Poliția Locală Arad recrutează personal. Vezi condițiile pentru concurs!

  de Special Arad | 4 mai 2015, 12:10 PM | Recomandările editorilor | Știri Arad

  0

  Știri Arad: Poliția Locală Arad organizează concurs de recrutare în funcţiile publice de execuție vacante din cadrul Serviciilor de Ordine și Liniște Publică 1 și 2, respectiv din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice, de la Poliția Locală Arad (în data de 22.05.2015 – proba sportivă, eliminatorie; în data de 26.05.2015 – proba scrisă, iar interviul – organizat în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise).

  În cadrul Serviciilor de Ordine și Liniște Publică:

  2 funcții publice de polițist local, clasa I, grad profesional principal, ID 329177 și ID 410081:

  Condiţii generale:
  –  conform art. 54 din Legea nr. 188/ 1999, r2, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

  Condiţii specifice:
  – conform art. 57 alin. (5), lit. b) din Legea nr. 188/ 1999, r2, actualizată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
  –  să fie declarat apt din punct de vedere psihologic şi medical;
  –  vechime în specialitatea studiilor (studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă): minim 5 ani;

  7 funcții publice de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, ID 329197, ID 329198, ID 329223, ID 329230, ID 329231, ID 329267 și ID 410072:

  Condiţii generale:
  conform art. 54 din Legea nr. 188/ 1999, r2, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
  Condiţii specifice:
  – conform art. 57 alin. (5), lit. b) din Legea nr. 188/ 1999, r2, actualizată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
  –  să fie declarat apt din punct de vedere psihologic şi medical;
  –  vechime în specialitatea studiilor (studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă): minim 1 an.

  3 funcții publice de polițist local, clasa III, grad profesional superior, ID 329241, ID 329233 și ID 329237: 

  Condiţii generale:
  conform art. 54 din Legea nr. 188/ 1999, r2, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
  Condiţii specifice:
  – conform art. 57 alin. (5), lit. b) din Legea nr. 188/ 1999, r2, actualizată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
  –  să fie declarat apt din punct de vedere psihologic şi medical;
  –  vechime în specialitatea studiilor (studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat): minim 9 ani.

  3 funcții publice de polițist local, clasa III, grad profesional principal, ID 329189, ID 329208 și ID 329216:

  Condiţii generale:
  conform art. 54 din Legea nr. 188/ 1999, r2, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
  Condiţii specifice:
  – conform art. 57 alin. (5), lit. b) din Legea nr. 188/ 1999, r2, actualizată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
  –  să fie declarat apt din punct de vedere psihologic şi medical;
  –  vechime în specialitatea studiilor (studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat): minim 5 ani.

  2 funcții publice de polițist local, clasa III, grad profesional asistent ID 329212 și ID 329226:

  Condiţii generale:
  conform art. 54 din Legea nr. 188/1999, r2, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
  Condiţii specifice:
  – conform art. 57 alin. (5), lit. b) din Legea nr. 188/ 1999, r2, actualizată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
  –  să fie declarat apt din punct de vedere psihologic şi medical;
  –  vechime în specialitatea studiilor (studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat): minim 6 luni.

  În cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice:

  1 funcție publică de polițist local, clasa I, grad profesional principal, ID 329282:

  Condiţii generale:
  –  conform art. 54 din Legea nr. 188/ 1999, r2, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
  Condiţii specifice:
  – conform art. 57 alin. (5), lit. b) din Legea nr. 188/ 1999, r2, actualizată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
  –  să fie declarat apt din punct de vedere psihologic şi medical;
  –  vechime în specialitatea studiilor (studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă): minim 5 ani.

  7 funcții publice de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, ID 329263, ID 329269, ID 329277, ID 329284, ID 329285, ID 329287 și ID 329286:

  Condiţii generale:
  conform art. 54 din Legea nr. 188/1999, r2, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:
  Condiţii specifice:
  – conform art. 57 alin. (5), lit. b) din Legea nr. 188/ 1999, r2, actualizată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
  –  să fie declarat apt din punct de vedere psihologic şi medical;
  –  vechime în specialitatea studiilor (studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă): minim 1 an.

  1 funcție publică de polițist local, clasa III, grad profesional superior, ID 329273:

  Condiţii generale:
  conform art. 54 din Legea nr. 188/1999, r2, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:
  Condiţii specifice:
  – conform art. 57 alin. (5), lit. b) din Legea nr. 188/ 1999, r2, actualizată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
  –  să fie declarat apt din punct de vedere psihologic şi medical;
  –  vechime în specialitatea studiilor (studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat): minim 9 ani.

  1 funcție publică de polițist local, clasa III, grad profesional principal, ID 329281:

  Condiţii generale:
  conform art. 54 din Legea nr. 188/1999, r2, actualizată, privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare:
  Condiţii specifice:
  – conform art. 57 alin. (5), lit. b) din Legea nr. 188/ 1999, r2, actualizată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
  –  să fie declarat apt din punct de vedere psihologic şi medical;
  –  vechime în specialitatea studiilor (studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat): minim 5 ani.

  Concursul constă în:

  – selectarea dosarelor de înscriere – în maximum cinci zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor (13.05.2015 – 19.05.2015);

  – proba sportivă – eliminatorie – programată în data de 22.05.2015;

  – proba scrisă – programată în data de 26.05.2015 ora 10.00;

  – interviul – programat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

  Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a (în perioada 24.04.2015 – 13.05.2015).

  Condițiile generale de participare la concurs, conform art. 54 din Legea nr. 188/ 1999 privind Statutul funcționarului public, r2, actualizată, sunt:
  „Poate ocupa o funcție publică persoana care îndeplinește următoarele condiții:
  a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
  b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
  f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
  g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
  h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
  i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

   

   

  BIBLIOGRAFIE

  Concurs de recrutare
  Serviciile Ordine și Liniște Publică 1 și 2
  Serviciul Circulație pe Drumurile Publice
  26.05.2015

  Bibliografie generală:

  -Legea nr. 155/ 2010a Poliţiei Locale, republicată, actualizată;

  -Hotărârea Guvernului nr. 1332/ 2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

  -Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 259/ 2013 privind aprobarea modificării organigramei, a statelor de funcţii și de personal şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Poliției Locale Arad;

  -Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  -Legea nr. 188/ 1999, republicată 2, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

  -Legea nr. 7/ 2004, republicată, privind Codul de conduită a funcționarilor publici.

  -Ordonanța nr. 2/ 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare (actualizată);

  Bibliografie specifică pentru funcțiile publice de execuție din cadrul Serviciilor Ordine și Liniște Publică 1 și 2:

  – Legea 61/ 1991, republicată 4, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

  – Ordonanța de Urgență nr. 55/ 2002, republicată, privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi;

  – H.C.L.M. nr. 208/ 2011, pentru aprobarea regulamentului privind prevenirea apariției și proliferării animalelor fără stăpân pe domeniul public al municipiului Arad;

  – HCLM nr. 162/ 2006, privind gospodărirea municipiului Arad.

  – Legea nr. 12/ 1990, republicată 3, privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite;

  Pentru funcțiile publice de execuție din cadrul Serviciului Circulație pe Drumurile Publice:

  – H.C.L.M. Arad nr. 141/ 2012 privind accesul și circulația utilajelor și a autovehiculelor de transport cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 to în municipiul Arad;

  – H.C.L.M. Arad nr. 109/ 2009 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi;

  – Legea nr. 38/ 2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările și completările ulterioare (actualizată);

  – Ordonanța de Urgență nr. 195/ 2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare (actualizată).

  Conținutul dosarului profesional de înscriere la concurs:

  – formularul de înscriere – se eliberează de la Biroul Resurse Umane;

  – copia actului de identitate;

  – copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

  – copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; (formularul – adeverință se eliberează de la Biroul Resurse Umane);

  – cazierul judiciar;

  – adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului, respectiv aviz psihologic și medical eliberat de cabinetul de medicină a muncii care se află în relație contractuală cu Poliția Locală Arad, la data susținerii concursului;

  – declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

  – declarație pe proprie răspundere că persoana nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

  – CV – format European;

  – dosar plic.

  Copiile de pe actele menționate la punctele b), c) și d) se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

  Dosarele de participare la concurs se depun în perioada 24.04.2015 – 13.05.2015.
  Condițiile de participare la concurs, bibliografia, conținutul dosarului profesional de înscriere la concurs și data limită de depunere a dosarelor de înscriere se afișează și la sediul instituției, B-dul G-ral Ion Dragalina nr. 18.

  Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0357/ 445936

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  4 + 7 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.

  Acest site folosește cookies. Prin navigarea pe acest site, vã exprimați acordul asupra folosirii lor. Am actualizat politicile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Detalii.