vineri, 8 decembrie, 2023

Special Arad Logo

  Poliția de Frontieră face angajări. Ce trebuie să faci pentru a-ți depune dosarul și care sunt criteriile de recrutare

  de Mihai Todoca | 11 februarie 2021, 1:44 PM | Naţional

  0

  Poliţia de Frontieră Română informează absolvenţii cursurilor liceale cu diplomă de bacalaureat, care vor să devină poliţişti de frontieră, că în luna februarie încep înscrierile la concursurile de admitere organizate de Ministerul Afacerilor Interne la nivelul mai multor instituţii de învăţământ postliceale din subordine, pentru sesiunea 2021.

  Astfel, Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea, instituţie de învăţământ care pregăteşte agenţi de poliţie de frontieră, pune la dispoziţie un număr de 220 locuri pentru viitorii poliţişti de frontieră (200 P.F.R, 10 I.G.I., 10 D.G.P.).

  Organizarea si desfăşurarea concursului de admitere se va derula după următorul calendar:

  1. Recrutarea în vederea participării la concursul de admitere se realizează, în raport de domiciliul înscris în cartea de identitate a candidatului, astfel:

  • de către structurile de resurse umane din cadrul Inspectoratelor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Iași, Giurgiu, Timișoara, Oradea și Sighetu Marmației, respectiv din cadrul Gărzii de Coastă precum şi din cadrul serviciilor teritoriale judetene subordonate acestora cu sarcini de recrutare, dar şi de către Baza de Reparaţii Nave Brăila;
  • de către Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră ( Geniului nr. 42C, sector 6), pentru candidaţii din municipiul Bucureşti și jud. Ilfov;
  • candidații care nu au domiciliul într-un județ limitrof frontierei de stat sunt recrutați de structurile de resurse umane din unitățile cu sarcini de recrutare din Inspectoratelor de Poliţie Judeţene unde aceștia locuiesc, potrivit domiciliului/reședinței înscrise în cartea de identitate.

  Perioada de depunere a cererilor de înscriere este 15-28 februarie 2021, iar depunerea documentelor pentru constituirea dosarului de recrutare se realizează până la data de 10.03.2021.

  2. Evaluarea psihologica a candidaţilor va avea loc în conformitate cu dispoziţiile Centrului de Psihologie al M.A.I., detaliile de natură organizatorică urmând a fi postate în timp util.

  3. Susținerea probei de evaluare a performanței fizice are loc în perioada 18-24 martie 2021 în CENTRELE ZONALE DE SELECŢIE, pentru toţi candidaţii care s-au înscris la unităţile de învățământ subordonate MAI, indiferent de profilul sau specializarea pentru care au optat, potrivit arondării, astfel:

  • Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” – pentru candidații din Municipiul București și județele: Argeș, Călărași, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Teleorman, Tulcea;
  •  Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina – pentru candidații din județele: Brașov, Brăila, Buzău, Covasna, Dâmbovița, Galați, Prahova, Vrancea;
  •  Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca – pentru candidații din județele: Alba, Bistrița-Năsăud, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu;
  •  Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea – pentru candidații din județele: Arad, Bihor, Caraș-Severin, Satu Mare, Timiș;
  •  Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani – pentru candidații din județele: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea;
  •  Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni – pentru candidații din județele: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui.

  Informaţii despre traseul aplicativ pentru specializările poliție, poliție de frontieră și jandarmerie pentru evaluarea performanţei fizice a candidaţilor se regăsesc pe https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/

  4Susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor va avea loc în data de 27.03.2021 la unităţile de recrutare. Subiectele de concurs vor fi unice pentru toate unitatile de invatamant din cadrul MAI.

  5. După stabilirea listelor cu candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, unitățile de învățământ transmit unităților de recrutare, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba de verificare a cunoștințelor, candidații care urmează să susțină examinarea medicală. Aceasta va avea loc în perioada 29 martie-16 aprilie 2021.

  6. Sunt declarați admiși candidații care au fost declarați apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, iar rezultatele finale ale admiterii sunt aduse la cunoștința candidaților prin afișare pe site-ul oficial al unității de învățământ a PFRŞcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea, până la data de 17 aprilie 2021.

  Detalii suplimentare cu privire la această sesiune de admitere se regăsesc pe site-ul  Poliţiei de Frontiera Române – https://www.politiadefrontiera.ro  sectiunea Despre noi/Institutii de invatamant şi pe cel al Școalii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, arma Poliție de Frontieră –  http://www.avramiancu.ro/.

  De asemenea, pentru eventuale informaţii suplimentare  de natura organizatorică referitoare la recrutare, candidaţii se pot adresa structurilor teritoriale ale Poliţiei de Frontieră Române, în funcţie de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate sau Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră – Direcţia Resurse Umane, Bd. Geniului nr.42C, Bucureşti, sector 6, telefon 021/ 316.25.98, interior 19320, 19.344 (candidaţii cu domiciliul in Bucureşti şi judeţul Ilfov).

  INFORMATII DE BACKGROUND

  Pentru a se putea înscrie la concursurile de admitere organizate la instituţiile de învăţământ ale M.A.I., candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii legale de recrutare:

  • Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
  • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
  • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
  • Sa fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic.

  Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale M.A.I printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea evaluării medicale.

  • Să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat.

  Dovada îndeplinirii acestei condiții se face cu diplomă de bacalaureat și foaie matricolă sau cu adeverință care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat – sesiunea 2020.

  • Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
  • Să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
  • Să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  • Să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
  • Să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
  • Să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

  Precum și următoarele criteriile specifice:

  • Să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;

  Verificarea îndeplinirii criteriilor menționate se realizează cu ocazia examinării medicale.

  • Să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
  • Să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  9 + 7 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.