marþi, 25 iunie, 2024

Special Arad Logo

  IPJ Arad organizează un examen pentru atestarea profesională a calităţii de detectiv particular

  de Mihai Todoca | 2 septembrie 2022, 10:21 AM | Știri Arad

  0

  În conformitate cu prevederile art.7 al.1 și 2 din Legea nr.329/2003, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la dobândirea calității de detectiv particular, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, cu sediul în Arad, str. Labirint, nr.6, organizează, în data de 19.09. 2022, orele 09.00, examen pentru atestarea profesională a calităţii de detectiv particular, cu respectarea procedurii privind activitatea de eliberare a atestatului de detectiv particular, emisă de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale nr. 188.910/29.09.2021.

   

  CONDIȚII DE PARTICIPARE

  Pentru a putea participa la examen, persoanele interesate trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  a). Să aibă cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European;

  b). posedă cel puţin studii medii, și este absolventă a unei școli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale, ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior;

  c). este aptă din punct de vedere medical;

  d). să nu fi fost condamnată pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

  e). nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

  f). a obţinut avizul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad sau al D.G.P.M.B., după caz;

  g). a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori deţine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European.

  h). să aibă domiciliul în municipiul Arad.

  Persoanele interesate vor prezenta până la data de 12.09.2022, în fiecare zi, în intervalul orar 09.00-12.00, la Secretariatul Serviciului de Investigatii Criminale Arad  din Mun. Arad, str. Labirint nr.6, dosarul de înscriere, care va cuprinde următoarele documente:

  • – cerere de înscriere la examenul de atestare a calității de detectiv particular;
  • – curriculum vitae;
  • – actul de identitate a candidatului;
  • – actul de studii în original și copie, sau după caz, adeverință din care sa reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale;
  • – certificat de cazier judiciar, cu termen de de valabilitate 6 luni de la data emiterii;
  • – declaraţia pe proprie răspundere autentificată, din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;
  • – certificat medical (fişa de consultaţii medicale) şi avizul de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat, cu termen de valabilitate 6 luni de la data emiterii;
  • – dovada achitării la caseria I.P.J. Arad a tarifului de 292 lei, pentru susținerea examenului (achitarea tarifului pentru susținerea examenului de atestare a cunoștintelor se va face la I.P.J. Arad – Serviciul Financiar – Contabilitate din str. Vârful cu Dor nr.17-19, numai după obținerea avizului în vederea participării la examen)
  • – dosar.

  TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

  pentru candidaţii la examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, pe anul 2022

  TEMATICA

  – Drepturile si libertatile fundamentale – Constitutia Romaniei ;

  – Legea penala si limitele ei de aplicare;

  – Infractiunea;

  – Infractiuni contra libertatii persoanei;

  – Infractiuni ce aduc atingere domiciliului si vieti private;

  – Infractiuni contra justitiei;

  – Infractiuni de  coruptiei;

  – Infractiuni de serviciu;

  – Infractiuni de fals;

  – Infractiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activitati reglementate de lege;

  – Infractiuni contra sigurantei si integritati sistemelor si datelor informatice;

  – Infractiuni contra securitati nationale;

  – Metode speciale de supraveghere sau cercetare ;

  – Perchezitia;

  – Sesizarea organelor de urmarire penala ;

  – Contractul ;

  – Exercitarea profesiei de detectiv particular ;

  – Organizarea si functionarea societatilor specializate si cabinetelor individuale de detectivi particulari ;

  – Protectia informatiilor clasificate ;

  – Clasificarea informatiilor. Masuri minime de protectie a informatiilor clasificate;

  – Accesul la informatii clasificate ;

  – Constituirea societatilor ;

  – Prelucrarea datelor cu caracter  personal ;

   

  BIBLIOGRAFIE

  – Constituţia României, din 1991, republicata, Titlul II, cap. I, II;

  – Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal ,cu modificarie si completarile ulterioare;

  – Partea generala Titlul I , Titlul II;

  – Partea speciala Titlul I, cap.VI,art..206-208 , cap. IX,art.224-227,Titlul IV,art.266,art.268,art.269,art.271,art.272,art.273,art.275,art.277,Titlul.V ,cap.I,art.291,art.292, cap. II, art.302-304,Titlul VI,cap. III,art.320-327,Titlul VII, cap.IV,art.348,cap.VI,art.360-366, Titlul X, art.409-410;

  – Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedura Penala cu modificarile si completarile ulterioare:

  – Partea generala , Titlul IV, cap. IV,cap. VI,art.156-158;

  – Partea speciala, Titlul I, cap. II, art.288-290;

  – Legea nr. 287/2009,republicata privind Codul civil,Cartea V,Titlul II,cap.I;

  – Legea nr.329/2003, republicata privind exercitarea dreptului de detectiv particular cu modificarile si completarile ulterioare;

  – HG nr.1666/2004, privind normele de aplicare a Legii nr.329/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate,cu modificarile si completarile ulterioaere,cap.I-III,cap. V;

  – HG nr.585/2002, pentru aprobarea Standardelor Nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania cu modificarile si completarile ulterioare,cap. II,Sectiunea a 1- a,Sectiunea a 3-a,Sectiunea a 5-a;

  – Legea nr. 31/1990, republicata, privind societatile,cu modificarile si completarile ulterioare,Titlul II cap. I , cap. III;

  – Legea nr. 363/2018, privind protectia persoanelor fizice ereferitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii,descoperirii, cercetatrii,urmariri penale si combateri infractiunilor saual executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta,precum si privind libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

     – Legea nr.190/2018, privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia  persoanelor fizice i ceia ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  0 + 8 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.