vineri, 19 aprilie, 2024

Special Arad Logo

  Primarul comunei Păuliș, Ioan Turcin, ajunge în atenția procurorilor în urma sesizării făcute de Agenția Națională de Integritate

  de Alin Olteanu | 22 februarie 2022, 11:36 AM | Administraţie | Topic special

  0

  Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către TURCIN IOAN, actualul primar al comunei Păuliș și fost viceprimar, a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal. ANI susține că în exercitarea atribuțiilor de primar a îndeplinit acte prin care a obținut foloase patrimoniale pentru sine, fiind beneficiarul direct al tuturor actelor emise.

  Precizările de mai sus sunt făcute de către Agenția Națională de Integritate și au fost anunțate în urmă cu aproximativ două ore.

  Ioan Turcin, primarul comunei Păuliș, este printre cele 18 persoane pentru care au fost sesizate incidente de integritate.

  Lista completă mai jos:

  Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 18 persoane prevăzute de Legea nr. 176/2010, după cum urmează:
  DRĂGAN NICOLAE,
  Primar al Com. Târgșoru Vechi, Jud. Prahova
  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
  În perioada exercitării mandatului de primar 2016 – 2020, DRĂGAN NICOLAE a semnat cu mențiunea „bun de plată” facturi emise de societatea în cadrul căreia fiul său deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator, precum și de societatea în cadrul căreia mama persoanei evaluate a deținut calitatea de asociat unic și funcția de administrator.
  De asemenea, în baza Hotărârii C.L. din data de 28 mai 2019, Primăria comunei Tîrgșoru Vechi (reprezentată prin Drăgan Nicolae – primar, în calitate de vânzător) a încheiat la data de 19 septembrie 2019 un contract de vânzare – cumpărare cu societatea comercială în cadrul căreia fiica acestuia deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator.
  Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 75, lit. a)  din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019) și art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G 57/2019 (în vigoare începând cu data de 05.07.2019).
  PURGE IOAN,
  Primar al Com. Gepiu, Jud. Bihor
  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET

  În calitate de primar, a semnat două certicate de urbanism și o serie de documente necesare pentru înființarea unei agropensiuni de către fiul său, generându-se astfel, un folos material pentru fiul persoanei evaluate.
  Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 76, alin (1) din Legea nr. 161/2003 și art. 228, alin (1), lit a) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019.
  Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către  PURGE IOAN a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât în exercitarea atribuțiilor de primar, a semnat mai multe acte în beneficiul direct al fiului său, în vederea  înființării de către acesta a unei agropensiuni.
  TÎRZIU LAURENȚIU-IONEL,
  Primar al Com. Belint, Jud.Timiș

  INCOMPATIBILITATE

  S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 octombrie 2020 – 26 aprilie 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcția de primar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul propriului P.F.A., obținând venituri din activități agricole și subvenții de la APIA Timiș. Astfel, TÎRZIU LAURENȚIU-IONEL a încălcat prevederile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr.161/2003.

  POPA ZACHIU,
  Primar al Com. Dumbrăvița, Jud. Brașov

  INCOMPATIBILITATE

   

  S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 04 octombrie 2016 – 08 septembrie 2020, întrucât a deținut calitatea de membru în C.A. al Grădiniței cu Program Normal Dumbrăvița, consiliu din a cărui componență a făcut parte și cumnata persoanei evaluate, director al unității de învățământ, încălcând astfel, prevederile art. 7, alin. (4), lit. a) din Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.
  TURCIN IOAN,
  Primar al Com. Păuliș, Jud. Arad și fost viceprimar

  SESIZARE PARCHET

   

  Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către TURCIN IOAN a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de art. 301 din Codul Penal, întrucât în exercitarea atribuțiilor de primar, a îndeplinit acte prin care a obținut foloase patrimoniale pentru sine, fiind beneficiarul direct al tuturor actelor emise.
  TOMA IOAN,
  fost Primar al Com.  Brăești, Jud. Botoșani
  (mandatul 2016 – 2020)

  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI SESIZARE PARCHET

   

  La data de 19 martie 2019, în perioada exercitării mandatului de primar, TOMA IOAN a încheiat un Act adițional la Convenția civilă de prestări servicii încheiată la data de 02 decembrie 2015 între Primăria comunei Brăești (în calitate de angajator) și soția persoanei evaluate (în calitate de salariat), prin care se hotărăște de comun acord modificarea contractului individual de muncă prin modificarea salariului de bază lunar brut al acesteia, începând cu data de 01 aprilie 2019.
  Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
  De asemenea, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către TOMA IOAN a infracțiunii de conflict de interese (text în vigoare până la data de 28 iulie 2017), respectiv folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane (text în vigoare începând cu data de 28 iulie 2017), prevăzută de  art. 301 din Codul Penal, întrucât a semnat în calitate de primar, un număr de 7 acte juridice (2 convenții civile și 5 acte adiționale) care au creat un avantaj patrimonial pentru soția acestuia.
  BIRĂRUȚI CRISTIAN,
  fost Primar al Com. Alunu, Jud. Vâlcea 
  (mandatul 2016 – 2020 )

  SESIZARE PARCHET

   

  Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către  BIRĂRUȚI CRISTIAN a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de  art. 301 din Codul Penal.

  Astfel, în luna decembrie a anului 2017, în perioada exercitării funcției de primar, persoana evaluată a încheiat în calitate de persoană fizică un contract de asistență juridică cu un cabinet de avocatură ce avea în derulare un contract  cu Primăria Alunu, având ca obiect asistență și reprezentare, consultanță juridică, redactare înscrisuri la sediul Primăriei, încheiat în luna ianuarie a anului 2017.

  Menționăm faptul că la data de 14 august 2019, Agenția Națională de Integritate a constatat și conflictul de interese administrativ în cazul lui  BIRĂRUȚI CRISTIAN, întrucât, în calitate de primar (mandatul 2016 – 2020), a semnat în data de 03 ianuarie 2017 un contract de prestări servicii cu Asociația Județeană de Fotbal Vâlcea privind susținerea activității Asociației A.S. Oltețul Alunu, în cadrul căreia fiul persoanei evaluate a deținut funcția de vicepreședinte până la data de 01 septembrie 2017, precum și 12 ordine de plată, încălcând astfel prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
  BODEAN GHEORGHE,
  fost Viceprimar al Com. Bod, Jud. Brașov

  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

   

  Deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterii, persoana evaluată a participat la deliberarea și adoptarea a două Hotărâri ale C.L. în data de 30 aprilie 2020, respectiv în data de 26 noiembrie 2020 privind aprobarea punerii la dispoziția asociației în cadrul căreia acesta deținea calitatea de membru fondator/funcția de secretar a unui spațiu situat în comuna Bod. Ulterior, în baza Hotărârii C.L. din data de 26 noiembrie 2020, a fost încheiat un contract de închiriere la data de 08 decembrie 2020.

  Astfel, persoana evaluată a încălcat  prevederile art. 228, alin. (1), lit. f) și alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019.
   
  BUZDUGAN DUMITRU FLORIN,
  fost Consilier local în cadrul  C.L. al Orașului Buhuși, Jud. Bacău 
  (mandatul 2016 – 2020)
  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
  În perioada exercitării mandatului de consilier local, BUZDUGAN DUMITRU FLORIN a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. din data de 29 ianuarie 2020 prin care s-a aprobat prelungirea contractului de închiriere încheiat la data de 16 mai 2007 între C.L. Buhuși (în calitate de proprietar) și societatea în cadrul căreia BUZDUGAN DUMITRU FLORIN deține funcția de administrator și calitatea de asociat (în calitate de chiriaș), contract prelungit în data de 04 februarie 2020, prin act adițional semnat de către persoana evaluată.
  Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 228, alin. (1), lit. c) și alin. (2) din O.U.G 57/2019.
  MUREȘAN VASILE,
  Consilier local în cadrul C.L. al Com.  Bobota, Jud. Sălaj

  INCOMPATIBILITATE

   

  S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 iunie 2016 – 31 august 2020,  întrucât a exercitat simultan cu funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bobota, jud. Sălaj, încălcând astfel  prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) și   prevederile art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr.161/2003.
  NEACȘU GHEORGHE LUCIAN,
   Consilier local în cadrul  C.L. al Com.  Muntenii de Sus, Jud.  Vaslui

  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

   

  În perioada exercitării mandatului 2016 – 2020 a participat la deliberarea Hotărârii C.L. din data de 27 iunie 2019 privind alocarea sumelor nerambursabile de la bugetul local al comunei Muntenii de Sus pentru proiectele câștigătoare în domeniul activității nonprofit de interes local prin care se aprobă alocarea sumei de 45.000 lei unui club sportiv, deși anticipa crearea unui avantaj prin adoptarea acesteia, având o relație de angajament din data de 25 august 2007.

  Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și prevederile  art. 75, alin. (1), lit. b) și art. 77, alin. (1) și (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali (act normativ în vigoare până la data de 04 iulie 2019).
   
  TOMA GHEORGHE,
  Consilier local în cadrul  C.L. al Com. Cuza Vodă, Jud. Călărași

  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

   

  În perioada exercitării mandatului de consilier local, TOMA GHEORGHE a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. din data de 10 decembrie 2020 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021 pentru Comuna Cuza Vodă, votând pentru menținerea impozitelor și taxelor locale la nivelul anului anterior, deși avea un interes personal în problemele supuse dezbaterilor, deținând împreună cu soția o suprafață totală de 152,8026 ha de teren extravilan pe raza comunei.

  Astfel, persoana evaluată a încălcat prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.
  MITU IONEL,
  fost Consilier local  în cadrul  C.L. al Com. Gropeni, jud.  Brăila

  INCOMPATIBILITATE

   

  S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 30 iulie 2019 – 27 octombrie 2020, întrucât a exercitat simultan cu funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gropeni, încălcând astfel  prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) și art. 91, alin. (3),  teza I  din Legea nr.161/2003.
  BACIU MARIANA,
  Secretar general al Com. Zagon, Jud.  Covasna

  INCOMPATIBILITATE

   

  S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21 ianuarie – 20 mai 2021,  întrucât a exercitat simultan  cu funcția publică de conducere de secretar general al comunei Zagon și funcția de membru în C.A. al Școlii Gimnaziale „Mikes Kelemen” din comuna Zagon, încălcând astfel  prevederile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003
  VASILICĂ GHEORGHIȚĂ LIVIU,
  fost  Secretar al Com. Șirețel, Jud. Iași

  INCOMPATIBILITATE

   

  S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 23 aprilie 2019 – 18 martie 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcția publică de secretar al comunei Șirețel și funcția de casier în cadrul aceleiași instituții publice, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
   
  ACATRINEI LAURA,
  Inspector în cadrul 
  Direcției de Sănătate Publică a Județului Botoșani

  INCOMPATIBILITATE

   

  S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 02 iulie 2020 – 11 august 2021, întrucât a deținut simultan cu funcția de inspector la Compartimentul Control unități și servicii de sănătate din cadrul Direcției de Sănătate Publică Botoșani și funcția de medic primar epidemiolog în cadrul Spitalului Municipal Dorohoi, jud. Botoșani, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
   
  FILIMON IOSIF CIPRIAN,
   Funcționar public în cadrul Primăriei Com. Tupilați, Jud. Neamț

  INCOMPATIBILITATE

   

  S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 30 octombrie – 02 decembrie 2020,   întrucât a deținut simultan cu exercitarea funcției publice de execuție de consilier în cadrul Primăriei comunei Tupilați și funcția de consilier local în cadrul C.L. al comunei Războieni, încălcând astfel prevederile art. 94, alin. (1) și alin. (2), lit. a) din Legea nr. 161/2003.
  ZLATE GINA ELENA,
  fost Funcționar public în cadrul Primăriei Mun. Giurgiu, Jud. Giurgiu

  INCOMPATIBILITATE

   

  S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 02 iulie 2019 – 31 martie 2020, întrucât a deținut și exercitat simultan cu funcția de consilier în cadrul Biroului Buget la Primăria Mun. Giurgiu și alte funcții în domeniul economic în cadrul mai multor societăți comerciale, activitățile desfășurate de către acesta în sectorul privat fiind în legătură directă cu atribuțiile exercitate în calitate de funcționar public,  încălcând astfel prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

   

   

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  3 + 9 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.