Orașul Ineu intră oficial în carantină de miercuri seara! Vezi lista interdicțiilor!

  de Special Arad | 24 noiembrie 2020, 8:27 PM | Coronavirus | Știri Arad

  0

  Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției a solicitat astăzi oficial instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 25.11.2020 ora 22:00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru orașul Ineu.

  Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza Declarației pe proprie răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberată de angajator.

  Se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona:

  •  Identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în Ineu și introducerea acestora în bazele de date întocmite în acest scop;

  •  Limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea persoanelor din locuință este permisă doar pe baza Declarației pe proprie răspundere, legitimației de serviciu sau adeverinței eliberată de angajator, după caz.


  Citește și ce spune Horea Timiș, directorul DSP Arad, și primarul Ineului, Călin Abrudan, despre carantinare: Orașul Ineu va intra în carantină cel mai probabil de mâine. Motivul: rata mare de îmbolnăvire și capacitatea depășită a spitalului – Special Arad · ultimele știri din Arad


  DESCARCĂ DE AICI DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE

  View Fullscreen

  De asemenea, declarațiile pe propria răspundere pot fi scrise și de mână, conform modelului orientativ.

  •  În intervalul orar 06.00-22.00, în interiorul orașului Ineu, se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

  – deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și retur;

  – deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10:00-13:00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani în intervalele orare 06:00-10:00, respectiv 13:00-20:00;

  – deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

  – deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

  – deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;

  – deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

  – deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

  – deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;

  – îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;

  – eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;

  – participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;

  – pentru achiziția de piese de schimb, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;

  – deplasarea pentru participarea la slujbele religioase;

  – deplasarea către instituțiile publice și financiare;

  – alte motive justificate precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie,

  În intervalul orar 22.00-6.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru deplasarea în interes profesional, deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță și deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei.

  În/din Ineu este permisă intrarea/ieșirea pentru:

  – transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea populației;

  – persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;

  – persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitate profesională în afara zonei carantinate;

  – persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

  – deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;

  – deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

  – urgențe medicale;

  – pentru achiziția de piese de schimb, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.

  Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

  DESCARCĂ DE AICI ADEVERINȚA ELIBERATĂ DE ANGAJATOR:

  View Fullscreen

  Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

  Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

  În interiorul localității se interzic circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;

  Se permite tranzitarea Orașului Ineu de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea în această unitate administrativ-teritorială, în baza declarației pe propria răspundere.

  Prin grija autorităților administrației publice locale și ale Inspectoratului de Poliție Județean Arad se vor stabili căile de circulație care tranzitează orașul Ineu și aducerea la cunoștința cetățenilor prin mijloacele mass-media a acestei măsuri;

  DESCARCĂ DE AICI DECLARAȚIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU TRANZIT:

  View Fullscreen

  Se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va asigura o suprafață de minim 4 mp/persoană, cu luarea măsurilor de respectare a regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne;

  Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, doar în exteriorul clădirilor, cu participarea a maxim 20 de persoane;

  Se permite oficierea căsătoriilor civile cu prezența a maxim 20 de persoane în spații deschise, respectiv cu 8 persoane în spații închise, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne;

  Se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spații publice închise și deschise, aglomerate sau neaglomerate.

  Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din Orașul Ineu, județul Arad și asigurarea ordinii publice se va realiza de către Inspectoratul de Poliție Județean Arad, Inspectoratul Județean de Jandarmi Arad, efective de jandarmi venite în sprijin de la alte unități de jandarmi și poliția locală, după caz.

  Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile de interes național, județean sau local.

  Excepție – ziua alegerilor

  Excepție pentru deplasări în interiorul orașului Ineu este ziua de 6 decembrie 2020, când toți cetățenii cu drept de vot vor avea voie să se prezinte la secțiile de votare și retur, fără completarea declarației pe propria răspundere.

  Se interzic, în schimb:

  •  organizarea evenimentelor private;

  • organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise cum ar fi evenimente aniversare, jocuri și competiții sportive;

  • activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor;

  • activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;

  • organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991;

  • organizarea și desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor;

  • activități culturale, științifice, artistice, sau de divertisment în spații închise sau deschise;

  • toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară în spatii închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;

  • activitatea pieţelor agroalimentare în spaţii închise, precum și a târgurilor, bâlciurilor, pieţelor mixte şi volante şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare, atât în spații închise, cât și în spații deschise. Este permisă activitatea pieţelor agroalimentare organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

  Alimentarele  – program până la ora 20

  Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare până la ora 20.00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburanți, care pot avea inclusiv program non-stop.

  Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/ supermagazinelor/ hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanțare fizică și de igienă sanitară.

  În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de distanțare fizică și de igienă sanitară.

  Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport, astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică.

  Începând cu 28.11.2020, în zilele de sâmbătă și duminică centrele comerciale își vor suspenda temporar activitatea până la expirarea prevederilor prezentei hotărâri, cu posibilitate de prelungire a acestei perioade, în funcție de evoluția situației epidemiologice, cu excepția agenților economici care comercializează produse alimentare, a farmaciilor, curățătoriilor și a magazinelor care comercializează hrană pentru animalele de companie. Se poate comercializa, în zilele de sâmbătă și duminică, produse alimentare, băuturi alcoolice și nealcoolice, în sistem de livrare la domiciliu, de către agenții economici din centrele comerciale (zona de fast food).

  Direcția de Sănătate Publică a Județului Arad va evalua și prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor și va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății.

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  8 + 4 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.

  Acest site folosește cookies. Prin navigarea pe acest site, vã exprimați acordul asupra folosirii lor. Am actualizat politicile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Detalii.