joi, 18 iulie, 2024

Special Arad Logo

  Ce atribuții are un președinte de Consiliu Județean. Ce poate și nu poate să facă

  de Raluca Medeleanu | 8 iunie 2024, 2:34 PM | Administraţie | Politikos | Topic special

  0

  Consiliul Județean Arad

  Duminică, 9 iunie, au loc alegerile locale unde cetățenii, prin exprimarea votului, îl aleg pe cel care să ocupe funcția de primar, pe membrii Consiliului Local, pe cel care să ocupe funcția de președinte de Consiliu Județean, respectiv pe membrii Consiliului Județean – persoane cheie pentru dezvoltarea orașului, respectiv județului.

  Tocmai de aceea este foarte important, înainte să alegem pe cine punem ștampila, să înțelegem ce „putere” vor avea în mâini acești viitori aleși. Să putem distinge printre promisiuni și discuțiile auzite la coț de stradă, ce pot și ce nu pot efectiv face aceste persoane, prin funcția pe care o ocupă.

  Dacă într-un alt articol am analizat ce poate și ce nu poate face un primar, respectiv care este importanța consilierilor locali în luarea unei decizii, în prezentul articol vom prezenta atribuțiile președintelui de Consiliu Județean.

  Adesea, auzind termenul „județean”, poate tindem să credem că el are în mâini frâiele pentru absolut totul ce se întâmplă în județ, însă adesea trecem cu vederea că într-o comună ori oraș din județ este în atribuția primarului din acea unitate administrativ-teritorială și a consilierilor locali de acolo să aprobe anumite investiții ori regulamente locale.

  La fel, nu trebuie să uităm că anumite legi, care au efect asupra județului, sunt adoptate la nivel național, astfel că președintele Consiliului Județean este obligat să le respecte.

  Pe de altă parte, Consiliul Județean stabilește, în urma obținerii numărului suficient de voturi din partea consilierilor județeni, ce sume de bani vor fi acordate din bugetul Județului către bugetul local al unei comune / unui oraș din județ, în fiecare început de an, respectiv la rectificările de-a lungul anului.

  Printre alte confuzii mai auzim uneori despre reparatul drumurilor, însă este important să aflăm mai întâi dacă acea porțiune de drum este în proprietatea Județului ori a unității administrativ-teritoriale pe care o străbate.

  Nu în ultimul rând, președintele Consiliului Județean va trebui să obțină numărul necesar de voturi (majoritar) din partea consilierilor județeni, astfel că este important, atunci când mergem la alegerile locale, să hotărâm cine sunt persoanele, consilierii județeni pe care le considerăm potriviți care să ne reprezinte.

  De asemenea, pentru ca o măsură să să se concretizeze, în sensul că să fie adoptată ca Hotărâre CJ, trebuie să fie parcurși mai mulți pași care trebuie să fie făcuți cu transparență și o permanentă consultare publică.

  Citește și: „Ce așteptări aveți de la un viitor primar?” – mai mulți arădeni ne-au răspuns | Reportaj video · Special Arad

  Mai jos că redăm două scheme explicative realizate de Asociația Funky Citizens, prin care se ilustrează într-un mod clar pașii pentru realizarea oricărui proiect (realizarea unui spital, realizarea unui festival, construirea unui pod etc), aceleași principii de bază fiind valabile în aceste cazuri, atât pentru Consiliul Local cât și pentru Consiliul Județean:
  pasi pentru aprobarea unei hotarari locale

  transparenta si informare pentru luarea unei decizii

  Explicat mai pe larg, președintele Consiliului Județean are următoarele atribuții, așa cum figurează ele în Codul Administrativ:

  (1) Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele categorii principale de atribuţii:

  a) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a instituţiilor publice de interes judeţean şi a societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;

  b) atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean;

  c) atribuţii privind bugetul judeţului;

  d) atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale;

  e) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean;

  (2) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a), preşedintele consiliului judeţean:

  a) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean;

  b) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.

  (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), preşedintele consiliului judeţean:

  a) conduce şedinţele consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;

  b) prezintă consiliului judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean.

  (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c), preşedintele consiliului judeţean:

  a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;

  b) întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;

  c) urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune consiliului judeţean adoptarea măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen;

  d) iniţiază, cu aprobarea consiliului judeţean, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului.

  (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), preşedintele consiliului judeţean:

  a) îndrumă metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, activităţile de stare civilă şi autoritate tutelară desfăşurate în comune, oraşe şi municipii;

  b) poate acorda, fără plată, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, sprijin, asistenţă tehnică, juridică şi de orice altă natură, consiliilor locale sau primarilor, la cererea expresă a acestora.

  (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), preşedintele consiliului judeţean:

  a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes judeţean furnizate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeţean sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice de interes judeţean;

  b) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 173 alin. (5) şi (6);

  c) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice de interes judeţean prevăzute la art. 173 alin. (5) şi (6), precum şi a bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului;

  d) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa, prin lege;

  e) coordonează şi controlează organismele prestatoare de servicii publice de interes judeţean, înfiinţate de consiliul judeţean şi subordonate acestuia;

  f) coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a infrastructurii judeţene.

  (7) Preşedintele consiliului judeţean poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile prevăzute la alin. (6) vicepreşedinţilor, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, secretarului general al judeţului, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean. Prevederile art. 157 se aplică în mod corespunzător.

  (8) În situaţii de urgenţă sau de forţă majoră, preşedintele consiliului judeţean, în calitatea sa de vicepreşedinte al comitetului pentru situaţii de urgenţă, colaborează cu prefectul judeţului.

  (9) Preşedintele consiliului judeţean poate fi membru în autoritatea teritorială de ordine publică.

  Citește și:

  Ce atribuții are un primar. Ce poate și nu poate să facă · Special Arad

  Află la ce secție de vot ești arondat la alegerile locale din 2024

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  2 + 2 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.