miercuri, 29 mai, 2024

Special Arad Logo

  POR 2014-2020: 97,35 milioane euro în perioada 1 iunie – 2 decembrie 2016 pentru apelul de proiecte de investiţii în infrastructura de turism

  de Special Arad | 4 aprilie 2016, 3:13 PM | Administraţie

  0

  Proiectele destinate mediului urban pot fi depuse spre finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în perioada 1 iunie, ora 12:00 – 2 decembrie 2016, ora 12:00.

  Proiectele se depun în cadrul Axei prioritare 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice.

  Apelul de proiecte POR/2016/7/7.1/1 a fost lansat vineri, 01 aprilie a.c., de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management a programului.

  „Am lansat astăzi un apel de proiecte POR foarte aşteptat, cu un buget de 97,35 milioane de euro, care va finanţa investiţii în infrastructura de turism. Acest al cincilea apel de proiecte are ca scop dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear, crearea şi extinderea infrastructurii de agrement, amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică în vederea creșterii numărului mediu de salariați în stațiunile turistice”, a declarat viceprim-ministrul Vasile Dîncu cu ocazia lansării apelului.

  Pentru acest apel de proiecte pot solicita finanțare unitățile administrativ teritoriale definite conform Legii nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi parteneriate între acestea. Proiectele se vor implementa în staţiuni turistice conform prevederilor HG 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare sau în staţiuni turistice balneare, climatice, balneoclimatice, în conformitate cu prevederile OG nr. 109/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

  Cererea de finanțare se va transmite/depune:

  • la sediul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională;
  • într-un singur exemplar în format tipărit, original, într-un singur colet sigilat. În coletul anterior menționat se va include și un CD cu forma scanată a cererii de finanțare, inclusiv anexele acesteia, în format PDF.
  Imediat ce aplicația electronică MySMIS va fi operațională, MDRAP va publica un anunț pe site-ul programului www.inforegio.ro, va întrerupe depunerea cererilor de finanțare și va introduce noul sistem de depunere.

  Versiunea finală a Ghidului Solicitantului – Ghidului Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/7/7.1/1 este publicată pe site-ul programului. Ghidul conţine date despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selecție, contractare a proiectelor. De asemenea sunt incluse modele ale Cererii de finanțare și ale Contractului de finanțare. Prevederile sale se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat „Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020”.

  Prioritizarea investiţiilor

  Investiţiile în infrastructura de turism vor fi prioritizate în funcție de maturitate şi de localizarea acestora în staţiuni turistice conform prevederilor HG 852/2008, cu modificările şi completările ulterioare sau în staţiuni turistice balneare, climatice, balneoclimatice, în conformitate cu prevederile OG nr. 109/2000, cu modificările şi completările ulterioare. Vor avea prioritate la finanțare investiţiile implementate în staţiuni balneare, climatice, balneoclimatice, în conformitate cu prevederile OG nr. 109/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

  Valoare proiect:

  • Valoare minimă totală: 100.000 Euro
  • Valoarea maximă totală este de 5.000.000 Euro,

  Ratele de cofinanţare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:

  • Pentru toate regiunile de dezvoltare (cu excepţia regiunii de dezvoltare Bucureşti-Ilfov):
  o maxim 85% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare acordată prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR),
  o 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanțare din bugetul de stat (BS).
  Beneficiarii vor asigura din bugetele proprii o cofinanțare de minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile.

  Activități finanțabile:

  • crearea/reabilitarea aleilor pietonale, pistelor pentru biciclisti, trotuarelor;
  • crearea/reabilitarea/modernizarea/amenajarea spaţiilor verzi (achiziţia şi montarea elementelor constructive de tipul alei, foisoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafe?elor, inclusiv plantare arbori), realizarea sistemelor de irigaţii pentru spaţiile verzi;
  • amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publică, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publică,
  • construirea/modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice naturale; aceste activităţi sunt eligibile numai în cazul în care se poate argumenta că valorificarea obiectivului turistic este afectată de infrastructura de acces deficitară;
  • construirea / modernizarea locurilor de recreare şi popas, punctelor (foişoarelor) de observare / filmare / fotografiere, posturilor salvamont/salvamar;
  • dotare mobilier urban (bănci, cosuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, împrejmuire etc);
  • marcajul traseelor turistice, trasee tematice;
  • crearea de facilităti pentru recreare/agrement pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joacă pentru copii, amfiteatre in aer liber, scene, etc.);
  • instalare Wi-Fi în spatiile publice;
  • Construirea de piste pentru cicloturism
  • Reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilităţile din corpul drumului
  • dezvoltarea reţelelor de captare şi / sau transport a izvoarelor minerale şi saline cu potenţial terapeutic (ape minerale, lacuri şi nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor şi salinelor)
  • crearea/reabilitarea traseelor marcate pentru cură pe teren, a facilităţilor de utilizare a izvoarelor minerale
  • dezvoltarea iluminatului public

  Indicatori de realizare:
  – 10100 metri pătrați de suprafață spații deschise/ clădiri create/ reabilitate în stațiuni turistice
  – 10000 vizite/an creșterea numarului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural și natural și la atracțiile care beneficiaza de sprijin

  Pentru aprobarea documentului a fost parcursă procedura de consultare publică, în urma căreia au fost primite numeroase observații și comentarii care au fost luate în considerare la finalizarea Ghidului.

  Pentru îndeplinirea măsurilor de informare şi publicitate (legate de obligaţia de a promova faptul că proiectele sunt finanţate de Uniunea Europeană şi Guvernul României, prin Programul Operaţional Regional), beneficiarii vor aplica Manualul de identitate vizuală POR 2014-2020 disponibil la link http://www.inforegio.ro/ro/informare-si-publicitate/identitate-vizuala.html.

  * * *

  Programul Operațional Regional 2014-2020 succede Programului Operațional Regional 2007-2013 și este unul dintre programele prin care România va putea accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

  Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a fost adoptat de Comisia Europeană (CE) pe data de 23 iunie 2015.

  POR 2014–2020 își propune ca obiectiv general creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin
  sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
  Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,25 miliarde euro, din care 6,7 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro – contribuția națională:
  • Axa prioritară 1: Promovarea transferului tehnologic
  • Axa prioritară 2: Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
  • Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon
  • Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
  • Axa prioritară 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural
  • Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională
  • Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
  • Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale
  • Axa prioritară 9: Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban
  • Axa prioritară 10: Îmbunătățirea infrastructurii educaționale
  • Axa prioritară 11: Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în cadastru şi cartea funciară
  • Axa prioritară 12: Asistență tehnică

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  5 + 7 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.