joi, 18 iulie, 2024

Special Arad Logo

  Ce atribuții are un primar. Ce poate și nu poate să facă

  de Raluca Medeleanu | 8 iunie 2024, 2:33 PM | Administraţie | Politikos | Topic special

  2

  Primăria Arad / Consiliul Local Arad

  Duminică, 9 iunie, au loc alegerile locale unde cetățenii, prin exprimarea votului, îl aleg pe cel care să ocupe funcția de primar, pe membrii Consiliului Local, pe cel care să ocupe funcția de președinte de Consiliu Județean, respectiv pe membrii Consiliului Județean – persoane cheie pentru dezvoltarea orașului, respectiv județului.

  Tocmai de aceea este foarte important, înainte să alegem pe cine punem ștampila, să înțelegem ce „putere” vor avea în mâini acești viitori aleși. Să putem distinge printre promisiuni și discuțiile auzite la coț de stradă, ce pot și ce nu pot efectiv face aceste persoane, prin funcția pe care o ocupă.

  În acest articol ne vom concentra pe atribuțiile unui primar.

  De multe ori, în discuții antemergătoare alegerilor, auzim că cineva vrea să aleagă un primar pentru diferite motive, unele dintre ele fiind însă eronate, întrucât măsurile care unii oameni se așteaptă ca primarul să le ia nu sunt defel în atribuțiile lui. De exemplu: „vreau să asfalteze drumul dinspre comuna X” – e o măsură pe care nu o va putea lua, fiindcă investițiile ori proiectele pe care le poate lua sau propune spre aprobare trebuie să fie în incinta/proprietatea Municipiului Arad.

  O altă așteptare întâlnită: „vreau ca primarul să îmi mărească pensia” – este și ea o măsură pe care niciodată nu o va putea lua un primar, acestea fiind măsuri la nivel național. La nivel local, în schimb, se pot stabili impozitele și diferite taxe locale, se stabiliește cum se împart banii disponibili în bugetul local (ce procent merge spre investiții, spre sănătate, spre educație, spre cultură etc.).

  Aceste măsuri se iau doar cu obținerea numărului necesar de voturi din partea consilierilor locali, astfel că este important, de asemenea, să alegem și persoanele pe care ni le dorim să ne reprezinte în Consiliu Local, aceștia fiind consilierii locali, în așa fel încât să îi asigure majoritatea primarului pe care-l preferăm noi.

  De asemenea, amintim că pentru ca o măsură să devină de la idee ceva concret, adică să se adopte o Hotărâre, trebuie să fie parcurși mai mulți pași care trebuie să fie făcuți cu transparență și o permanentă consultare publică.

  Citește și: „Ce așteptări aveți de la un viitor primar?” – mai mulți arădeni ne-au răspuns | Reportaj video · Special Arad

  Mai jos redăm, ca o recapitulare, două scheme explicative realizate de Asociația Funky Citizens, prin care se ilustrează într-un mod clar pașii pentru realizarea oricărui proiect (realizarea unui parc, realizarea unui regulament de parcări, construirea unui teren de sport etc):

  pasi pentru aprobarea unei hotarari locale

  transparenta si informare pentru luarea unei decizii

  Explicat mai pe larg, primarul are următoarele atribuții, așa cum figurează ele în Codul Administrativ:

  a) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil;

  b) îndeplineşte atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului;

  a) prezintă consiliului local, în primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, care se publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale în condiţiile legii;

  b) participă la şedinţele consiliului local şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;

  c) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;

  d) elaborează, în urma consultărilor publice, proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale, le publică pe site-ul unităţii administrativ- teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.

  a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;

  b) întocmeşte proiectul bugetului unităţii administrativ- teritoriale şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;

  c) prezintă consiliului local informări periodice privind execuţia bugetară, în condiţiile legii;

  d) iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele unităţii administrativ-teritoriale;

  e) verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

  (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul:

  a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

  b) ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă;

  c) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7);

  d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 129 alin. (6) şi (7), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ- teritoriale;

  e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

  f) asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

  g) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative, ulterior verificării şi certificării de către compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularităţii, legalităţii şi de îndeplinire a cerinţelor tehnice;

  h) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

  (6) Primarul desemnează funcţionarii publici anume împuterniciţi să ducă la îndeplinire obligaţiile privind comunicarea citaţiilor şi a altor acte de procedură, în condiţiile Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

  (7) Pentru exercitarea corespunzătoare a atribuţiilor sale, primarul colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ- teritoriale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene.

  (8) Numirea conducătorilor instituţiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor şi criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condiţiile părţii a VI-a titlul II capitolul VI sau titlul III capitolul IV, după caz.

  (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului în comuna, în oraşul sau în municipiul în care a fost ales.

  (2) În această calitate, primarul poate solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

  d) iniţiază, cu aprobarea consiliului judeţean, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului.

  (5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), preşedintele consiliului judeţean:

  a) îndrumă metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, activităţile de stare civilă şi autoritate tutelară desfăşurate în comune, oraşe şi municipii;

  b) poate acorda, fără plată, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, sprijin, asistenţă tehnică, juridică şi de orice altă natură, consiliilor locale sau primarilor, la cererea expresă a acestora.

  (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e), preşedintele consiliului judeţean:

  a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes judeţean furnizate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeţean sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice de interes judeţean;

  b) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile prevăzute la art. 173 alin. (5) şi (6);

  c) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului furnizării serviciilor publice de interes judeţean prevăzute la art. 173 alin. (5) şi (6), precum şi a bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului;

  d) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa, prin lege;

  e) coordonează şi controlează organismele prestatoare de servicii publice de interes judeţean, înfiinţate de consiliul judeţean şi subordonate acestuia;

  Citește și:

  Ce atribuții are un președinte de Consiliu Județean. Ce poate și nu poate să facă · Special Arad

  Află la ce secție de vot ești arondat la alegerile locale din 2024

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Comentarii

  Scrie un comentariu

  8 + 8 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.