Înscrierea elevilor în învățământul primar – 2022

  de Special Arad | 29 martie 2022, 8:36 AM | Educaţie | Recomandările editorilor

  1

  Pentru anul şcolar 2022-2023, la nivelul judeţului Arad, în proiectul planului de şcolarizare, sunt prevăzute 199,7 clase pregătitoare (omogene şi simultane) şi 3658 de locuri în clasele pregătitoare.

  Calendarul şi Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023 au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 3445/17.03.2022 (publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 23 martie 2022). Numărul de locuri alocat, prin cifra de şcolarizare, pentru clasa pregătitoare în învăţământul de stat, este mai mare sau egal cu numărul copiilor care au împlinit vârsta pentru a începe învăţământul primar, asigurându-se, astfel, şcolarizarea tuturor copiilor.

  Condiţii de înscriere în învăţământul primar prevăzute de prezenta Metodologie sunt:

  – Părinţii, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022 inclusiv, au obligaţia de a-și înscrie copiii în învăţământul primar, în clasa pregătitoare;

  – Părinţii, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2022 inclusiv, pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. Astfel:

  – În situaţia copiilor care au frecventat grădiniţa, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinţilor, în baza recomandării eliberate de unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute în anexa nr. 1 la metodologie poate fi depusă direct la unitatea de învăţământ sau transmisă prin poştă/mijloace electronice, în perioada 30 martie – 8 aprilie 2022. La solicitarea părintelui, unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar poate transmite recomandarea şi prin poştă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice.

  – În situaţia copiilor care nu au frecventat grădiniţa sau care s-au întors din străinătate, evaluarea dezvoltării copiilor, se efectuează de către centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională (CJRAE) în perioada 30 martie – 8 aprilie 2022.

  În data de 29 martie 2022 pe site-ul ISJ Arad vor fi publicate modelele – tip de solicitări ale părinţilor (Anexa 1 şi Anexa 2 la metodologie).

  Calendarul înscrierilor:

  Înscrierea în învăţământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere, însoţită de documente justificative. Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poştă sau se poate depune la secretariatul unităţii de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului, în perioada prevăzută de calendar.

  În situaţia completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poştă, părintele va transmite unităţii de învăţământ declaraţia-tip pe propria răspundere, prevăzută în anexa nr. 3 la metodologie, cu privire la veridicitatea informaţiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare. Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie şi se face la unitatea de învăţământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice şi constă în compararea datelor introduse în aplicaţia informatică cu documentele transmise de către părinte.

  Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online (cererea – tip pentru înscrierea online va fi disponibilă pe site-ul ISJ începând cu data de 11 aprilie 2022). Completarea cererii de înscriere online nu garantează înscrierea copilului în unitatea de învăţământ şi nu elimină obligativitatea părintelui de a se prezenta la unitatea de învăţământ unde doreşte înscrierea cu dosarul complet al copilului sau transmiterea prin mijloace electronice a dosarului complet al copilului, în vederea validării acestuia.

  Completarea şi depunerea cererilor va avea loc în două etape. La etapa a doua participă doar cei care nu au fost cuprinşi într-o unitate de învăţământ după prima etapă.

  Prima etapă de înscriere are loc în perioada 11 aprilie – 10 mai 2022, de luni până joi, înintervalul orar8:00 – 18:00, iar vineri între 8:00 – 17:00 . În data de 27 mai 2022 se va afişa în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar lista copiilor înmatriculaţi după prima etapă şi numărul de locuri rămase libere.

  A doua etapă de înscriere are loc în perioada 31mai– 7 iunie 2022. Dacă, după prima etapă, copiii nu sunt cuprinşi în nicio unitate de învăţământ, părinţii vor completa o nouă cerere de înscriere, repartizarea urmând să se facă pe locurile rămase disponibile după prima etapă. În 10 iunie 2022 se va afişa în unităţile de învăţământ şi pe site-urile inspectorarelor şcolare lista copiilor înscrişi după a doua etapă.

  Părintele poate opta pentru înscrierea la şcoala de circumscripţie sau pentru o unitate de învăţământ, alta decât şcoala de circumscripţie: în această situaţie, copilul este înscris în limita locurilor libere şi, dacă este cazul, departajarea se va realiza pe baza criteriilor generale şi, ulterior, a criteriilor specifice de departajare. Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la şcoala de circumscripţie să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învăţământ pentru care părintele a făcut opţiunea, din lipsă de locuri libere.

  Există criterii de departajare pe care şcolile le vor aplica dacă numărul de copii este mai mare decât numărul de locuri libere, pentru copiii proveniţi din altă circumscripţie şcolară:

  Criterii generale de departajare: existenţa unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului; existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi sau provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial; existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de un singur părinte; existenţa unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ respectivă.

  Criterii specifice de departajare: Sunt aplicate după criteriile generale şi numai dacă acestea nu reuşesc să facă departajarea între copii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Metodologie. Sunt elaborate de către fiecare unitate de învăţământ în parte, dar sunt aplicate pe baza unor documente doveditoare, prezentate de către părinţi/tutori legali şi nu pot fi discriminatorii.

  Actele necesare pentru înscriere

  Cerere-tip de înscriere (disponibilă începând din 11 aprilie 2022)

  Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinţii divorţaţi depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului

  Copie şi original al certificatului de naştere al copilului

  Copie a documentului care atestă dezvoltarea corespunzătoare pentru parcurgerea clasei pregătitoare (acolo unde este cazul)

  Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

  Precizăm că următoarele unităţi de învăţământ nu au circumscripţie şcolară:

  – Colegiul Naţional „Preparandia-Dimitrie Ţichindeal” Arad;

  – Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad;

  – Liceul Teologic Penticostal Arad;

  – Unităţile de învăţământ: Liceul Teoretic „Adam Muller Guttebrunn” Arad, Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad, Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Arad – pentru clasele în Limba germană maternă;

  – Unităţile de învăţământ: Colegiul „Csiky Gergely” Arad, Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad, Şcoala Gimnazială „Aron Cotruş” Arad – pentru clasele în Limba maghiară maternă;

  – Unităţile de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Aron Cotruş” Arad, Şcoala Gimnazială „Iosif Moldovan” Arad – pentru clasele de step by step.

  Mai multe informaţii se pot obţine la secretariatele acestor unităţi de învăţământ.

  Alte precizări:

  În vederea unei transparenţe totale a procesului de repartizare a elevilor în clasele pregătitoare pentru anul şcolar 2022-2023 în unităţile de învăţământ din judeţul Arad, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad a elaborat o procedură de repartizare a copiilor în clasele pregătitoare prin tragere la sorţi în prezenţa părinţilor şi membrilor comisiilor de înscriere din şcoală, după finalizarea etapelor de înscriere în învăţământul primar.

  Începând cu data de 29 martie 2022, în unităţile de învăţământ preşcolar au loc întâlniri de informare şi consiliere a părinţilor copiilor din grădiniţe cu privire la înscrierea în învăţământul primar 2022-2023.

  Circumscripţiile şcolare, planul de şcolarizare, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, programul de evaluare a copiilor de către CJRAE, precum şi baza de date cu adresele unităţilor de învăţământ din municipiul şi judeţul Arad sunt afişate pe site-ul ISJ Arad, www.isjarad.ro şi pe site-urile şi la sediul unităţilor de învăţământ, în perioada 28-29 martie 2022.

  De asemenea, pentru orice informaţii referitoare la înscrierea în clasa pregătitoare, ISJ Arad a pus la dispozitia celor interesati, telverde, 0800816257, în intervalul orar 8.00-16.00 de luni până vineri, care va funcţiona pe perioada 28 martie – 10 iunie 2022, la care părinţii şi alte persoane interesate pot obţine, gratuit, informaţii referitoare la înscrierea copiilor în învăţământul primar.

  Distribuie articolul

  Comentarii

  Scrie un comentariu

  1 + 2 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.

  Acest site folosește cookies. Prin navigarea pe acest site, vã exprimați acordul asupra folosirii lor. Am actualizat politicile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Detalii.