pe care Primăria Arad ni le-a pus la dispoziție)

  Seria de documente care a stat la baza tăierii stejarului

  În răspunsul primit la solicitarea noastră (înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr. 50.891/19.06.2023), făcută în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, cu modificările și completările ulterioare, am avut ataşate 20 de fotografii cu detalii ale arborilor tăiați, două acte de punere în valoare a lemnului rezultat din tăierile mai multor arbori de pe domeniu public (așa cum puteți vedea în imaginea de mai sus), mai multe autorizaţii de exploatare, cererile adresate APM pentru tăierea mai multor arbori din municipiu, două procese-verbale de predare-primire  a lemnului, două procese verbale de constatare a stării de sănătate a arborilor propuşi pentru tăiere, procese încheiate de Comisia de stabilire a stării de sănătate a arborilor propuși pentru tăiere, din cadrul Primăriei Arad, în care, în dreptul arborilor propuşi pentru tăiere, sunt trecute doar concluziile (scorburoşi, uscaţi, parţial uscaţi, bătrâni, periculoşi etc.) şi nici măcar o singură tomografie.

  8 lei pentru alte informaţii despre arborii tăiaţi

  Pentru actele primite de la Primăria Arad, în baza cărora nu am putut ajunge, din păcate, la nicio concluzie cu privire la cât de periculoși sau bolnavi erau aceştia, în condițiile în care am primit doar documentele de după ce s-au tras concluziile legate de stejari, am fost rugați să ne deplasăm la casieria Primăriei Arad pentru a achita suma de 7.8 lei.

  „Contravaloarea serviciului de identificare și scanare a documentelor solicitate este de 7,8 lei (0,60 lei/pagină), sumă pe care o puteți achita la casieria Primăriei Arad (B-dul Revoluţiei nr.73 – Palatul Cenad)”, am fost informați în mailul în care am primit toate aceste informații, mai puțin informația care ar fi putut stabili odată pentru totdeauna dacă cel mai bătrân stejar din parc era bolnav și dacă mai putea fi salvat, ca moștenire locală.

  Odată lămurită această problemă, puteam să mergem mai departe cu dezbaterile despre câţi arbori bătrâni salvăm şi până unde putem merge cu protecţia naturii, fie ea seculară sau nu, și în detrimentul cui.

  Am plătit contravaloarea serviciului prestat de primărie în urma solicitării noastre în baza legii liberului acces la informaţii de interes public, dar nu ne-am lămurit cu privire la stejarii din Parcul Eminescu.

   

  8 lei cerere APM

  (Cerere trimisă la APM pentru avizarea tăierii mai multor arbori)

  Ce acte am primit de la Primăria Arad

  Iată documentele primite de la Primăria Arad în baza solicitării noastre:

  ”a) Procesele verbale de constatare a stării de sănătate a arborilor propuși pentru tăiere:
  1. Proces verbal Nr. 7.949/ 02.02.2023,
  2. Proces verbal Nr. 24.153/ 21.03.2023. 
  b) Referatele privind propunerea de aprobare a tăierii unor arbori amplasați pe
  raza Municipiului Arad:
  1. Referat Nr. 8.072/02.02.2023,
  2. Referat Nr. 24.557/22.03.2023. 
  c) Autorizațiile de exploatare emise de Ocolul Silvic ,,Iuliu Moldovan” Arad:
  1. Autorizația de exploatare nr. A230020980007 din 01.02.2023;
  2. Autorizația de exploatare nr. A230020980019 din 16.03.2023.
  d) Procesele verbale de predare-primire a parchetului emise de Ocolul Silvic ,,Iuliu
  Moldovan” Arad:
  1. Proces verbal nr. 3.211 din 01.02.2023;
  2. Proces verbal nr. 3.222 din 17.03.2023”.

  copac 1 1

  (Stejarul bătrân, prezent în Parcul Eminescu de peste 100 de ani, tăiat în vara acestui an)

  Ce conţin actele puse la dispoziţie de Primăria Arad

  7.8 lei am plătit pentru fotografii, câteva documente generate de aplicația SUMAL și semnate de șeful de Ocol Silvic Iuliu Moldovan, în fapt acte de punere în valoare emise în ianuarie și martie 2023, şi pentru două autorizaţii de exploatare a masei lemnoase aflată în afara fondului forestier, de către Gospodărirea Comunală Arad, care se face – după cum stă scris acolo – conform legilor şi normelor de mediu în vigoare, dar şi conform registrului ariilor protejate, sau a arborilor protejaţi, acolo unde este cazul (dar se pare că nu a fost cazul parcului secular din Arad) – emise în februarie 2023, respectiv în martie 2023.

  În răspuns am primit şi fotocopii după patru procese verbale. Primul dintre cele două procese verbale de constatare a stării de sănătate a arborilor propuși pentru tăiere, cel datat 02.02.2023, indică faptul că stejarul din Parcul Eminescu  (cel din poza de mai sus) a ajuns pe lista neagră a tăierilor ca urmare a autosesizării reprezentanților din cadrul Direcției Edilitare și că acesta a fost catalogat drept „scorburos, periculos”. Nici acest proces verbal, care a fost atașat cererii adresate Agenției pentru Protecția Mediului Arad (APM Arad), nu este însoțit de documentele rezultate din tomografie, ci de fotografii „efectuate asupra arborilor examinați”.

  În act nu se menționează dacă la baza deciziei de tăiere stau și tomografiile arborilor, cu tomograful achiziționat de către Primăria Arad exact în acest sens, ci sunt amintite doar verificările pe teren („Proces verbal …. încheiat cu ocazia verificărilor pe teren a necesității tăierii arborilor…”), fără a detalia cum au decurs aceste verificări.

  71 de arbori au fost propuși pentru tăiere în procesul verbal din 2.02.2023.

  cel de al doilea copac

  (Cel de al doilea stejar care a fost tăiat în vara acestui an)

  Cel de al doilea stejar din Parcul Eminescu, tăiat la început de vară, se regăsește în cel de al doilea procesul verbal al comisiei menționate mai sus, încheiat la data de 21.03.2023, acolo unde sunt propuși pentru tăiere 149 de arbori. El a fost etichetat de reprezentanții Direcției edilitare, care s-au autosesizat și în acest caz, drept „înclinat, periculos, scorburos”, iar procesul verbal depus la AMP este însoțit tot de fotografii.

  Ambele procese verbale amintite de noi mai sus sunt însoțite de referate privind propunerea de aprobare a tăierii unor arbori amplasați pe raza Municipiului Arad, care – pornind de la cele constatate de comisie – solicită „demararea procedurilor de obţinere a avizelor şi autorizaţiilor necesare, respectiv efectuarea lucrărilor de tăiere a arborilor”.

  Referatele care nu fac lumină în sentinţă

  Nu ne pricepem defel să interpretăm o tomografie a unui arbore, dar, de când am început să ne documentăm cu privire la cel mai vârstnic stejar din Parcul Eminescu pus la pământ de angajaţii Gospodăririi Comunale, în baza tuturor actelor prezentate de noi mai sus şi remise de Primăria Arad la cererea noastră, am rugat doi arborişti din Timişoara să ne explice şi să ne detalieze datele din tomografiile arborilor dispăruţi din parc. La momentul la care, desigur, vor primi aceste documente.
  În pofida solicitării noastre, acestea nu ne-au fost puse la dispoziţie.

  Celelalte acte nu lămuresc defel gradul de periculozitate al arborilor eliminaţi din parc şi nu pot pune capăt îndoielii care plenează încă de la tăierea lor: că aceştia putea liniştiţi să mai rămână în picioare în Parcul Eminescu încă 100 de ani, aşa cum ne-au declarat peisagiştii citaţi în materialele noastre anterioare dedicate acestui subiect (vezi aici).

  O să formulăm o nouă cerere Primăriei Arad în care vom solicita doar tomografiile celor doi stejari din parc (documentele emise de tomograf).

  8 lei referat pentru taiere

  (Referatul în care apare propus pentru tăiere cel mai vechi stejar din Parcul Eminescu)

  Explicaţiile scrise ale Primăriei, pe lung

  În răspunsul scris, care însoțește toate aceste documente, acte ce arată mai degrabă cum a valorificat Primăria Arad lemnul rezultat din arborii tăiați de pe domeniu public, am primit și o serie de spicuiri din articole de lege.

  Iată-le, așa cum le-am primit: „În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, <Întreținerea spațiilor verzi se asigură de către proprietarii și administratorii acestora>. În acest sens, în conformitate cu prevederile alin. (2) al aceluiași articol <Proprietarii și administratorii de spații verzi cu arbori și arbuști sunt obligați să realizeze măsurile de întreținere a acestora>. În orice caz, analizând prevederile alin. (3) din același text de lege este stabilit faptul că <Proprietarii și administratorii de spații verzi sunt obligați să asigure măsurile privind siguranța persoanelor care pot fi afectate de ruperile și desprinderile arborilor și elementelor acestora, ca urmare a gradului de îmbătrânire avansat sau a stării fitosanitare precare>. Astfel, precizăm că proprietarul și, implicit, administratorul spațiilor verzi publice definite la art. 3 lit. a)-b) din actul normativ anterior menționat, este UAT Municipiul Arad prin compartimentul de specialitate organizat la nivelul Primăriei Municipiului Arad, care deleagă serviciile de întreținere și amenajare a spațiilor verzi către operatori, potrivit prevederilor art. 3 alin. (3) coroborat cu prevederile art. 1 lit. b) și art. 5 pct. 3 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, precizăm că proprietarul spațiilor verzi publice definite la art. 3 lit. a)-b) din actul normativ anterior menționat este UAT Municipiul Arad prin compartimentul de specialitate organizat la nivelul Primăriei Municipiului Arad. În aceeași măsură, arătăm că în lumina prevederilor art. 8 alin. (1) din același text de lege, <Administrarea spaţiilor verzi proprietate publică este exercitată de autorităţile Pagina 2 din 4 administraţiei publice locale şi de alte organe împuternicite în acest scop>. Totodată, subliniem faptul că din analiza art. 12 alin. (6) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, <Deciziile luate la nivelul administraţiilor publice locale de tăiere a arborilor sănătoşi din spaţiile verzi, astfel cum sunt definite la art. 3, aflate pe terenurile din zonele urbane, se pun în aplicare numai după obţinerea avizului emis de agenţiile judeţene pentru protecţia mediului, respectiv a municipiului Bucureşti>. Astfel, cu titlu exemplificativ, precizăm că pentru arborii uscați sau parțial uscați, ori pentru cei scorburoși, respectiv cu stare fitosanitară precară, legislația în vigoare nu impune obținerea și emiterea de aviz din partea Agenției pentru Protecția Mediului Arad. Pentru această categorie de arbori se solicită și obțin celelalte tipuri de autorizații, emise de ocolul silvic și direcția pentru agricultură județeană, după caz, în funcție de specie. Referitor la cei 2 arbori tăiați/defrișați din Parcul Mihai Eminescu în luna mai anul 2023 și în dața de 19.06.2023, nu a fost necesară și obținerea autorizației pentru tăierea nucilor și a castanilor comestibili din categoria pomi răzleți emisă de Direcția pentru Agricultură Județeană Arad, întrucât arborii în discuție făceau parte din specia Stejar, specie care nu este inclusă în prevederile art. 17 din Legea nr. 348/2003 privind legea pomiculturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În altă ordine de idei, aducem la cunoștință faptul că, potrivit prevederilor din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 15 din 26 ianuarie 2017 privind aprobarea Strategiei privind transformarea în oraș verde a municipiului Arad, la fiecare arbore tăiat de pe domeniul public se plantează alți trei, în perioada specifică de plantare a fiecărei specii, de regulă toamna, anual”.

  Rezumatul

  Pe scurt, pentru că Parcul Eminescu este în proprietatea Primăriei Arad și pentru că cei doi stejari erau considerați bolnavi, autoritatea a procedat la tăierea lor, tăiere pentru care nu sunt necesare atâtea avize și autorizații ca în cazul arborilor sănătoși. Atât doar că nu am aflat cât de bolnavi erau arborii puși la pământ, în pofida faptului că am solicitat expres documentul care putea indica acest fapt, şi nici dacă Parcul Eminescu e considerat de proprietarul său parc istoric.

   

  Citeşte şi:

  Cum arată viitorul Parcului Eminescu? Oficial, se vorbește de modernizare. Neoficial, vorbim iar de parcare!

  Schimbarea la față a Parcului Eminescu. Putem avea încredere în calitatea saltului de la teorie la practică?

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Comentarii

  1. Chiar am rămas fără subiecte în orașul acesta? Este incredibilă ignoranța dvs. față de tragedia care a avut loc. Cu ce ne doare pe noi că niște arbori putreziți au fost tăiați? Chiar nu aveți curajul să investigați chestii cu adevărat serioase? Sau există o frică de a nu supăra pe cineva?

   +60 voturi
   +1
   -1
   • Poate ar fi bine să mai „frunzăriți” ziarul Special Arad înainte să lăsați aiurea comentarii la un articol singular. Suntem convinși că veți găsi destule articole interesante pentru dumneavoastră, diferite de subiectul copacilor tăiați, despre care e evident că vă lasă rece.

    --56 voturi
    +1
    -1
  2. D-na Barbu, românii nu citesc. Luați un interviu domnului bibart…filmat, umilit prin întrebări incomode apoi postat pe YouTube și esențialul pe tik-tok. O să vedeți un impact ce o să vă surprindă.

   Asta e varianta mai grea. Varianta mai ușoară este emigrarea. Această țară nu mai are nici o șansă. Iar nația noastră a devenit cocalară. Aveți o singură viață și nu merită să o irosiți explicând oligofrenilor necesitatea unor arbori in mediul urban.

   +9 voturi
   +1
   -1
  3. Primarul a spus că siguranța oamenilor e mai importantă decât un copac dar imediat după aceea a picant un pantograf de pe tramvai in mijlocul drumului pe calea voinicilor și tot atunci au căzut cărămizi in mijlocul drumului de pe liceul Ghiba Birta prosta renovat iar acum tragedia de la Uta ,cam asta este realitatea

   +8 voturi
   +1
   -1
  4. Errata am citit mai atent crezusem ca printarea au taxat-o.
   Oricum pare abuz și a taxa inventata peste noapte.
   Dacă cerea Prefectura aceste documente ii taxau și pe ei?
   Pt ce au birou de presa plătit din bani publici nu pt identificarea documentelor și clarificarea opiniei publice?
   De taxa de identificare doar la cadastru am mai auzit și e un serviciu privat.

   +5 voturi
   +1
   -1
  5. daca stam putin drepti si nu judecam carn putem ca concluziona ca pe lange multe lucruri facute in defavoarea Aradului taierea acestui copac ca si a multor altora care au pericol de prabusire este un lucru bine facut! ce ne-am fi facut daca acel copac ar fi cazut peste un copil sau om….. va spun eu …. ar fi existat articole de ce nu s-a taiat. Copacii din fata liceului Moise Nicoara au fost taiati din acelasi motic si inlocuiti, acum arata superb.
   Eu sunt sigur ca sunt multe teme de scris si enorm de multe lucruri care nu merg bine.
   In rest sanatate multa tuturor!

   +7 voturi
   +1
   -1
  6. Nivelul de inteligenta a aradenilor este intr-o continua scadere.Se spune ca nu exista om sanatos, decat om care nu a fost consultat bine. La fel, nu exista copac sanatos ,doar cel declarat de atotstiutori…E plin malul Muresului de copaci uscati. Nimeni nu e curios. Sunt socat de nr celor 64 de persoane. Oricum putini inteleg semnificatia taierilor copacilor…Continua Adriana!

   +1 voturi
   +1
   -1
  7. Cu putin efort, un dram de cultura si respect, copacul respectiv putea ajunge opera de arta…
   Sigur ca CMCA si CJCA folosesc mai “util” banii la festivalul florilor – flori taiate – pentru care apoi platim si debarasarea…
   Asta inseamna sa gandesti pe termen scurt cu folos personal si nu al comunitatii!
   In ceea ce-l priveste direct pe actualul primar, parerea mea este ca pune in practica un plan elaborat de predecesor cu un personal incompetent care nu a trecut prin rigorile unui examen de competenta profesionala ci doar unul politic si de obedienta!

   +2 voturi
   +1
   -1

  Scrie un comentariu

  4 + 2 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.