joi, 20 iunie, 2024

Special Arad Logo

  Adeverința pentru concediul medical, modificată. Folosește-o pe cea corectă

  de Mihai Todoca | 5 februarie 2018, 12:01 PM | Administraţie

  0

  Potrivit art.7 din OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, modificata si completata recent prin OUG nr.99/2017, stagiul minim de asigurare pentru acordarea concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

  Iar art. 3^1 din OUG nr.158/2005 prevede ca pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

  a) sa indeplineasca stagiul minim de cotizare prevazut de OUG nr.158/2005;

  b) sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A.

  In Monitorul Oficial nr.31 din 12 ianuarie 2018 au fost publicate si Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul nr. 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018, care prevad la art. 34 alin.(1) ca in vederea acordarii certificatelor de concediu medical, platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate au obligatia sa elibereze asiguratului adeverinte din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12/24 luni, dupa caz, conform modelului prevazut in anexa nr. 7 la Ordin, dupa cum urmeaza:

  ANGAJATOR/CASA DE ASIGURARI DE SANATATE
  ……………………………………….…………………..

  Nr. de inregistrare ………. data …………..

  ADEVERINTA

  Prin prezenta se certifica ca domnul/doamna ………………………….., CNP ………………………, act de identitate …….., seria ……….. nr. ………., eliberat de …………………… la data de …………………., cu domiciliul in ……………………, str. ………………………. nr. ……., bl. ……, ap. ……, sectorul/judetul …………………., are calitate de persoana asigurata pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
  Prezenta adeverinta are o perioada de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.
  Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din adeverinta sunt corecte si complete.
  Numarul de zile de concediu medical de care persoana asigurata a beneficiat in ultimele 12/24 luni este de …… zile, pâna la data de ……., aferente fiecarei afectiuni in parte, dupa cum urmeaza:

  Cod de indemnizatie

  Numar de zile concediu medical in ultimele 12/24 luni

  Reprezentant legal angajator/Presedinte – director general,
  ……………………………………………….

   

  Puteți descărca și lista varianta pdf a adeverinței aici:

  Adeverință concediu medical 2018

   

  sursa: contabun

   

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  6 + 3 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.