luni, 22 iulie, 2024

Special Arad Logo

  Evaluarea activității Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad

  de Special Arad | 10 ianuarie 2019, 8:01 PM | Știri Arad

  0

  Comunicat. Anul 2018 s-a caracterizat în special prin asigurarea măsurilor de ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării manifestaţiilor cu public numeros (manifestaţii cultural-artistice, religioase, de protest, precum și competiții sportive).

  În perioada supusă evaluării, au fost executate un număr total de 2.444 misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice, la care a fost folosit un număr de 7.154 jandarmi față de 2.387  misiuni de asigurare şi restabilire a ordinii publice, la care a fost folosit un număr de 6.486 jandarmi în anul 2017, fiind adoptate cele mai eficiente dispozitive şi măsuri pentru  prevenirea şi combaterea fenomenului infracţional şi contravenţional, atât în mediul urban cât şi rural, organizarea şi executarea acestor misiuni necesitând o bună planificare şi rulare a efectivelor la dispoziţie, după cum urmează:

  1. Manifestaţii de protest

  Inspectoratul a asigurat măsurile de ordine şi siguranţă publică pe timpul desfăşurării a 37 misiuni cu un efectiv de 237 jandarmi, față de 44 manifestaţii de protest, cu un efectiv de 462 jandarmi, în anul 2017, neînregistrându-se evenimente deosebite cu incidenţă la adresa ordinii şi siguranţei publice.

  1. Manifestaţii cultural-artistice, religioase, promoţionale etc.

  În cursul anului 2018 au fost asigurate măsurile de ordine şi siguranţă publică pe timpul manifestaţiilor organizate în spaţiul public la care prezenţa participanţilor a fost numeroasă, astfel, am asigurat ordinea şi siguranţa publică la 314 manifestaţii cultural-artistice, religioase, promoţionale etc., cu un efectiv de 1577 jandarmi (ex. sărbătorile de iarnă – Târg de Crăciun, religioase „Botezul Domnului”, Paştele Ortodox şi Catolic, activităţile organizate de Filiala UDMR Arad în 15 martie şi 6 octombrie, Zilele municipiului Arad, ale oraşelor şi localităţilor din judeţ, festivalurile de muzică uşoară Sebiş 2018, Folk Fest, Festivalul Clătitelor – Moneasa, Ziua Naţională a României etc.), față de 256  manifestații cultural-artistice, religioase, promoţionale etc. cu un efectiv de 1.224  jandarmi, în anul 2017.

  1. c) Competiţii sportive

  A fost asigurată ordinea şi siguranţa publică pe timpul desfăşurării a 114       competiţii sportive, cu un efectiv de 938 jandarmi, față de 111  competiții sportive executate cu 844 de jandarmi în anul 2017, dintre care enumerăm meciurile de fotbal pe care echipa F.C. U.T.A. Arad le-a susţinut în liga a II-a, iar echipele C.S. Naţional Sebiş, C.S. Şoimii Lipova, C.S Crişul Chişineu Criş și Gloria Lunca Teuz Cermei le-au susţinut în liga a III-a, precum şi în Cupa României, meciurile de baschet ale echipei feminine F.C.C. ICIM Arad, Supermaratonul Arad – Bekescsaba – Arad, Raliul Aradului şi pe timpul tranzitării judeţului Arad a unor galerii de suporteri ai echipelor de fotbal din Liga I sau a echipelor din alte ţări, care au disputat meciuri în competiţii europene.

  1. d) Pe timpul vizitelor oficiale

  Au fost asigurate măsurile de ordine şi siguranţă publică pe timpul unei misiuni executate cu ocazia vizitei oficiale efectuate în jud. Arad de către demnitari, la care a fost angrenat un efectiv de 14 jandarmi, fiind asigurate măsuri de ordine şi siguranţă publică pe traseele de deplasare şi locurile de desfăşurare a activităţilor, față de 9 misiuni executate cu 72 jandarmi în anul 2017.

  1. e) Asigurarea ordinii publice pe timpul desfășurării examenelor de bacalaureat, rezidențiat, definitivare etc.

  În anul 2018, Inspectoratul a executat 52 misiuni de asigurare a ordinii publice, pe timpul desfășurării examenelor de Bacalaureat, evaluare națională, examenelor de titularizare pe posturile vacante în învățământ și examenelor de rezidențiat, cu un efectiv de 257 jandarmi, comparativ cu anul 2017 în care s-au executat 39 misiuni cu 228 jandarmi.

  1. f) Asigurarea ordinii publice premergător și pe timpul desfășurării Referendumului Naţional privind revizuirea Constituţiei

  În anul 2018, Inspectoratul a asigurat măsurile de ordine și siguranță publică, premergător / pe timpul / și după desfășurarea Referendumului Naţional privind revizuirea Constituţiei. Cu această ocazie inspectoratul a executat 59 misiuni cu un efectiv de 586 jandarmi, comparativ cu anul 2017 în care s-au executat 80 misiuni, cu un efectiv de 168 jandarmi.        

  1. g) Asigurarea ordinii publice la instanţe

  Inspectoratul a executat un număr de 1.356 misiuni de asigurare a ordinii publice la 2 obiective în municipiu şi 4 în judeţ, cu un efectiv de 1851 jandarmi, neînregistrându-se evenimente, faţă de un număr de 1.485 misiuni, cu un efectiv de 2.141  jandarmi, în anul 2017.

  1. h) Intervenții la apelurile prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 sau la alte solicitări telefonice 

  La nivelul judeţului Arad, în cursul anului 2018, nu au fost situaţii de intervenţie în forţă pentru restabilirea ordinii publice, executându-se doar acţiuni de intervenţie în urma apelurilor prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, 245 misiuni cu 1067 jandarmi, față de 320 misiuni cu 1184  jandarmi în cursul anului 2017 sau la alte solicitări telefonice, 41 misiuni cu 181 jandarmi în 2018, față de 43 misiuni cu 163 jandarmi în cursul anului 2017.

  Au fost constituite capacități de intervenţie din cadrul grupelor de supraveghere și intervenție în vederea asigurării sprijinului adecvat la obiectivele din zona de competenţă şi pe timpul tranzitării zonei a unor transporturi de produse cu caracter special sau de bunuri şi valori.

  În urma executării misiunilor de asigurare şi restabilire a ordinii publice, au fost constatate 10 contravenţii în valoare de 3.825.

  • PARTICIPAREA LA MENŢINEREA ORDINII PUBLICE

  Jandarmeria Arad a participat cu efectivele disponibile la menţinerea ordinii şi siguranţei publice, prin sistemul patrulelor mixte (jandarmerie-poliţie), în zone, locuri şi medii cu potenţial criminogen ridicat, atât în mediul urban (în mun. Arad, oraşele Lipova, Pecica, Ineu, Chişineu Criş şi Sebiş) cât şi în mediul rural (Săvîrșin, Vladimirescu, Mișca, Sintea Mare, în zonele de competență ale secțiilor de poliție rurală).

  În cadrul şedinţelor tactice, Grupul de Coordonare şi Trasare a Sarcinilor a analizat eficienţa dispozitivelor de ordine publică și s-a realizat schimbul de date şi informaţii de interes operativ. Totodată, au fost stabilite acţiuni comune şi sarcini pentru fiecare structură participantă, menite să conducă la menţinerea ordinii şi siguranţei publice şi asigurarea unui climat de siguranţă civică corespunzător.

  Astfel, în cursul anului 2018  au fost executate un număr de 3547 misiuni de menţinere a ordinii publice prin sistemul patrulelor mixte, față de 4.714 misiuni în cursul anului 2017. Scăderea se datorează numărului mare de misiuni de asigurare a ordinii şi siguranţei publice, pazei şi protecţiei transporturilor de produse cu caracter special și intervenția, în sprijinul acestora, la care au fost angrenate efectivele inspectoratului.

  Executarea misiunilor de menţinere a ordinii publice prin sistemul patrulelor mixte în zonele şi locurile stabilite şi-au atins scopul pentru care au fost constituite, realizându-se un climat de siguranţă corespunzător cetăţenilor din mediul urban şi rural.

  În urma participării la misiunile de menţinere a ordinii publice executate prin sistemul patrulelor mixte, s-au obţinut următoarele rezultate:

  • infracţiuni = 110 față de 202, în anul 2017;
  • autori depistaţi = 112 față de 177, în anul 2017;
  • contravenţii = 334 în valoare 450 de lei față de 498, în valoare de 158.150, în anul 2017.

   

  Situaţia comparativă anul  2017 / 2018 cu rezultatele obţinute în urma misiunilor de menţinere a ordinii publice executate prin sistemul patrulelor mixte

  (jandarmerie-poliţie)

           O atenţie deosebită a fost acordată zonelor adiacente instituţiilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Arad, oraşele Pecica, Lipova, Chişineu Criş, Ineu și Sebiş, unde s-a acţionat cu precădere pentru protecţia elevilor şi personalului didactic ocazie cu care au fost desfăşurate 2.278 misiuni de menţinere a ordinii publice şi activităţi preventiv – educative.

  Inspectoratul a organizat şi executat, 15 acţiuni punctuale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului contravenţional şi infracţional în zona pieţelor, târgurilor şi oboarelor precum şi în alte zone de interes operativ, în baza informaţiilor furnizate de Biroul Cercetare – Documentare.

  Independent au fost executate 299 misiuni de menţinere a ordinii publice pe traseele turistice şi în zona Staţiunii Moneasa cu efective din cadrul Postului de Jandarmi Staţiune Balneoclimaterică Moneasa.

  Astfel, în cursul anului 2018 au fost executate prin patrule de jandarmi 1.422 misiuni de menţinere a ordinii publice la care au fost folosiți 4.870 jandarmi față de 1.463  misiuni, cu 3.969 jandarmi, în anul 2017.

  În urma executării misiunilor de menţinere a ordinii publice prin patrule de jandarmi, au fost obţinute următoarele rezultate:

  • infracţiuni =  166 faţă de 229 în anul 2017;
  • autori depistaţi = 159 față de 260 în anul 2017;
  • urmăriţi naţional / internațional prinşi = 0 față de 2 în anul 2017.
  • contravenţii = 258 în valoare de 368.630 lei, față de 1.642 în valoare de 517.805  lei în anul 2017;

   

  • PREVENIREA ŞI COMBATEREA FAPTELOR ANTISOCIALE

  În perioada analizată, activităţile de prevenire a faptelor antisociale  desfăşurate de inspectorat conform planului anual pentru prevenirea faptelor antisociale, s-au desfăşurat pe cele 6 direcții de acțiune: „Prevenirea consumului de droguri sau a altor substanțe halucinogene”, „Prevenirea criminalității stradale”, „Prevenirea delicvenței juvenile”, „Promovarea si respectarea drepturilor omului si libertatilor cetatenești”, „Prevenirea violenței în unităţile de învăţământ”, și „Prevenirea faptelor antisociale pe timpul adunărilor publice, cultural-artistice,sportive, etc”, materializate în 94 acţiuni la 76 locații, cuprinzând licee, colegii naționale, grupuri şcolare, taberele de copii din stațiunea Moneasa şi localitatea Căsoaia, stadionul ”Otto Greffner” din localitatea Șiria şi stadionul „Motorul” din municipiul Arad în zona de responsabilitate.

            Pe linia combaterii traficului ilicit cu produse accizabile, respectiv cu marfă de contrabandă (pachete cu ţigări netimbrate sau marcate necorespunzător și produse purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare), au fost întocmite 44 dosare, conţinând acte de sesizare în care au fost constatate 44 infracţiuni cu 44 autori la Legea 86/2006 R, privind Codul Vamal al României și au fost ridicate în vederea confiscării un număr de 4.211 pachete (84.220 fire țigarete) cu ţigări netimbrate sau timbrate necorespunzător, față de 48 infracţiuni cu 48 autori și au fost ridicate în vederea confiscării un număr de 3.396 pachete (67.780 fire țigarete) cu ţigări netimbrate, în anul 2017 iar la Legea nr. 84/15.04.1998 Republicată, privind mărcile și indicațiile geografice au fost constatate 6 infracțiuni cu 6 autori și au fost ridicate în vederea confiscării un număr de 154 articole textile și 404 produse cosmetice față de 13 infracţiuni cu 13 autori și au fost ridicate în vederea confiscării un număr de 104 produse materiale textile, 53 perechi încălțăminte.

            Pe linia prevenirii și combaterii faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială și a ordinii și liniștii publice la Legea 61/1991 Republicată au fost aplicate 1.488 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 354.650 lei faţa de  1.817 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 436.655 lei în anul 2017.

  Pe linia prevenirii şi combaterii fenomenului contravenţional la Legea 12/1990 Republicată privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, au fost aplicate 181 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 74.380 lei, fiind ridicate în vederea confiscării bunuri în valoare totală de 23.575 lei faţă de 248 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 106.800 lei, fiind ridicate în vederea confiscării bunuri în valoare totală de 13.638 lei în anul 2017.

             Pe linia prevenirii şi combaterii traficului şi consumului de droguri, în perioada supusă evaluării, pe timpul executării misiunilor specifice au fost întocmite un număr de 43 dosare conţinând acte de sesizare în care au fost constatate un număr de 47 infracţiuni la Legea 143/26.07.2000 R, privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, fiind identificaţi un număr de 47 autori, față de 26 dosare conţinând acte de sesizare în care au fost constatate un număr de 37 infracţiuni, fiind identificaţi un număr de 37 autori, în anul 2017, actele de sesizare fiind înaintate la S.C.C.O. Arad, pentru continuarea cercetărilor.

        Pe linia prevenirii şi combaterii braconajului piscicol, la O.U.G.23/2008, au fost aplicate 100 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 29.850 lei, faţă de 80 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 32.300 lei în anul 2017 și au fost întocmite 6 dosare conţinând acte de sesizare privind constatarea a 9 infracţiuni, ocazie cu care au fost identificaţi un număr de 9 autori, față de 16 dosare conţinând acte de sesizare în care au fost constatate un număr de 22 infracţiuni, fiind identificaţi un număr de 22 autori, în anul 2017.

           Pe linia prevenirii şi combaterii fenomenului contravenţional şi infracţional specific domeniului silvic a fost întocmit 1 dosar conţinând acte de sesizare în care au fost constatate 2 infracţiuni cu 2 autori la Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic, față de 11 dosare conţinând acte de sesizare în care au fost constatate 11 infracţiuni cu 11 autori în anul 2017.

  De asemenea, la Legea 171/2010 au fost aplicate 24 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 73.000 lei, fiind totodată confiscată 25,31 mc masă lemnoasă faţă de 52 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 128.200 lei, fiind totodată confiscată 56,08 mc masă lemnoasă în anul 2017.

             La alte acte normative (Legea 60/1991, Legea 4/2008, O.U.G. 55/2002, O.G. 25/2006, Legea 349/2002) au fost aplicate 41 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 14.075 lei faţă de 68 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 11.250 lei în anul 2017.

  Pe linia executării mandatelor de aducere emise de către autorităţi, au fost executate un număr de 124 mandate cu un efectiv de 248 jandarmi, din care 78, mandate prin prezentarea persoanei și 46 mandate prin neprezentarea persoanei, întrucât acestea nu au fost găsite la domiciliu, faţă de 121 mandate cu un efectiv de 214 jandarmi, din care 88 mandate prin prezentarea persoanei și 33 mandate prin neprezentarea persoanei, în anul 2017.

                 În camera de corpuri delicte a unităţii, în anul 2018, au fost introduse un număr de 1568 bunuri, din care 1328 bunuri au fost predate organelor de valorificare pentru comercializare, iar 73 bunuri au fost distruse în urma evaluării de către comisia întrunită, față de 1378 bunuri, din care 985 bunuri au fost predate organelor de valorificare pentru comercializare, iar 393 bunuri au fost distruse în anul 2017.

  În perioada analizată, activitatea s-a desfășurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, neînregistrându-se plusuri sau minusuri cu ocazia reviziei anuale efectuate.

   

   

  • MISIUNI EXECUTATE ÎN COOPERARE CU ALTE INSTITUȚII

                   Inspectoratul are încheiate 27 planuri de cooperare cu instituţiile cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice şi protocoale de colaborare cu instituţii ale administraţiei publice judeţene şi locale şi organizaţii nonguvernamentale din zona de responsabilitate, documente care stau la baza organizării şi executării misiunilor în cooperare, având ca scop asigurarea unui climat de linişte şi siguranţă publică în rândul populaţiei.

  În baza acestor documente au fost organizate şi executate 541 acţiuni comune, unde s-au folosit 1.138 jandarmi, faţă de anul 2017 în care au fost executate 791 acţiuni comune în care s-au folosit 1.630 jandarmi.  Aici exemplificăm faptul că în perioada analizată, efective din cadrul inspectoratului au desfășurat 328 acțiuni în cooperare cu efective din cadrul poliției de frontieră, fiind folosiți 655 jandarmi, în zona frontierei de vest a județului Arad, în scopul prevenirii și combaterii fenomenului infracțional specific zonei de frontieră. În urma acestor acţiuni, menţionăm aspecte referitoare la surprinderea în flagrant a mai multor grupuri de persoane care au încercat să treacă fraudulos frontiera de stat prin zona localităţii Nădlac, judeţul Arad. Echipajul mixt (jandarm – poliţist de frontieră) a procedat la interceptarea persoanelor fiind luate măsurile legale. De asemenea, cu I.P.J. Arad au fost executate 111 acțiuni în cooperare, cu 132 jandarmi, cu I.S.U.J. Arad au fost executate 14 acțiuni, cu 40 jandarmi, iar cu I.G.I. Arad au fost executate 14 acțiuni, cu 41 jandarmi.

  Ținând cont de situația operativă de la nivelul județului, rezultatele obținute pe segmentul infracțional sunt următoarele:                 

  • infracţiuni constatate independent = 202, faţă de 229 în anul 2017;
  • autori depistaţi = 197, faţă de 260 în anul 2017;
  • dosare întocmite = 182, faţă de 187 în anul 2017;
  • infracţiuni constatate în comun cu poliţia =129, faţă de 202 în anul 2017;
  • autori depistaţi în comun cu poliţia = 126, faţă de 177 în anul 2017;
  • dosare întocmite în comun cu poliţia = 105, faţă de 168 în anul
  • sancţiuni contravenţionale aplicate = 1834, în valoare de 955 lei faţă de 2.265, în valoare de 715.205 lei în anul 2017;

   

  1.2. Paza și protecţia obiectivelor, bunurilor și valorilor.

  Pentru executarea misiunii de pază și protecţie instituţională, inspectoratul are angrenat 41% din efectivele unității, efective care sunt constituite din personal specializat în executarea misiunilor de pază a obiectivelor și a transporturilor speciale.

   

  1.2.1. Paza și protecția obiectivelor

  În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1486 / 2005 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările şi completările ulterioare, inspectoratul asigură paza şi protecţia unui număr de 19 obiective cu exceptare de la plată ( 12 obiective aparţinând Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public, 6 obiective aparţinând Ministerului Economiei şi Finanţelor, 1 obiectiv aparţinând Curţii de Conturi ), 1 obiectiv cu plată aparţinând B.N.R. – Agenţia Arad ( până la data de 01.11.2018 ).

  De asemenea, inspectoratul asigură paza şi protecţia a 3 obiective ( Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale şi Centrul pentru Cazarea Străinilor Luaţi în Custodie Publică Arad ), iar conform Ordinului I.G.J.R.  privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor aparţinând Jandarmeriei Române, 1 obiectiv ( sediul unității ).   Odată cu publicarea H.G. 709 din 05.09.2018 s-a ridicat paza de la B.N.R. – Agenția Arad.

  Concomitent cu executarea acestor misiuni, s-a asigurat menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării în condiţii de normalitate a activităţilor la instanţele judecătoreşti, cu efective din cadrul detaşamentelor, în 16 săli de judecată.

  În urma implementării unor sisteme tehnice de securitate moderne  constând într-o investiție de 150.000 lei și redimensionarea dispozitivelor de pază fizică,  s-a  propus înființarea, amenajarea și dotarea unui  dispecerat de monitorizare, recepție și evaluare a alarmelor care are o capacitate de monitorizare a unui număr de 1024 de obiective cu backup și 2048 de obiective fără backup. Aparatura instalată în dispecerat permite atât monitorizarea alarmelor instalate la obiective cât și evaluarea acestora prin accesarea  în timp real a imaginilor transmise de sistemele video instalate la  obiective, în continuare făcându-se demersurile necesare către beneficiari pentru implementarea  sistemelor tehnice de securitate în cadrul obiectivelor și conectarea acestora la dispeceratul de monitorizare, de altfel obligații prevăzute de legislația în vigoare.

  Pe linie de pază şi protecţie instituţională, în anul 2018 au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale în valoare de 400 lei,  faţă de 9 sancţiuni contravenţionale în valoare de 1.600 lei, în anul 2017.

   

  1.2.2.  Paza transporturilor speciale

  1. a) În anul 2018, inspectoratul a executat un număr de 229 de misiuni de asigurare a pazei şi protecţiei transporturilor speciale (din care 108 de bunuri și valori), cu un efectiv de 4 ofiţeri şi 561 subofiţeri, față de 528 transporturi speciale rutiere cărora li s-au asigurat paza şi protecţia cu un efectiv de 40 ofiţeri şi 624 subofiţeri, în anul 2017.  
  1. b) Transportul Corespondenţei Clasificate În anul 2018 inspectoratul, prin structura destinată, a participat la protecţia unui număr de 444 transporturi de corespondenţă clasificată în municipiul şi judeţul Arad, cu un efectiv mediu de 3 subofiţeri, zilnic față de 498 transporturi de corespondenţă clasificată în municipiul şi judeţul Arad, în anul 2017. 

  În cadrul unei acțiuni independente I.J.J. Arad a aplicat o sanctiune contravențională în valoare de 4000 de lei pentru nerespectarea prevederilor legii 333 / 2003, unui cetățean  de naționalitate turcă care a pătruns pe teritoriul României cu un camion încărcat cu produse cu caracter special, fără a fi însoțit de către un echipaj de jandarmi.

          1.2.3. Exerciții de intervenție

  În anul 2018 au fost planificate și executate un număr de 13 de exerciții de intervenție simple din care 11 la obiectivele din competență și 2 la transporturile speciale de bunuri și valori, față de  anul 2017 în care au fost planificate și executate un număr de 21 de exerciții de intervenție simple din care 19 la obiectivele din competență și 2 la transporturile speciale de bunuri și valori. 

   1.2.4. Cooperarea  și colaborarea

  Pentru eliminarea amenințărilor îndreptate împotriva obiectivelor și transporturilor și diminuarea vulnerabilităților acestora în cazul în care capacitățile de acțiune ale I.J.J. Arad sunt depășite, la nivelul inspectoratului s-a organizat cooperarea, materializată în „Planul de cooperare” pentru intervenția la obiectivele și transporturile speciale din responsabilitatea I.J.J. Arad, ale cărui  părți semnatare sunt:

  • Gruparea de Jandarmi Mobilă “Glad Voievod” Timişoara;
  • Brigada Specială de Intervenţie a Jandarmeriei Române;
  • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad;
  • Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Vasile Goldiş” al Judeţului Arad;
  • R.I. / Direcţia Judeţeană de Informaţii Arad;
  • Penitenciarul Arad;
  • Inspectoratul General pentru Imigrări – Centrul de Cazare Pentru Străinii Luaţi în Custodie Publică – Arad;
  • Direcția Generală de Protecţie Internă / S.J.P.I. Arad;
  • Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea / S.P.F. Curtici şi S.P.F. Nădlac.

  Colaborarea cu instituţiile beneficiare de pază şi protecţie instituţională cu efective de jandarmi, a constituit o prioritate pentru conducerea inspectoratului. În acest sens s-au desfăşurat analizele semestriale care au pus accent în principal pe modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale, iar de câte ori a fost nevoie, compartimentul de specialitate a sprijinit conducătorii unităților beneficiare de pază cu jandarmi, în luarea celor mai bune decizii în materie de asigurare a securității obiectivelor pe care le conduc.

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  8 + 9 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.