Sfidarea supremă a DNA și a legilor române în Consiliul Local Arad! Falcă face orice pentru 3 milioane de euro!

  Modul în care a trecut proiectul de hotărâre privind desemnarea serviciilor de salubrizare stradală firmei RER Ecologic Service de votul consilierilor locali astăzi, la ședința CLM, este mai mult decât dubios, dat fiind faptul că nu s-au îndeplinit termenii legali pentru a declara proiectul aprobat.

  Încă de dinaintea supunerii la vot, proiectul a generat mai multe reacții negative în rândul consilierilor, mai ales din opoziție, dar au fost și de la Putere care au stat pe gânduri… aceștia fiind de părere că întregul proces de organizare a licitației publice pentru salubrizarea stradală și deszăpezire a fost făcut doar de ochii lumii, primăria (mai precis primarul Falcă și viceprimarul Bibarț) știind de foarte mult timp care va fi firma aleasă. Dealtfel, consilierul Vărcuș a acuzat primarul că a instrumentat întreaga licitație bazându-se pe „portița” pe care i-o oferă legea 98 din 2016, care prevede că „dacă la o licitație nu a fost depusă nicio ofertă sau dacă licitația este neconformă, a treia ofertă nu poate fi declarată neconformă”. Astfel, dat fiind faptul că firmele înscrise au fost respinse de la licitație pe motivul că nu îndeplinesc cerințele, cea de-a treia a fost…. chemată la negociere. „S-a urmărit încă de la început atribuirea a 10 milioane de lei pe an unei firme de casă a PNL!”, a acuzat Opoziția.

  Și consilierul local independent, Marin Lupaș, a intervenit ținând să explice că se opune acestui proiect din cauza lipsei de transparență și de informare. „Primăria trebuia să informeze public asupra intenției, dar noi astăzi am fost puși în fața faptului împlinit”, a spus Lupaș.

  Nemulțumirile unor consilieri nu a oprit însă primăria să facă tot posibilul ca RER Ecologic Service să devină operatorul oficial al orașului pentru salubrizara stradală. Și când spunem „tot posibilul”, chiar subliniem cuvântul „tot”, inclusiv cu încălcarea legii.

  La ce ne referim?

  Potrivit legii 215 privind atribuțiile consiliului local, patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie. Proiectul de hotărâre de azi, cu salubritatea, a primit 14 voturi pentru, 2 abțineri și 6 voturi împotrivă și a fost declarat aprobat, ceea ce s-ar fi putut face doar dacă ar fi fost vorba de necesitatea obținerii unei majorități simple. Este interesant de menționat că în urmă cu aproximativ o lună, același Consiliu Local Municipal a respins atribuirea serviciului de salubrizare stradală Gospodăririi Comunale pe motivul că… nu s-au îndeplinit condițiile de obținere a unui vot pozitiv din partea a două treimi din numărul total al consilierilor!

  Deci vorbim de două situații identice la care se aplică legea în mod diferit? De ce? Cum? Tot ce putem spune e că ceva e putred… și nu doar în Danemarca.

  Totuși, prefectul poate să intervină și să atace hotârarea.

  ****

  Este foarte clar pentru noi faptul că pe Falcă îl „strângea” foarte tare să dea salubritatea firmei din Oradea. Astfel că a făcut practic un cadou de contract de aproximativ 3 milioane de euro, direct unei societăți, eliminând, probabil pe motiv „că așa vrea el” că altfel nu ne explicăm, celalalte firme care participaseră înainte la licitație.

  Înțelegem că prețul negociat (chipurile…) este cu sută la sută mai mare decât cel de dinainte, și mai… înțelegem că, pentru a-și face o „acoperire”, Falcă a mai chemat la negociere alte două societăți: SC Gospodărirea Comunală și Rogera din Timișoara. Doar că niciuna dintre aceste două nu au în obiectul de activitate „salubritatea stradală” așa că… au participat doar pentru simulare.

  Pentru noi, ceea ce s-a întâmplat azi în CLM este mostră clară a faptului că pe primar îl doare drept în cot de legile române (vezi mai jos care!) și că pentru el nu există frica DNA-ului, cum există pentru majoritatea oamenilor de rând.

  În ceea ce privește legalitatea HCLM, asumată de secretarul Lilioara Stepănescu, este praf în ochi și un exemplu negativ de predat la școlile de drept… Probabil că a urlat primarul la ea și s-a speriat cu pixul în mână…

  Înainte de a vă lăsa să citiți legea la care facem referire, uitati-vă atent la următoarea fotografie: se poate observa foarte clar că Geanina Pistru a lipsit de la ședințele de comisie. Astăzi și-a dat demisia din CLM. Oare de ce? Cumva… nu vrea să ajungă să dea explicații procurorilor? În plus, de ce la proiectul „1” (vezi fotografia de mai jos) e nevoie de două treimi din numărul consilierilor, iar la „3” nu?

  19181999_1937947393161161_17725872_o

   

  Mai jos, vă reproducem părți din Legea 215, atribuţiile consiliului local, hotărârile de patrimoniu și exemple de hotărâri în care salubritatea a fost „acordată” prin votul a două treimi. Important este ceea ce e subliniat:

  ART. 36

  (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

  (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:

  1. a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
  2. b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
  3. c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
  4. d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
  5. e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

  (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:

  1. a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în condiţiile legii;
  2. b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
  3. c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
  4. d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.

  ART. 45

  (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate.

  (2) Se adoptă cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:

  1. a) hotărârile privind bugetul local;
  2. b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;
  3. c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;
  4. d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;
  5. e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului;
  6. f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine.

      (3) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie.

  (4) Dacă bugetul local nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfăşura pe baza bugetului anului precedent până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  (5) Consiliul local stabileşte ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege. Procedurile de votare vor fi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

  (6) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

   

  Deci, Hotărârile care se încadrează în prevederile art.36 alin. (2) coroborate cu cele ale alin. (5) lit. a) – al art.36 – se adoptă conform art.45 alin. (3) cu 2/3.

  Toate hotărârile privind atribuirea vreunui contract de servicii în domeniul salubrizării stradale s-au adoptat sau s-au respins, dacă nu a fost întrunit votul a 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcție.

  Exemple:

  – HCLM nr. 132/25 aprilie 2017 privind respingerea proiectului de hotărâre nr.120/2017  referitor la aprobarea atribuirii contractului de servicii de curățare a domeniului public  (carosabil, trotuare) și de curățat și golit coșuri în municipiul Arad către SC Gospodărirea Comunală Arad SA, în temeiul art.  31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

  – HCLM nr.459 /20 decembrie 2016 privind unele măsuri pentru asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în municipiul Arad;

  – HCLM nr.209/22 iunie 2016 privind unele măsuri pentru asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare stradală şi deszăpezire în Municipiul Arad;

  – HCLM nr. 49/3 martie 2014 privind aprobarea studiului de oportunitate, a formei de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad către SC CET Hidrocarburi SA Arad şi a documentaţiei de atribuire

   

  Distribuie articolul

  Comentarii

  1. dormiți liniștiți. O noapte pe perna de acasă e de mare valoare in aceste zile. Uite ca dupa materialul dvs doamna lilioara vine cu precizări. E ok. Că la in moment dat si precizările pot conta! Hai somn usor ca a fost doar prima zi din șirul multor zile grele ? si avem nevoie de energie

   0 voturi
   +1
   -1

  Scrie un comentariu

  7 + 4 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.