joi, 23 mai, 2024

Special Arad Logo

  Câțiva angajați „speciali” plătiți prea bine, bani investiți fără acte doveditoare și alte „năzbâtii” ale Primăriei Sebiș – inspectorii Curții de Conturi Arad au scris mult…

  de Andreea Daniela B. | 11 august 2021, 11:23 AM | Dezvăluiri | Topic special

  3

  Multe „jocuri cu banii statului” – ca să nu le spunem altfel- se întâmplă în primării și poate majoritatea rămân ascunse sau știute doar de cei implicați. Cum spuneam, cele mai multe țin de bani, dar și de legi încălcate, mai ales când o primărie e ceva mai mică iar legea o face primarul. De exemplu, Primăria Sebiș, despre care nu putem spune că este una de „talie” mare, este „îngropată” în probleme așa cum arată Camera de Conturi Arad, în urma unui control. Nu este vorba doar de o mică diferență de bani încasați, ci de scurtături folosite, de sute de mii de lei nejustificați, de bani dați unor oameni care nu au nicio legătură cu U.A.T.O. Sebiș sau de „premii” pentru cinci angajați ai Primăriei, premii care nu sunt deloc justificate.

  Așa cum spuneam, lista este lungă.. foarte lungă și, aparent, în perioada 2018-2020, la Sebiș s-a făcut ce s-a vrut, nu neapărat ce trebuia. Mai mult, angajații care se ocupau de banii care au intrat și au ieșit din Primărie nu au prea avut de lucru pentru că nu s-au obosit nici măcar să calculeze aceste sume zilnic, ori cel târziu la două zile, deci au cam stat degeaba doi ani de zile. În plus, unele sume de bani s-au aruncat în stânga și în dreapta după bunul plac al edilului.

  În documentul emis de Curtea de Conturi reiese că „din verificarea modului de elaborare și fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli al UATO Sebiș pentru anul 2020 s-a constatat faptul că fundamentarea veniturilor proprii și a cheltuielilor bugetare nu a fost corelată cu posibilitățile reale de încasare a veniturilor”.

  Așadar, lista abia a început și deja sună rău. Mergem în continuare și observăm cum Curtea de Conturi a descoperit mult mai multe. Principala problemă este cum s-au gestionat banii în cazul exploatării lemnului care aparține UAT Sebiș. 

  Entitatea audită nu a înregistrat în contabilitate operațiunile economice privind exploatarea și valorificarea materialului lemnos din fondul forestier aflat în proprietatea UATO Sebiș și nici drepturile și obligațiile entității stabilite prin sentințe judecătorești definitive și irevocabile”.

  Mai departe, se pare că s-a format o „gaură” în buget de aproximativ jumătate de milion de lei: „Din verificarea modului de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetului local al UATO Sebiș, în perioada 2018-2020, s-a constatat faptul că, veniturile bugetului local obținute din vânzarea materialului lemnos au fost diminuate cu suma de 504.593 lei, datorită neurmăririi de către entitatea audită a modului în care s-a realizat valorificarea masei lemnoase, din fondul forestier aflat în proprietatea UATO Sebiș, și nici a modului de încasare a veniturilor realizate din vânzarea materialului lemnos. Valoarea veniturilor suplimentare stabilite în timpul misiunii de audit este de 504.593 lei, din care 132.812 lei reprezintă venituri încasate de Ocolul Silvic Privat Codrii Zărandului SRL din valorificarea materialului lemnos și cuvenite bugetului local al UATO Sebiș și 317.781 lei penalități de întârziere pentru neîncasarea în termenul scadent a contravalorii materialului lemnos vândut de către UATO Sebiș societății EDUARD FOREST EXPLORER SRL, calculate până la data de 15.06.2021”.

  S-au înțeles între ei, iar legile au fost lăsate pe altă dată. Primăria este vizată pentru controalele neefectuate și o mulțime de probleme privind organele fiscale din cadrul Primăriei Orașului Sebiș.

  „Activele de natura construcțiilor și terenurilor aflate în patrimoniul UATO Sebiș nu au fost reevaluate cel puțin o dată la trei ani, contrar prevederilor legale”.

  Mergem mai departe și vedem că „la nivelul entității audiate nu s-a exercitat activitatea de audit public intern, prin nici una dintre formele prevăzute de reglementările legale în vigoare”. Mai mult, „din auditarea categoriei de operațiuni -Impozite și taxe de proprietate- s-a constatat faptul că organele fiscale ale Primăriei Orașului Sebiș nu au urmărit stabilirea și încasarea impozitului datorat bugetului local pentru terenul arabil arendat aflat în apropierea unităților de cult, contrar prevederilor legale”.

  Nici blocurile ANL nu au scăpat… „În perioada 01.01.2020-31.12.2020, pentru chiriile facturate și încasate în baza contractelor de închiriere ale locuințelor ANL, UATO Sebiș, în calitate de administrator, nu a stabilit și virat către ANL cota parte reprezentând recuperarea investiției din cuantumul chiriei, calculată în funcție de durata normală de funcționare a clădirii”.

  Câțiva angajați au primit bani în plus, pe lângă salar, sume nejustificate în niciun fel. În plus, o persoană necunoscută a beneficiat de diferite servicii plătite din banii instituției. 

  Din audierea categoriei de operațiuni -Cheltuieli de personal- s-a constatat faptul că veniturile salariate lunare acordare și plătite pentru 5 salariați din cadrul entității au fost mai mari decât indemnizația viceprimarului, ceea ce contravine prevederilor legale în materie”. „(…) s-a creat un prejudiciu cert în bugetul local în valoare de 14.234 lei, din care 13.536 lei reprezintă venituri salariale acordate fără temei legal peste limita indemnizației lunare a viceprimarului și 698 lei reprezintă beneficii nerealizate”.

  „Prin casieria entității audiate, în cursul anului 2020 s-au efectuat plăți nelegale în sumă totală de 7.496 lei constând în cheltuieli de deplasare, cheltuieli de transport cu taxiul, cheltuieli cazare și parcare, de către o persoană care nu are calitatea de angajat al UATO Sebiș”. 

  Plăți fără documente, achiziții fără acte, proceduri neefectuate, credite obligatorii inexistente și lucrări făcute după cum au vrut, nu după cum se cere.

  S-a constatat faptul că, în exercițiul financiar 2020, au fost efectuate unele plăți fără documente justificative care să ateste realitatea operațiunilor efectuate (procese verbale de recepție a serviciilor prestate) precum și necesitatea angajării unor astfel de cheltuieli (note de fundamentare, referate de necesitate). (…) s-a creat un prejudiciu cert în bugetul local în valoare de 11.467 lei, din care 9.839 lei plăți nelegale și 1.628 lei beneficii nerealizate”.

  S-a constatat faptul că, în cazul a două societăți comerciale au fost efectuate plăți fără respectarea prevederilor legale în materie, în situația realizării acestora în baza unor contracte. (…) s-a creat un prejudiciu cert în bugetul local în valoare de 56.923 lei”.

  Continuăm cu lucrările și achizițiile publice… „Primăria Orașului Sebiș a încheiat un angajament legal pentru lucrări de reabilitare și extindere stații de epurare în orașul Sebiș, în valoare de 3.684.898,75 lei, fără existența unor credite de angajament/credite bugetare aprobate și surse de finanțare la data încheierii acestuia”.

  „Din verificarea modului de planificare a achizițiilor publice s-au constatat abateri de la legalitate privind elaborarea programului anual de achiziții publice și organizarea sistemului de monitorizare a acestui program. S-a constatat faptul că, entitatea audiată nu a estimat corect valoarea contractului de achiziție publică având ca obiect -Lucrări de reparare a drumurilor-, nu a cuprins în programul de achiziții acest contract și a divizat contractul de lucrări în mai multe contracte distincte de valoare mai mică, cu scopul de a evita aplicarea unei proceduri simplificate cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică”. 

  Probleme și la Spitalul de Boli Cronice din Sebiș

  Ca urmare a verificărilor efectuate s-a constatat că și în spital s-au băgat mai mulți bani decât era legal pentru niște lucrări.

  „Spitalul de Boli Cronice Sebiș a plătit în avans 50% din valoarea unor lucrări de investiții finanțate din transferurile acordate de UATO Sebiș, în condițiile în care limita maximă prevăzută de lege este de 30%. Spitalul a achiziționat un ascensor hidraulic panoramic fără parcurgerea unei proceduri de achiziție reglementată de legea achiziționării publice, nefiind respectate principiile transparenței procedurilor achizițiilor publice impuse de prevederile legale în materie”. 

  În final, aproximativ 175 de mii de lei au atras atenția autorităților asupra Clubului Sportiv Național Sebiș.

  „Clubul Sportiv Național Sebiș nu a înregistrat în evidența contabilă o obligație de plată în valoare de 173.185 lei stabilită prin sentință judecătorească definitivă și irevocabilă și nu a luat măsurile care se impun în vederea stabilirii răspunderii pentru săvârșirea faptelor cauzatoare de producerea prejudiciului și de recuperare de la persoanele care se fac vinovate”. 

  Pot scăpa, însă trebuie să își pună toate actele în regulă și să găsească banii lipsă

  Primăria Sebiș are la dispoziție următoarele luni ale anului pentru a-și pune toate actele în regulă. Concret, toate probleme trebuie rezolvate de urgență, până la data de 15.12.2021. În caz contrar, conform documentului, „nerecuperarea prejudiciului, ca urmare a nedispunerii și a neurmăririi de către conducere a măsurilor transmise de Curtea de Conturi constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă”.

  Așadar, alături de multe altele, Primăria Sebiș are multe „probleme” de rezolvat în viitorul apropiat. Și nu este singura, existând multe UAT-uri în județul nostru care au lăsat legea deoparte, de multe ori, în procesul de gestionare al banilor publici. Nouă nu ne rămâne decât să așteptăm rezultatul final al controlului, după încheierea termenului de rezolvare a tuturor neregulilor descoperite și… să revenim.

  Ce spun reprezentanții Primăriei Sebiș?

  Am luat legătura cu primarul orașului Sebiș, Cristian Feieș, care ne-a explica de ce au apărut atâtea probleme privind banii Primăriei. Cel mai tare am vrut să aflăm cum stă treaba cu acei angajați plătiți prea bine și cu persoana anonimă care a beneficiat de diferite servicii plătite din banii publici, fără ca aceasta să fie angajată a Primăriei, dar și dacă reprezentanții Primăriei cred că aceste lipsuri de bani pot fi rezolvate până în decembrie.

  „Este vorba despre un contract de prestări servicii pe care l-a avut Primăria cu o doamnă avocat și s-a omis faptul că în contractul încheiat cu ea nu erau de fapt prevăzute și cheltuielile de deplasare și cazare în procesele care erau la București. Cât despre angajații care au primit mai mulți bani, a fost o neînțelegere în ceea ce privește calculul salariilor. Salariul nu trebuie să depășească salarul viceprimarului. Acum, salarul unui funcționar este compus inclusiv din indemnizații, la unii chiar și spor pentru fonduri europene. Nu a fost clară situația în ceea ce privește sporurile de hrană și cele europene și de aceea, în cazul unora, s-a depășit salarul viceprimarului. Acum urmează să recuperăm acea sumă ori, unii dintre funcționari au luat legătura cu Sindicatul și li s-a spus că sporurile au fost acordate corect. Nu este vorba de sume mari, cea mai mare fiind de 300-400 lei”.

  „Avem 22 de puncte de rezolvat în total. Unele dintre ele s-au rezolvat în timpul controlului și celelalte, exceptându-le pe acelea din 2012-2014, le vom putea rezolva. Cât despre cele din perioada 2012-2014, există procese pe rol și atât timp cât sunt procesele nu putem să rezolvăm acele puncte, nu înainte ca instanța să se pronunțe”. 

  În ceea ce privește faptul că cei de la casieria Primăriei par că nu și-ar fi făcut treaba, reprezentanții au spus: „Cei care au întocmit raportul probabil se referă la încasările în numerar care nu s-au depus în aceeași zi, lucru care s-a întâmplat și din cauza pandemiei. Aceasta a bulversat programul de lucru atât la trezorerie, cât și al angajaților și din această cauză banii nu mai ajungeau în aceeași zi la noi. Sunt erori materiale și noi ne-am asumat aceste greșeli pe care o să le și remediem”. 

  Acestea fiind spuse, reprezentanții Primăriei Sebiș au reușit să rezolve probabil cele mai ușoare puncte de pe listă, însă sunt multe care, cel puțin la prima vedere, par imposibil de rezolvat pentru că este vorba despre sume destul de mari care ar putea să le pună „bețe în roate”. Totuși, cum spuneam și mai devreme, așteptăm…

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Comentarii

  1. E și asta o treaba , in loc sa se sesizeze organele pentru a se face dosar penal , li se trasează niște obligații sa rezolve problemele . Adică e un fel de , hoțul neprins negustor cinstit . Vai de capul nostru . Pai la atâția bani alții fac pârnaie , iar curtea de conturi la banii ăștia nici măcar nu sesizează Politia sau justiția , incredibil , cu dimpotrivă trasează sarcini …. Țara p….

   +7 voturi
   +1
   -1
  2. Nu știu dacă țineți minte dar cand am cumpărat lemne de la primărie trebuia să plătim in avans banii la casierie și ulterior sa așteptăm cuminți lemnele acasă… da de noi ăștia „pooolimea” este vorba… ca restul primesc marfă și plătesc după… Livrările erau de obicei crengi sufocate de pe buștenii care plecau către Beliu.

   0 voturi
   +1
   -1

  Scrie un comentariu

  4 + 3 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.