Sindicatul Filarmonicii subliniază toate neregulile și abuzurile care au fost omise din evaluarea managerului Orban

  de Special Arad | 23 februarie 2021, 9:22 AM | Recomandările editorilor | Știri Arad

  0

  În urma articolelor apărute în presa locală, referitoare la validarea evaluării managementului de la Filarmonica Arad, Sindicatul Artiştilor Interpreţi din Filarmonica Arad (S.A.I.F.Arad) doreşte să aducă unele precizări.

  De mai multă vreme, S.A.I.F. Arad a atenţionat CLM Arad despre situaţia din Filarmonică, prin diverse sesizări, în care se atrăgea atenţia asupra abuzurilor din instituţie şi asupra cheltuielilor enorme şi nejustificate.

  „Deşi cu un număr de angajaţi pe jumătate faţă de alte filarmonici (Timişoara sau Cluj), managerul a reuşit contraperformanţa să cheltuie de două ori mai multe fonduri. Această situaţie a determinat o parte din aleşii locali să nu îşi asume răspunderea pentru validarea rezultatului evaluării managementului.

  Acelaşi manager a fost sancţionat printr-o sentinţă definitivă pentru abuz în serviciu şi hărţuire şi obligat la plata unor daune morale substanţiale.

  Falsificarea unor documente a dus la imposibilitatea semnării Contractului Colectiv de Muncă şi a Regulamentului Intern, documente esenţiale pentru funcţionarea normală a instituţiei.

  Teama reprezentanţilor Primăriei de a plăti nişte salarii retroactiv este nejustificată faţă de acordul dat managerului să cheltuie nişte sume colosale.

  Amintind despre viciile de procedură reprezentanţii primăriei au uitat de atribuţia principală pe care o au în verificarea modului cum este cheltuit banul public.

  Prevederile legale dau dreptul ordonatorului principal de credite să suspende oricând mandatul managerial. Pentru asta este însa nevoie ca reprezentanţii să îşi dorească să vadă realitatea din Filarmonică.

  În cadrul şedinţei precedente a CLM, domnul consilier Levente Bognar a propus scoaterea subiectului de pe ordinea de zi şi constituirea unei comisii de audit care să verifice situaţia cheltuirii fondurilor de la Filarmonica Arad. Documentul rezultat în urma auditului a fost secretizat şi prezentat consilierilor doar înainte de şedinţa din data de 22.02.2021. Credem că dacă rezultatul este aşa de bun cum spun reprezentanţii primariei, acest document ar trebui prezentat public pentru ca toţi arădenii să înţeleagă de ce este atât de necesară menţinerea managerului pe post”, anunță Sindicatul într-un comunicat.

  La acest comunicat ataşăm şi documentul depus la CLM Arad cu nr.9848/09.02.2021, prin care Sindicatul Artiştilor Interpreţi din Filarmonica Arad a atras atenţia asupra modului defectuos în care s-a făcut evaluarea.

  Către

  Consiliul Local Municipal Arad

  În atenţia

  Comisiei de  educaţie, cultură, culte, copii, tineret, sport şi turism

  Prin prezenta sesizare dorim să atragem atenţia asupra unor aspecte legale care vizează modul în care a fost făcută evaluarea managementului la Filarmonica Arad.

  În raportul făcut de Serviciul Resurse Umane din cadrul Primariei Arad cu nr. 84553/ ad.84554 din 25.11.2020 se face referire la Ordinul Ministrului Culturii cu nr.2.799/2015, ordin care reglementează modul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului în instituţiile de cultură.

  În opinia noastră, evaluarea managementului de la Filarmnonica Arad s-a facut cu încălcarea prevederilor legale chiar şi a celor imperative. În cele ce urmează vom menţiona câteva dintre acestea.

  1. Ordin 2.799  art.5, alin. 2

  (2) Membrii comisiei de concurs au următoarele obligaţii:
  a) să cunoască prevederile ordonanţei de urgenţă, prevederile prezentului regulament-cadru, precum şi conţinutul caietului de obiective elaborat de autoritate;

  Proiectul de management al Filarmonicii Arad  a fost aprobat de Consiliul Local Municipal în data de 23.01.2018.

  În cadrul acestui program la litera “C” este abordată organizarea instituţiei. Managerul îşi asumă obligaţia de a realiza în cel mai scurt timp documentele de bază în funcţionarea instituţiei (Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul Intern şi Contractul Colectiv de Muncă pe Instituţie ). Realizarea acestor documente constituie şi o obligaţie legală. Regulamentul de Organizare şi funcţionare şi Contractul Colectiv de Muncă  nu au putut fi semnate sau aprobate din cauza faptului că managerul a falsificat documentele supuse aprobării. Regulamentul Intern a fost anulat de instanţă din cauza faptului ca a fost elaborat fără să se respecte procedurile legale.

  Aceste atitudini au dus la declanşarea unei greve de avertisment.

  În articolul 13 al aceluiaşi act normativ se prevede:

  Articolul 13

  În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică, prin grija autorităţii, prin afişaj la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură.

  Nepublicând aceste rezultate, comisia a făcut imposibilă înaintarea oricărui act de sesizare în timp util.

  Este de neînţeles cum comisia de evaluare nu a sesizat şi notat aceste aspecte esenţiale .

  2. La numarul 3 din acelaşi program este abordată capacitatea instituţională, unde managerul se obligă să crească “valoric şi numeric ansamblurile proprii”.

  Situaţia Filarmonicii Arad după trei ani de mandat este că a ajuns cea mai mică instituţie de profil din ţară. Totodată organigrama aprobată este total diferită de cea existentă în filarmonică.

  Nici acest aspect nu pare să fi fost observat sau notat de comisie.

  3. Prevederile din programul de management se regăsesc şi în Caietul de obiective elaborat de CLM Arad, la care se mai adaugă şi litera “C” Analiza situaţiei economico – financiare.

  Dacă la acest capitol s-ar fi făcut o evaluare obiectivă,  s-ar fi putut observa observa că Filarmonica Arad a cheltuit în anul 2020 o sumă care depăşeşte de patru ori bugetul filarmonicilor din Timişoara sau Cluj deşi instituţiile menţionate au, fiecare , un număr dublu de angajaţi. În Caietul de obiective la cap. V lit. “l” se cere “precizarea explicită a fondurilor cheltuite”

  Nici acest aspect nu a făcut obiectul comisiei de evaluare.

  4. Ordinul 2.799/2015 al Mcprevede la cap.XI condiţiile de încetare a contractului de management.

  Art. 14

  (1) Prezentul contract de management încetează în următoarele cazuri:
  g) la constatarea neîndeplinirii obiectivelor, a programului minimal din motive imputabile managerului, a nerealizării indicatorilor de referinţă stabiliţi prin contractul de management sau a prejudicierii imaginii instituţiei ori a autorităţii, precum şi la constatarea nerespectării dispoziţiilor legate de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de art. 27 din ordonanţa de urgenţă.
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), managerul va acorda un preaviz de cel puţin 30 de zile; managerul este obligat să efectueze operaţiunile de predare-primire a activităţii managerului interimar desemnat de autoritate.
  (3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. g), autoritatea va acorda managerului un preaviz de 15 zile.

  Capitolul XII Răspunderea contractuală
  Articolul 16

  (1) Managerul răspunde, în limitele stabilite de lege, pentru daunele produse instituţiei prin orice act al său, contrar intereselor instituţiei şi/sau autorităţii, prin acte de gestiune, prin utilizarea abuzivă sau neglijentă a fondurilor instituţiei şi/sau pentru neîndeplinirea responsabilităţilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, de reglementările specifice instituţiei sau de regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei.


  (2) În cazul în care există indicii privind săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu executarea prezentului contract, autoritatea are obligaţia de a sesiza organele competente.

  Aceleaşi prevederi se regăsesc şi în OUG 189/2008 la art.32, lit.”g”

  Referitor la prevederile art. 14, lit. g, trebuia să se sesizeze atât comisia de evaluare cât şi ordonatorul principal de credite deoarece unele din acţiunile managerului au adus atât prejudicii materiale cât şi prejudicii de imagine.

  Pe lânga faptul că nu a realizat obiectivele asumate, încă de la începutul mandatului managerul filarmonicii a generat o atmosferă nedorită în instituţie caracterizată prin abuzuri , care au culminat cu un proces intentat de un angajat managerului şi concubinei sale pentru abuz şi hărţuire.

  În urma procesului, managerul şi concubina sa au fost acuzaţi de abuz în serviciu şi hărţuire. Totodată au au fost obligaţi la plata sumei de 10.000 RON daune morale, la care s-au adăugat cheltuielile de judecată şi de executare silită. O parte din această sumă a trebuit să fie plătită de Filarmonică. Presa a relatat în mai multe articole situaţia din instituţie.

  Încecarea de a impune un Regulament Intern fără a respecta cerinţele legale, a generat un nou proces pierdut de Filarmonică. Filarmonica a fost obligată la plata sumei de 6.000 Ron reprezentând cheltuieli de judecată, iar angajaţii au rămas fără unul din documentele esenţiale în funcţionarea corectă a instituţiei. Şi acest fapt a fost comentat în presa locală, aducând un prejudiciu de imagine instituţiei.

   

  Preşedinte S.A.I.F. Arad

  Mihai Dogaru

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  6 + 0 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.

  Acest site folosește cookies. Prin navigarea pe acest site, vã exprimați acordul asupra folosirii lor. Am actualizat politicile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Detalii.