miercuri, 29 mai, 2024

Special Arad Logo

  ISU Arad face angajări la Garda de intervenţie şi stingere de la Bârzava și Chișineu Criș

  de Special Arad | 1 aprilie 2016, 6:07 PM | Bârzava | Chişineu Criş | Știri Arad

  0

  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad organizează concurs, prin rechemare în activitate a persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, pentru încadrarea a cinci posturi vacante de subofiţer operativ principal, astfel :

  – 2 posturi de subofiţer operativ principal în cadrul Gărzii de intervenţie şi stingere Bârzava ;

  – 3 posturi de subofiţer operativ principal în cadrul Gărzii de intervenţie şi stingere Chişineu Criş.

  Definirea sumară a atribuţiilor postului:

  – participă la acţiunile de intervenţie îndeplinind atribuţiile specifice din regulamentele de specialitate;

  – îndeplineşte atribuţiile personalului din serviciul de permanenţă (când este numit în serviciu); – participă la cursuri, instruiri, instructaje organizate de unitate şi eşaloanele superioare;

  – respectă normele de securitate şi sănătate în muncă pe timpul activităţilor de pregătire, a celor de intervenţie, precum şi a activităţilor zilnice.

  Cerinţele postului – pregătirea de bază:

  – studii liceale cu diplomă de bacalaureat. Autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului:

  – autorizaţie de acces la informaţii clasificate (după încadrare). Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii legale:

  – să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;

  – să aibă calitatea de cadre militare în rezervă provenite din funcţionari publici cu statut special (poliţişti) sau cadre militare din Ministerul Afacerilor Interne; – să cunoască limba română scris şi vorbit;

  – să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

  – să fie declarate „apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic pentru corpul subofiţerilor (aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I. / Comisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criterilor antropometrice, existenţei semnelor / tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în tinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi respectiv evaluării psihologice, potrivit baremelor şi / sau criterilor aplicabile);

  – să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

  – să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;

  – să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;

  – să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

  – să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

  – nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

  – să îndeplinească criteriul specific de înălţime minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile;

  – să îndeplinescă cerinţele specifice din fişa postului.

  Nu pot fi încadrate din sursă externă persoanele care au avut calitatea de poliţist sau cadru militar, dacă: – au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare; – au fost trecute în rezervă în condiţiile art. 85 lit.a), b), c), d), i), j), k), l) şi ale art.87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

  Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de specialitate sau în urma concentrării, nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace.

  Criterii specifice pentru recrutare în vederea rechemării în activitate

  – sunt confirmate în arma pompieri şi specialitatea militară 092 – pompier ; – nu au fost trecute în rezervă / nu le-au încetat raporturile de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru limită de vârstă prevăzute de Legea nr. 223/2015, ori din motive imputabile lor.

  Documente solicitate candidaţilor pentru dosarul de recrutare în vederea Inscrierii la concurs: (conf.art.36 alin. (1) din Anexa nr.2 la Ordinul MAI nr. 665/2008 privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile M.A.I.): – Dosar plic; – cererea de înscriere la concurs (conform formularului tip). Prin depunerea cererii de înscriere, solicitantul îşi exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001; – curiculum vitae (conform formularului tip); – copie legalizată ale diplomei de bacalaureat şi a anexelor (foaia matricolă); – copii ale actului de identitate, carnetului de muncă şi livretului militar; – copii ale certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă; – autobiografia (conform îndrumarului); – tabelul nominal cu rudele candidatului (conform formularului tip); – cazierul judiciar; – caracterizare de la ultimul loc de muncă; – 3 fotografii color 3 x 4 cm; – 2 fotografii color 9 x 12 cm; – fişa medicală-tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne; – declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptare a condiţiilor de recrutare (conform formularului tip);

  La concurs vor putea participa numai candidaţii ale căror dosare de recrutare sunt complete şi corect întocmite. Arad, str.Andrei Şaguna nr.66 – 72, judeţul Arad, cod poştal 310037 Tel.0257-251212; Fax.0257-281066; E-mail: [email protected]; O.P. 1, CP 191; 3 din 4 Concursul se va desfăşura la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Vasile Goldiş” al judeţului Arad, şi va consta în evaluarea performanţei fizice şi a unei probe scrise, pe baza bibliografiei şi tematicii, prezentate în anexă.

  Mai multe detalii pe isuarad.ro

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  1 + 8 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.