Sindicatul Termoelectrica Arad: „Pasivitatea primarului Gheorghe Falcă are consecințe grave și CET ar putea sista furnizarea căldurii”

  de Special Arad | 14 noiembrie 2018, 10:33 AM | Administraţie

  0

  Va reproducem in randurile urmatoare, in mod integral, scrisoarea deschisa intocmita de membrii Sindicatului Termoelectrica, prin care acestia isi comunica ingrijorarea fata de situatia critica in care se afla CET Arad, indicandu-l ca principal vinovat pe Gheorghe Falca. Sindicatul trage un semnal de alarma, atentionand ca se prevede o sistare completa a caldurii.

  Comunicat.
  Sindicatul S.L.I.TERMOELECTRICA Arad, reprezentat de Comitetul de Sindicat, prin prezenta atragem in modul cel mai serios atentia asupra consecintelor pe care le are pasivitatea domnului primar Gheorghe Falca si a Consiliului Local al Municipiului Arad, in fata pericolului iminent de sistare totala a activitatii CET Arad, incepand cu data de 16 noiembrie 2018, ora 15.00.

  In ultima saptamana, conducerea CET ARAD, a trimis doua adrese Primarului Municipiului Arad, Consiliului Local al Municipiului Arad, prin care a notificat in modul cel mai serios faptul ca, aceasta societate se afla in pericolul iminent de a inceta activitatea, cu consecinta imediata a imposibilitatii furnizarii agentului termic consumatorilor de pe raza municipiului Arad.

  Astfel au fost trimise adresele cu nr.5158/ 05.11.2018 si 5253/ 09.11.2018 prin care in principal s-a notificat faptul ca:

  Termenul limita pâna la care SC CET ARAD isi asuma alimentarea cu energie termica a SC CET ARAD, este determinat astfel:
  Pâna in data de 07.11.2018 inclusiv, din cantitatea de 48.533 MWh gaz pusa la dispozitie de catre furnizorul C-GAZ&Energy Distributie , a fost consumata cantitatea de 21.446,441 MWh gaz, astfel incât la un consum zilnic asemanator cu cel al ultimelor doua zile, putem sustine functionarea SACET ARAD inclusiv in data de 16.11.2018.
  In situatia in care pâna atunci nu se va identifica sursa financiara necesara completarii diferentei dintre suma de 8.300.000 existenta deja in conturile CGAZ&Energy Distributie si suma de 17.500.000 lei reprezentând contravaloarea necesarului de gaze care sa asigure functionarea integrala a lunii Noiembrie 2018, dupa consumarea intregii cantitati de 48.533 MWh gaz, furnizorul C-GAZ&Energy Distributie va sista alocarea pe platforma TRANSGAZ a cantitatilor necesare continuarii functionarii, urmând ca instalatiile de cogenerare din componenta SC CET ARAD SA sa fie oprite in momentul consumarii intregii cantitati de gaze gajate.
  In aceasta situatie, in conformitate cu prevederile art. 15(b), coroborat cu prevederile stipulate la paragraful 5 ale anexei 7 din Contractul de Vinzare Cumparare Energie Termica, vom notifica sistarea furnizarii energiei termice catre SACET ARAD pe motiv de lipsa combustibil.
  SC CET ARAD SA nu a identificat nici o alta sursa financiara care sa asigure prelungirea functionarii dupa data de 16.11.2018.

  Prin adresa nr. 3127/07.11.2018, C-GAZ&Energy Distributie, ne-a informat ca, in lipsa identificarii sumelor necesare continuarii finantarii cantitatii de 43.000 MWh gaz necasara continuarii functionarii pe toata luna Noiembrie 2018, cantitatea respectiva de gaze precum si cantitatea destinata lunii Decembrie 2018, vor fi revânduta in piata, sansa de a mai putea continua functionarea devenind nula.
  Totodata am comunicat factorilor de decizie amintiti mai sus, faptul ca odata cu aparitia temperaturilor negative, instalatiile tehnologice din componenta SC CET ARAD SA vor fi afectate datorita inghetului, periclitându- se integritatea instalatiilor si posibilitatea de a mai putea fi utilizate fara reparatii majore cu costuri mari.
  Datorita situatiei financiare dificile, SC CET ARAD SA nu are nici macar posibilitatea sa asigure in vreun fel protectia termica a instalatiilor tehnologice.

  Una din consecintele grave ale sistarii functionarii este plecarea personalului calificat, fenomen care este deja in derulare in faza incipienta, iar in lipsa acestuia nu se va mai putea asigura operarea in siguranta si legalitate a instalatiilor tehnologice.

  O alta consecinta grava consta in imposibilitatea conservarii si asigurarii serviciilor de paza a activelor SC CET ARAD SA.

  In momentul de fata, in conformitate cu drepturile si obligatiile stipulate in conditiile de acordare a licentei de functionare, SC CET ARAD SA are incheiate contracte de furnizare si distributie a energiei electrice cu 11 clienti captivi alimentati direct din barele centralei. Rezilierea contractelor ca urmare a sistarii activitatii SC CET ARAD SA, ar genera o situatie juridica conflictuala, neexistind vreo prevedere contractuala care sa presupuna rezilierea contractului pe motiv de sistare definitiva a activitatii SC CET ARAD SA.

  Pe de alta parte toti acesti consumatori pot fi alimentati cu energie electrica numai din reteaua SC CET ARAD, pe cale de consecinta sistarea activitatii SC CET ARAD SA presupune sistarea activitatii tuturor acestor consumatori industriali, aici incluzindu-se si supermarketurile Metro, Practiker, Depozitul autorizat de colectare a deseurilor precum si Statia de sortare deseuri reciclabile, ambele obiective importante in economia municipiului ARAD.

  La data prezentei, desfăşurarea activităţii curente şi pregătirea în vederea furnizării energiei termice pentru populaţia Municipiului Arad, în sezonul de furnizare a căldurii 2018-2019, este blocată .

  In fata acestei situatii disperate, factorii de decizie la nivelul municipiului, respectiv PRIMARUL MUNICIPIULUI, nu dau semne clare ca ar fi preocupati in mod serios de soarta societatii si confortul termic, VIATA SI SANATATEA cetatenilor Municipiului Arad.

  IN DREPT: In Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 se arata ca:

  “Art. 3.
  (1) Serviciile de utilitati publice sunt in responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale sau, dupa caz, a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca scop serviciile de utilitati publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilitati publice se organizeaza si se gestioneaza cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotararilor adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale, in functie de gradul de urbanizare, de importanta economico-sociala a localitatilor, de marimea si de gradul de dezvoltare ale acestora si in raport cu infrastructura tehnico-edilitara existenta.
  (3) Detalierea organizarii, dezvoltarii, finantarii, functionarii si gestionarii fiecarui serviciu de utilitati publice se face prin legi speciale, prin norme si reglementari sectoriale adoptate prin hotarari ale Guvernului, si prin ordine ale autoritatilor de reglementare competente, precum si prin hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale.”
  De asemenea in LEGEA nr. 325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică,se arata ca:
  “Articolul 8
  (1) Înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul serviciului public de alimentare cu energie termică constituie obligaţii ale autorităţilor administraţiei publice locale.”
  Fata de dispozitiile legale enuntate mai sus rezulta ca, Consiliului Local al Municipiului Arad si Municipiul Arad – in calitate de unitate administrativ teritoriala, sunt persoanele carora le incumba obligatia de a acorda furnizorilor de energie termica sume din bugetele locale, inclusiv din sume transferate bugetelor locale de la bugetul de stat.
  Conform dispozitiilor legale – art.62 din Legea nr. 215/2001 – primarul este autoritatea executiva care reprezinta unitatea administrativ- teritoriala in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane ori straine, precum si in justitie. De asemenea, in exercitarea atributiilor prevazute la alin.1 lit. c) din art. 63 primarul exercita functia de ordonator principal de credite.

  Trebuie sa precizam ca situatia actuala a societatii se datoreaza in totalitate managementului total defectuos in numirea de catre administratia publica locala a reprezentantilor AGA si a consiliului de administratie cat si faptului ca aceasta administratie nu a luat cele mai bune hotarari in ceea ce priveste soarta societatii, de maxima importanta pentru cetatenii orasului Arad, in conditiile in care nu au existat nici un fel de oprelisti in a lua cele mai intelepte decizii, existand de extrem de mult timp o majoritate confortabila in Consiliul Local.

  De subliniat ca singura cale tehnica de evitare a acestei situatii ar fi fost finalizarea investitiei , respectiv a celei de-a doua etape; in conditiile in care erau stabilite toate actiunile necesare investitiei, Administratia a blocat total aceasta investitie. Dovada justetii acestei solutii o reprezinta investitia realizata la ORADEA

  In fata pericolului iminent a nefurnizarii energiei termice in plina iarna, aducem la cunostinta populatiei interesate, ca „artizanul” acestei situatii deosebit de grele, nu este altul decat primarul orasului Arad, GHEORGHE FALCA, care in decursul numeroaselor mandate, la conducerea primariei municipiului, nu a luat nici o masura, menita a imbunatatii situatia acestei societati cu actionariat majoritar MUNICIPIULUI ARAD.

  ARAD 14.11.2018, COMITETUL DE SINDICAT SLI TERMOELECTRICA ARAD

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  9 + 8 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.

  Acest site folosește cookies. Prin navigarea pe acest site, vã exprimați acordul asupra folosirii lor. Am actualizat politicile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Detalii.