miercuri, 28 februarie, 2024

Special Arad Logo

  Anunț lansare proiect „Digitalizarea proceselor de învățământ și cercetare a Universității de Vest “Vasile Goldiș” din Arad” prin PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

  de - | 3 noiembrie 2022, 11:14 AM | Anunțuri | Educaţie

  0

  Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” din Arad implementează Proiectul cu titlul „Digitalizarea proceselor de învățământ și cercetare a Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad” (cod 1172248693) în perioada octombrie 2022 – decembrie 2025, finanțat prin Ministerul Educației,  în cadrul apelului Granturi pentru digitalizarea universităților din Componena 15 – Educație, a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului.

  Valoarea totală acordată în cadrul Contractului de finanțare este de 16.858.858,96 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 14.167.108,37 lei iar 2.691.750,59 lei reprezintă TVA.

  Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Modernizarea/crearea a 32 laboratoare cu tehnologie digitală modernă prin achiziționarea de noi instrumente și echipamente în vederea introducerii metodelor inovative digitale de predare-învățare inclusiv hibridă și de realizare a pregătirii practice a studenților;

  2. Extinderea centrului de date IT existent si dezvoltarea unui centru nou de date IT;

  3. Consolidarea (reabilitarea și modernizarea) rețelei de internet  cablată și wireless interne;

  4. Modernizarea/ crearea a 4 laboratoare de cercetare prin achiziționarea de noi instrumente și echipamente (hardware și software aferent), în vederea deschiderii de noi direcții de cercetare bazate pe noi tehnologii digitale;

  5. Transformarea digitală a proceselor care se referă la relația cu studenții prin: proiectarea, realizarea și adaptarea resurselor pentru învățarea online, precum și crearea și utilizarea resurselor pentru evaluare, incluzând aici instrumente de evidență online și management al școlarității și a activităților didactice și de evaluare a studenților, prin achiziționarea de servicii informatice și de comunicații; achiziția de software necesar pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare sau pentru introducerea metodelor inovative digitale de predare-învățare și de realizare a pregătirii practice;

  6. Formarea competențelor digitale pentru un număr de 44 de cadre didactice și didactice auxiliare și de cercetare, conform cadrului european pentru competențele digitale ale cadrelor didactice;

  7. Formarea competențelor digitale pentru un număr de 250 de studenți, studenți de la ciclurile universitare licență, master și doctorat, prin participarea la programe de formare ce vizează dezvoltarea de competențe digitale, în corelare cu Cadrul european al competențelor digitale;

  8. Actualizarea a 11 programe de studii care vizează specializări care vor asigura pregătirea studenților pentru domeniile stabilite de Ministerul Educației ca prioritare, prin includerea de noi conținuturi și competențe digitale conform nevoilor studenților și practicilor internaționale, pentru dezvoltarea competentelor digitale și a unor competențe specifice profesiilor emergente și a consolidării competențelor antreprenoriale în sectorul digital, la câte cel puțin 2 discipline din cadrul acestora.

  9. Derularea adecvată a managementului proiectului și a relației cu finanțatorul.

  Indicatori de rezultat: 36 departamente/ centre/laboratoare/biblioteci digitale pentru care s-a achiziționat infrastructură digitală; 11 programe de studii actualizate pentru dezvoltarea competentelor digitale sau programe noi în domeniile de specializare stabilite ca prioritare, în vederea dobândirii de către studenți a unor competențe specifice profesiilor emergente și a consolidării competențelor antreprenoriale în sectorul digital; 20 studenți formați pentru dobândirea de competențe digitale avansate/program de studii; 250 studenți formați pentru dobândirea de competențe digitale avansate; 44 personal academic formați pentru dobândirea de competențe digitale avansate.

  Contact: Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad
  B-dul Revoluției 94-96, Arad, E-mail: [email protected], Tel: 0257 280 260

  “Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială
  a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
  PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE

  https://mfe.gov.ro/pnrr/                 https://www.facebook.com/PNRROficial/

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Comments are closed.