joi, 25 iulie, 2024

Special Arad Logo

  Concurs de ocupare a unui post vacant la DAS Arad

  de Special Arad | 27 decembrie 2018, 7:27 PM | Administraţie

  0

  Direcţia de Asistenţă Socială Arad, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuţie vacant la Complexul Curcubeu din cadrul Serviciului Protecţia copilului şi familiei, în data de 23.01.2019  ora  10:00- proba scrisă după cum urmează:

  1 post de referent I

  Cerinţele generale necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării posturilor contractuale sunt prevăzute de art. 3 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

  • are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  • cunoaşte limba română scris şi vorbit;
  • are vârsta minimum de 18 ani împliniţi;
  • are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  • îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

  Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

  1 post referent I – pe durată nedeterminată

  – nivelul studiilor – studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

  – vechime în muncă: minim 5  ani

   

  Dosarele candidaţilor vor fi preluate de secretarul comisiei de concurs la sediul instituţiei.  Data limită până la care se pot depune  actele pentru dosarul de concurs este  15.01.2019 ora 12,00.

  Acestea vor conţine în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Hotărârea nr. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, precum și aviz psihologic.

  Relații suplimentare  se obţin la sediul instituţiei (Calea Radnei, nr. 250) – Compartimentul Resurse umane, telefon 0257/220212 sau pe site-ul instituției www.dasarad.ro. 

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  5 + 0 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.