sâmbãtã, 20 iulie, 2024

Special Arad Logo

  Atenție la artificii anul acesta! Vezi aici ce prevede legea, ca să nu fii considerat „terorist” pentru o petardă…

  de Special Arad | 4 decembrie 2015, 1:28 PM | Știri Arad

  1

  Tragedia din Colectiv ne-a marcat pe toți. Ultimul caz, cel cu secuiul extremist care este considerat acum un terorist pentru deținerea câtorva petarde a pus doar… vorba aia, paie pe foc. Suntem în luna decembrie, se apropie sezonul focurilor de artificii, de aceea, Poliția vine cu recomandări și precizări în conformitate cu prevederile legii privind clasificarea, limitele de vârstă, condiţiile de achiziţionare, comercializare, deţinere, depozitare, transport şi folosire a articolelor pirotehnice.

  În conformitate cu prevederile H.G. 1102/2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice, acestea se clasifică după cum urmează:

  a) articole pirotehnice de divertisment;
  b) articole pirotehnice de scenă;
  c) alte articole pirotehnice.
  Articolele pirotehnice de divertisment la rândul lor se clasifică în următoarele categorii:
  a) categoria F1: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc foarte scăzut şi un nivel de zgomot neglijabil şi care sunt destinate utilizării în spaţii restrânse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizării în interiorul clădirilor cu destinaţia de locuinţă;
  b) categoria F2: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc scăzut şi un nivel de zgomot scăzut şi care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii restrânse;
  c) categoria F3: articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc mediu, care sunt destinate utilizării în exterior în spaţii deschise vaste şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane;
  d) categoria F4: articole pirotehnice de divertisment de mare risc, cunoscute sub denumirea de „articole pirotehnice de divertisment de uz profesional”, care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni şi al căror nivel de zgomot nu este dăunător sănătăţii umane.
  Articolele pirotehnice de scenă se împart în următoarele categorii:
  a) categoria T1: articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă care prezintă un risc scăzut;

  b) categoria T2: articole pirotehnice pentru utilizarea pe scenă, care sunt destinate utilizării exclusiv de către pirotehnicieni.
  Alte articole pirotehnice se clasifică în următoarele categorii:
  a) categoria P1: articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care prezintă un risc scăzut;
  b) categoria P2: articole pirotehnice, altele decât articolele pirotehnice de divertisment şi articolele pirotehnice de scenă, care sunt destinate manipulării ori utilizării exclusiv de către pirotehnicieni.

  Limite de vârstă
  Articolele pirotehnice de divertisment din categoria F1 pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 16 ani.
  Articole pirotehnice de scenă din categoria T1 şi alte articole pirotehnice din categoria P1 pot fi puse la dispoziţie pe piaţă numai persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani.

  Începând cu data de 1 iulie 2015, corespondenţa între articolele pirotehnice clasificate conform prezentei hotărâri şi cele prevăzute la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 612/2010, cu modificările ulterioare, în formă prescurtată, este după cum urmează:
  a) F1, F2, F3 şi F4 pentru articolele pirotehnice de divertisment din categoriile 1, 2, 3 şi, respectiv, 4;
  b) T1 sau T2 pentru articolele pirotehnice de scenă din categoria T1 şi, respectiv, T2;
  c) P1 sau P2 pentru alte articole pirotehnice din categoria P1 şi, respectiv, P2.

  Pentru a putea deţine, comercializa, transporta şi folosi articole pirotehnice, persoanele juridice au obligaţia de a obţine autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncă şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, după caz.
  Cantităţile de articole pirotehnice pot fi depozitate/păstrate numai în conformitate cu prevederile art. 68 din H.G. 536/2002.
  “ (1) Articolele pirotehnice se păstrează în ambalajul original sau în unitatea de ambalare cea mai mică a furnizorului, în încăperi construite potrivit prevederilor art. 66, după cum urmează:

  a) în clădiri cu spaţii comerciale în încăperile de comercializare, numai articole pirotehnice din categoriile 1 şi P1, până la o greutate brută de 100 kg;
  b) într-o încăpere alăturată spaţiului de comercializare care nu serveşte locuirii continue de către persoane, numai articole pirotehnice din categoriile 1 şi P1, până la o greutate brută de 500 kg;
  c) în clădiri nelocuite situate în zone populate sau într-o încăpere de depozitare a unei clădiri utilizate în exclusivitate în scopuri industriale este admisă păstrarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1, până la o greutate brută de 1.000 kg.
  (2) Cantităţi mai mari decât cele prevăzute la alin. (1) şi articole pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, P2, T1 şi T2 se păstrează numai în depozite de articole pirotehnice autorizate.
  (3) În încăperile în care se păstrează articole pirotehnice se vor asigura condiţiile prevăzute de instrucţiunile producătorului.”
  Depozitele autorizate de articole pirotehnice pot funcţiona numai după obţinerea prealabilă a autorizaţiei, emisă în comun de către inspectoratul teritorial de muncă şi Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie, după caz.
  Spaţiile de comercializare a articolelor pirotehnice vor fi construite şi amenajate pe baza documentaţiilor tehnice avizate de inspectoratele teritoriale de muncă şi pot funcţiona numai după obţinerea prealabilă a autorizaţiei emise în comun de către inspectoratul teritorial de munca si inspectoratul judeţean de poliţie respectiv Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti .
  În cadrul spaţiilor de comercializare a articolelor pirotehnice, inspectoratul teritorial de muncă va aviza cantitatea care poate fi depozitata în vederea comercializării.
  Persoanele juridice autorizate să fabrice, să confecţioneze sau să comercializeze articolelor pirotehnice sunt obligate ca la depozitarea, păstrarea şi mânuirea acestora, precum şi a materiilor din care sunt făcute să respecte normele tehnice privind regimul materiilor explozive.
  Articolele pirotehnice, trebuie să aibă inscripţionate în limba română denumirea, clasa/categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze

  cumpărătorului o declaraţie de conformitate pentru fiecare produs care se prezintă, la solicitare, organelor de control prevăzute în prezenta lege.
  Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată şi modificată, numai persoanele juridice autorizate au dreptul să deţină şi să comercializeze articole pirotehnice după cum urmează:

  1. Persoane juridice autorizate:
  a. nu pot comercializa către alte persoane juridice autorizate decât articole pirotehnice din clasele/categoriile pentru care au fost autorizate;
  b. nu pot comercializa către populaţie articole pirotehnice din clasele/categoriile 2-4/F2-F4. Obiectele pirotehnice din clasa/categoria 1/F1 pot fi comercializate către populaţie tot timpul anului;
  c. organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3/F3 şi 4/F4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.

  2. Persoanele fizice
  a. nu pot confecţiona, deţine, comercializa, importa, folosi sau executa orice altă operaţiune cu articole pirotehnice din clasele/categoriile 2-4, P.2 şi T.2 .
  b. pot detine si folosi articole pirotehnice din clasa/categoria 1/F1 tot timpul anului, dar nu le pot confecţiona, importa sau comercializa.

  3. Folosirea articolelor pirotehnice SE INTERZICE în următoarele situaţii:
  a) între orele 24,00 şi 6,00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;
  b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;
  c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

  d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
  e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;
  f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;
  g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

  A. Infracţiuni
  Art. 37 din Legea 126/1995 republicată şi cu modificările ulterioare
  Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:
  a) orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;
  b) comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani;
  c) comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.

  B. Contravenţii
  Contravenţiile sunt prevăzute de art. 38 din Legea 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată şi cu modificările ulterioare.
  Sancţiunile contravenţionale cu amendă pot fi aplicate şi persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor se majorează cu 100% .

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Comentarii

  Scrie un comentariu

  6 + 4 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.