duminicã, 14 iulie, 2024

Special Arad Logo

  Tot ce trebuie să știi despre examenul de detectiv particular, care se organizează în 15 septembrie, la Arad

  de Special Arad | 6 septembrie 2023, 3:00 PM | Știri Arad

  0

  imagine cu rol ilustrativ

  În conformitate cu prevederile art. 7 al.1 și 2 din Legea nr.329/2003, cu modificările și completările ulterioare referitoare la dobândirea calității de detectiv particular, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, cu sediul în Arad, str. Labirint, nr.6, organizează, în data de 15 septembrie a.c., la ora  10:00, examen pentru atestarea profesională a calităţii de detectiv particular, cu respectarea procedurii privind activitatea de eliberare a atestatului de detectiv particular, emisă de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale.

  Perioada de depunere a dosarelor este 04-13.09.2023, în intervalul orar 09.00-12.00 la Secretariatul Serviciului de Investigatii Criminale Arad, din municipiul Arad, str, Labirint, nr. 6, județ. Arad. Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon: 0257/206.876

  Condiții de participare la examenul de detectiv particular

  Pentru a putea participa la examen,  orice persoană interesată trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

   

  1. a) să fie cetățean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale spațiului Economic European, și să aibă domiciliul stabil pe raza jud. Arad.
  2. b) să aibă cel puţin studii medii și să fie absolvent(ă) a unei școli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale, ori este absolvent(ă) a unei instituţii de învăţământ superior;
  3. c) să fie apt(ă) din punct de vedere medical;
  4. d) să nu fi fost condamnat(ă) pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
  5. e) să nu desfăşoare o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;
  6. f) să obţină avizul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad
  7. g) să aibă absolvit un curs de specialitate de detectivi particulari;

  Acte necesare pentru înscrierea la examen

  Dosarul de înscriere care va cuprinde următoarele documente:

  • cerere tip de inscriere, ce se poate obține de la sediul I.P.J.Arad;
  • curriculum vitae;
  • actul de identitate a candidatului;
  • actul de studii în original și copie, sau după caz, adeverința din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale;
  • certificat de cazier judiciar, cu termen  de valabilitate 6 luni de la data emiterii;
  • declaraţia pe proprie răspundere, autentificată, din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;
  • certificat medical (fişa de consultaţii medicale) şiavizul de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat, cu termen de valabilitate 6 luni de la data emiterii, și carer să cuprindă mențiunea ,,pentru examenul de detectivi particulari”;
  • dovada achitării a taxei de 292 de lei, pentru susținerea examenului;

  (achitarea tarifului pentru sustinerea examenului de atestare a cunoștiintelor se va face la IPJ Arad-Serviciul Financiar-Contabilitate din str. Vârful cu Dor nr.17-19, numai dupaă obținerea avizului în vederea participării la examen);

  • 1 dosar.

   

  Fotocopiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul prin semnarea de către polițistul desemnat cu primirea și verificarea acestora. Originalul documentelor prezentate se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

   

  TEMATICĂ SI BIBLIOGRAFIE

  pentru candidaţii la examenul de atestare a calităţii de

  detectiv particular, pe anul 2023

   

  TEMATICA:

  – Drepturile si libertățile fundamentale – Constitutia Romaniei ;

  – Legea penală si limitele ei de aplicare;

  – Infracțiunea;

  – Infracțiuni contra libertății persoanei;

  – Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului si vieții private;

  – Infracțiuni contra înfăptuirii justiției;

  – Infracțiuni de  corupție;

  – Infracțiuni de serviciu;

  – Infracțiuni de fals;

  – Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege;

  – Infracțiuni contra siguranței si integrității sistemelor si datelor informatice;

  – Infracțiuni contra securității naționale;

  – Metode speciale de supraveghere sau cercetare ;

  – Percheziția;

  – Sesizarea organelor de urmarire penală ;

  – Contractul ;

  – Exercitarea profesiei de detectiv particular ;

  – Organizarea si funcționarea societăților specializate și cabinetelor individuale de detectivi particulari ;

  – Protectia informațiilor clasificate ;

  – Clasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție a informațiilor clasificate;

  – Accesul la informații clasificate ;

  – Constituirea societăților ;

  – Prelucrarea datelor cu caracter  personal ;

   

  BIBLIOGRAFIE

  – Constituţia României, din 1991, republicata, Titlul II, cap. I, II;

  – Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal , cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Partea generala Titlul I , Titlul II;

  -Partea speciala Titlul I, cap.VI, art..206-208, cap. IX, art.224-227, Titlul IV, art. 266, art. 268, art. 269, art.271, art. 272, art. 273, art. 275, art. 277, Titlul.V, cap.I, art.291, art.292, cap. II, art.302-304, Titlul VI, cap. III, art.320-327, Titlul VII, cap.IV, art.348, cap.VI, art.360-366, Titlul X, art.409-410;

  – Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedura Penala cu modificarile si completarile ulterioare:

  – Partea generala, Titlul IV, cap. IV, cap. VI, art.156-158;

  – Partea speciala, Titlul I, cap. II, art.288-290;

  – Legea nr. 287/2009, republicata privind Codul civil,Cartea V,Titlul II,cap.I;

  – Legea nr.329/2003, republicata privind exercitarea dreptului de detectiv particular cu modificarile si completarile ulterioare;

  – HG nr. 1666/2004, privind normele de aplicare a Legii nr.329/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioaere ,cap.I-III, cap. V;

  – HG nr.585/2002, pentru aprobarea Standardelor Nationale de protectie a informatiilor clasificate in Romania cu modificarile si completarile ulterioare, cap. II, Sectiunea a 1- a, Sectiunea a 3-a, Sectiunea a 5-a;

  – Legea nr. 31/1990, republicata, privind societatile,cu modificarile si completarile ulterioare,Titlul II cap. I , cap. III;

  – Legea nr. 363/2018,  privind protectia persoanelor fizice ereferitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii,descoperirii, cercetatrii,urmariri penale si combateri infractiunilor sau al executarii pedepselor, masurilor educative si de siguranta,precum si privind libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;

  – Legea nr.190/2018, privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului (UE)2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia  persoanelor fizice i ceia ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  4 + 7 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.