duminicã, 16 iunie, 2024

Special Arad Logo

  Doctorul Amelia Borlea, șefa Laboratorului de Anatomie Patologică de la Spitalul Județean Arad, dezaprobă un articol al ziarului și face precizări

  de Special Arad | 1 aprilie 2020, 6:16 PM | Știri Arad | Topic special

  5

  Am primit spre publicare un text semnat de doamna Amelia Burlea, doctorul arădean dorind să facă mai multe precizări în privința unui articol publicat de Special Arad și să își exprime dezacordul  cu privire la modalitatea în care a fost realizat materialul de presă. Așa cum este normal, publicăm aceste precizări, fără să schimbăm o virgulă,  așa cum ne-au fost ele trimise.

  „Către, Redacția publicației online specialarad.ro

  Privitor la conținutul articolului „Dosarele ascunse ale Spitalului Județean Arad. Aradul trebuia să fie pregătit pentru testare încă de anul trecut! Cel puțin așa promitea administrația în octombrie 2019 – episodul I” (Textul întregului articol îl puteți citi AICI) publicat de dumneavoastră la 29.03.2020[1]  subsemnata dr. Amelia Burlea, prin avocat Hosszu Silvestru, cu sediul profesional situat în Arad, Bdul. Decebal nr. 18, ap. 4, email [email protected], dorim să vă comunicăm următoarele:

  – Dezaprobăm modalitatea în care articolul a fost realizat și publicat, fără o documentare măcar superficială în ce privește informațiile legate de persoana mea și a  rolului și competențelor Serviciului de Anatomie Patologică, astfel încât materialul în discuție nu respectă standardele jurnalistice minimale impuse atât de Codul Deontologic al Jurnalistului elaborat de Convenția Organizațiilor de Media (în continuare CDJ) cât și de Codul Deontologic al Ziaristului adoptat de Clubul Român de Presa (în continuare CDZ).

  – În temeiul dispozițiilor art. 2.7 din Codul Deontologic al Jurnalistului și art. 10 din Codul Deontologic al Ziaristului adoptat de Clubul Român de Presă solicităm acordarea dreptului la replică și corectarea erorilor cuprinse în articolul în discuție.

  – Apreciem că așa cum indică cele două Coduri mai sus citate la   art. 2.2.2 respectiv art. 2, redacția dvs. a avut obligația și credem noi și putința de a verifica corectitudinea informațiilor publicate prin consultarea atât a legislației în vigoare cât și persoanelor la care s-a făcut referire, inclusiv a subsemnatei.

  – Legat de punctul anterior, dezaprob faptul că nu am fost consultată legat de chestiunile care țin de Laboratorul de Anatomie Patologică cu toate că în conformitate cu dispozițiile art. 2.2.3 din CDJ și art. 5 din CDZ jurnalistul avea obligația să dea publicității punctele de vedere ale tuturor părților implicate.

  – Cu toate că opiniile și insinuările privitoare la modul în care am fost numită pe funcție sunt profund ofensatoare, având în vedere situația cu adevărat excepțională prin care trecem acum cu toții, cred că dreptul la replică trebuie acum să vizeze informații cu adevărat de interes în prezent, și anume cele legate de Serviciul de Anatomie Patologică.

  – Doresc să subliniez că Serviciul pe care îl conduc nici legal și nici faptic obiectiv nu are și nici nu trebuie să aibă vreo legătură cu depistarea bolilor infecțioase (nici COVID – 19 și nici altele), respectiv, dotările și procedurile sunt și e firesc să fie improprii în acest domeniu.

  – Conform legislației în vigoare (Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi țesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, MO Partea I, Nr. 222/03.04.2003, cu Normele metodologice, MO Partea I, Nr. 340/19.04.2004, a OMS nr. 119/26.06.2004 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie sa le îndeplinească un spital in vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, a Ghidului național de Biosiguranță pentru laboratoarele medicale – MS/2005 si a OMS Nr. 323/19.04.2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor in funcție de competenta, cu completările ulterioare), in spitale se organizează un Serviciu de Anatomie Patologica unic, ca secție sau departament, subordonat administrativ direct conducerii spitalului, in care sunt incluse 3 compartimente distincte:

  1. compartiment Histopatologie (+ Imunohistochimie, + Diagnostic intraoperator la gheață)
  2. compartiment Citopatologie
  3. compartiment Prosectură

  – Profilul activității: – servicii medicale paraclinice – histopatologie/citopatologie pentru asistenta medicala spitaliceasca continua/spitalizare de zi/ambulatorie, in cadrul programelor naționale de oncologie/subprogramele de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin, mamar si colorectal, la cerere/contra cost, din alte unități medicale, blocuri/lame consult, la cerere/contra cost, servicii medicale prosectura ale cazurilor decedate din unitatea medicala, in condițiile legii, care se realizează la ora actuala in cadrul punctelor de lucru:

  – Anatomie Patologica (Str. A. Karoly, Nr, 2-4)

  – Anatomie Patologica (Str. Episcopiei, Nr. 5)

  Activitatea de anatomie patologică, poate CUPRINDE:

  1. efectuarea de examene macroscopice şi microscopice asupra produselor biologice recoltate fie persoanelor în viaţă, fie la autopsie cadavrelor, şi anume:

  – piese operatorii, material bioptic, biopsii de tract digestiv, bronşice, hepatice, pancreatice, renale, puncţii medulare, ganglionare, lichide biologice, material aspirat cu ac fin, frotiuri exfoliative, organe, fragmente tisulare şi altele asemenea.

  – diagnostic uzual Hematoxilina-Eozina, lame prelucrate uzual

  – diagnostic histochimic/colorații speciale, lame prelucrate uzual

  – diagnostic imunohistochimic (teste suplimentare imunohistochimice de diagnosticare)

  – diagnostic intraoperator la gheata (examen extemporaneu)

  – diagnostic in rețea ambulator de specialitate, in contract CJAS Arad

  – servicii de consultanta pentru blocuri parafina/lame preparate in alte servicii AP

  1. efectuarea de necropsii

   – Sumarizând cele mai anterior detaliate în limbaj comun, Serviciul de Anatomie Patologică are ca scop principal analiza unor probe biologice legate de diverse forme de cancer.

  – Doresc să vă informez că întregul nostru colectiv a făcut eforturi pentru a putea dota această secție astfel încât să putem veni cât mai eficient în întâmpinarea nevoilor pacienților.

  – Astfel, am reușit, începând cu luna IANUARIE 2017, trecând prin aprobări, finanțare, toate procedurile legale pentru achiziții in anul 2018, in perioada Octombrie-Decembrie 2018.

  Dotarea cu aparatura automatizată/linie automatizată, bazală, minimă necesară pentru prelucrarea primară corecta, standardizată și eficientă pentru un diagnostic corect anatomopatologic, în special cu referire la cazurile oncologice, cu limitarea pierderii de timp extensive la prelucrarea manuala; pentru posibilitatea diferențierii a timpului de prelucrare (câteva ore) si eliberare a rezultatelor in cazul pieselor mici – biopsii – cu scăderea timpului de elaborare a diagnosticului bioptic preoperator la pacienții care necesită tratament neoadjuvant/radioterapeutic oncologic sau rapid operator ulterior; posibilitatea respectării in totalitate a cerințelor obligatorii actuale/moderne standard de prelucrare si diagnostic (conform Ord. MS, Nr. 1217/2010 privind aprobarea Ghidurilor de practica medicala pentru specialitatea anatomie patologica).

  Achiziționarea in 2018 (Martie-Septembrie) a ÎNTREGII LINII BAZALE DE PRELUCRARE, robotizate, standardizate de lucru, prin fonduri primite CM/CJ Arad – care trebuia instalata si pusa in funcțiune într-un spațiu care sa respecte separarea incintelor si fluxul de lucru in anatomie patologica si care sa ofere mediul optim pentru prelucrare si elaborare de rezultate histo- și citopatologice standard, de calitate a diagnosticului, tuturor pacienților care se adresează spitalului; plus scăderea nivelului noxelor chimico-fizice si biologice in care își desfășoară activitatea personalul încadrat, având in vedere achiziționarea întregii linii moderne de prelucrare cu renunțarea la prelucrarea manuala a probelor.

  2017-2018 – analizarea și luarea de măsuri privind îmbunătățirea si eficientizarea activității în specialitatea anatomie patologica aparținând Spitalului Clinic Județean de Urgenta Arad, secție unica in sistemul sanitar al județului Arad

  – În Septembrie 2019 s-au început demersuri pentru achiziționarea unui SISTEM COMPLET, AUTOMAT, PENTRU IMUNOHISTOCHIMIE SI HIBRIDIZARI IN SITU care sa se suprapună peste achiziția din 2018 a liniei bazale de prelucrare.

  – În August-Octombrie 2019 LINIA BAZALA DE PRELUCRARE, robotizată, standardizată, de lucru, a fost montată în locația renovată a sediului central SCJUA (A. Karoly), în cadrul Serviciului Anatomie Patologica SCJUA.

  – Toate achizițiile făcute au avut în vedere nevoile concrete ale pacienților cu raportare atât la specificul activității, dar și la resursa materială existentă. Astfel, va exista întotdeauna încă un alt aparat care mai face ceva în plus sau altfel decât cele existente, dar resursa materială nu este infinită.

  – Pentru a înlătura orice dubiu legat de diferențele esențiale și substanțiale dintre Anotomie-Patologică și Virusologie facem o scurtă comparație a celor două ramuri medicale.

  Virusologia sau virologia este știința ce se ocupă cu studierea tipurilor de virus și acțiunea lor asupra organismelor vii. Este considerată parte a microbiologiei.

  Cuprins: Generalităţi despre virusuri. Taxonomie virală. Replicarea virusurilor. Genetica virusurilor animale. Funcţionarea celulei parazitate viral. Patogenia infecţiei virale. Persistenţa virală. Mecanisme ale rezistenţei înnăscute în viroze. Imunitatea în viroze. Interferoni. Principalele sindroame de etiologie virală. Vaccinuri virale. Diagnosticul de laborator al virozelor. Picornaviridae. Gastroenterite virale. Coronaviridae. Ortomixoviridae. Infecţia umană cu tulpini de gripă aviară. Paramixoviridae. Arbovirusuri. Rhabdoviridae. Filoviridae. Retroviridae. Virusul imunodeficienţei umane (HIV/SIDA). Hepatite virale. Parvoviridae. Hepadnaviridae. Adenoviridae. Papovaviridae. Herpesviridae. Poxviridae. Viroze emergente. Boli prionice. Virusuri şi cancer. Monitorizarea terapiei antivirale.

  Specialitatea medicala care se ocupa = MEDICINA de LABORATOR/VIRUSOLOGIE

  Anatomia patologică este o ramură a patologiei care se ocupă cu diagnosticul bolilor pe baza studierii schimbărilor macroscopice si microscopice a celulelor si a țesuturilor, suferite de pe urma unei stări patologice. Anatomia patologică este ramura medicală ce se ocupă cu studiul modificărilor tisulare ce acompaniază bolile. Anatomia patologică studiază modificările macroscopice, microscopice, imunologice și biochimice ce apar la nivel tisular în diferite patologii. Această specialitate are o importanță deosebită în diagnosticul, monitorizarea şi tratamentul cancerelor. Prin aplicarea tehnicilor de anatomie patologică se poate stabili dacă tumora este benignă sau malignă, tipul tumorii, originea sa, gradul de agresivitate şi tratamentul cel mai eficient.

  Specialitatea medicala care se ocupa = ANATOMIE PATOLOGICA.

  Examenul macroscopic este examenul făcut cu ochiul liber. În cursul lui se apreciază dimensiunile organului/leziunii, modificările de formă, culoare, volum, greutate, consistență ale organului, precum și gradului și întinderea modificărilor suferite de țesuturile bolnave în comparație cu țesuturile sănătoase. Recoltarea de probe pentru examinare microscopică se face atât din regiunile afectate cât și din regiunile aparent normale.

  Examenul microscopic se face prin examinare la microscop a fragmentelor recoltate examinate ca atare sau folosind diferite metode de prelucrare și colorare histopatologică.

  – Comparația de mai sus are evident un caracter sumar și nu se dorește a fi unul exhaustiv însă lămurește în linii mari diferențele dintre cele două ramuri medicale.

  – În acest context se impune ca informarea publicului să fie corectă și completă, fiind necesară o conlucrare a noastră bazată pe transparență și onestitate.

  – În final, doresc să vă asigur de întreaga mea colaborare în relația cu dvs., fiind încredințată de rolul esențial al presei în aceste momente și cred că împreună putem servi populația greu încercată de această boală necruțătoare.

  Amelia Burlea, prin.  av. Hosszu Silvestru”

   

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Comentarii

  1. Intradevar dreptul la replica este concis(avocatesc) dar asta nu ne lamureste de ce in cadrul acestui laborator onor conducerea nu a infiintat si un serviciu de virusologie,si cine trebuia sa-l implementeze asa ca ne-am trezit in plina pandemie fara posibilitatea de a face teste pt.COVID 19.

   +5 voturi
   +1
   -1

  Scrie un comentariu

  6 + 0 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.