joi, 23 mai, 2024

Special Arad Logo

  Încetinitorul de particule: Cucerirea din interior a Cetății Voluntarilor acompaniată de corul lamentărilor celor care nu fac diferența dintre compasiune si calcul

  de E. Nola | 19 februarie 2018, 8:22 AM | Încetinitorul de particule | Topic special

  22

  La primele apariții în presă despre nemaipomenita inițiativă a unui ONG arădean de a renova din donații voluntare o secție de spital, am zis foarte bine.

  După o vreme mi-am zis că zarva începe să fie mult prea mare pentru o întreprindere de voluntariat.

  Eu asociez în continuare, poate nițel tradițional, dărnicia autentică cu smerenia și modestia, poate tocmai pentru a face diferența dintre zgomotoasele campanii de marketing în care brand-urile sau anumite instituții în pierdere de imagine ne bombardează cu mii de fotografii și filmulețe despre faptul că din banii lor într-un sat african s-a săpat o făntână să nu moară de sete băștinașii.

  Cel puțin pentru mine este clar că atunci când dăruiești așteptând ceva în schimb, chiar și laude sau o imagine de om și gest deosebit, nu se mai poate vorbi de dărnicie, de ajutor în sens tradițional, nu spun creștinesc doar să nu ating sensibilitatea exacerbată a unor „creștini” din zilele noastre.

  Este vorba în aceste cazuri, prea multe mai nou ca să fie adevărate, de calcul, de o formă de manipulare absolut condamnabilă tocmai pentru că nu se face schimb de mărfuri precum în comerț, ci se pretinde un schimb absolut diabolic între conștiință și obiectul de necesitate pe care îl primesti, vezi Doamne, pe gratis.

  În momentul în care am realizat că cea care conduce această campanie, fiind lidera unui ONG numit Cetatea Voluntarilor, este în același timp angajată la o direcție a primăriei arădene care tocmai cu asta ar trebui să se ocupe: cu asistența socială în termeni moderni, am înteles că ceva nu este în regulă.

  Statul modern se deosebește de cel de acum o sută de ani tocmai prin dimensiunea sa socială, adică prin faptul că nu-și lasă cetățenii săi aflați la ananghie la mila celor darnici. Bătrânii, copiii, bolnavii sunt ajutați, „asistați” în termeni moderni prin forme bine stabilite, este drept nu de puține ori prea birocratizate, să nu ajungă la mila obștească. Începând cu pensiile și cu ajutoarele sociale, nemaivorbind de faptul că statul investește masiv în sănătate și educație, societatea modernă se deosebește de toate cele anterioare prin această instituționalizare a întrajutorării.

  Desigur, ajutorul și dărnicia particulară este în continuare o posibilitate, dar mai ales în situații extreme, acolo unde statul este în dificultate sau nu-și poate îndeplini dintr-un motiv sau altul aceste funcții de ajutor și solidaritate socială.

  646x404 2

  În situația despre care vorbim nu s-a întâmplat nimic care să împiedice statul, mai precis Consiliul Județean sau Primăria Arad să realizeze o modernizare a unor secții din Spitalul Județean.
  De fapt, cea care a creat Cetatea Voluntarilor, fiind salariata DAS (directia de asistentă socială a primăriei arădene), avea la dispoziție cadrul necesar să-și desfășoare activitatea ei benefică în cadrul acestei direcții a primăriei care se ocupă de, cităm: „Realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi profesionalizate, servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor şi comunităţilor cu probleme speciale aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii, un mod normal şi decent de viaţă.”

  De ce crede angajata unei astfel de direcții că ea poate contribui la îmbunățățirea condițiilor dintr-un spital doar prin crearea unui ONG de voluntariat?

  Nu realizează oare faptul că astfel recunoaște că acolo de unde își ia salariul taie frunză la câini, iar cei care stau în spatele ei și acceptă bucuroși inițiativa recunosc și ei, la rândul lor, că nu cred defel în capacitatea statului, în cazul nostru a CLM și CJ, de a asigura conditii optime de tratament medical în spitatele arădene?

  Dar să trecem peste această contradicție, să zicem da, CLM și CJ sunt organisme asemănătoare cu cele din țările africane subdezvoltate, corupte și care fură banii care ar trebui să meargă la spitale, azile și alte asemenea instituții ale sistemului de asistență socială.

  646x404 3

  Ce ar face într-un astfel de caz un salariat din sistem nemulțumit de modul în care decurg lucrurile?

  Înainte de toate ar trebui să protesteze, să atragă atenția asupra corupției din sistem, în al doilea pas să părăsească sistemul și să se implice particular în asistența socială.

  Cea despre care vorbim acum n-a făcut nimic din toate astea!

  Poate am fost nițel complicat, am dorit însă să prezint implicațiile complexe ale scandalului care se profilează în jurul Cetății Voluntarilor, conduse de cea care anul trecut a fost declarată Voluntara Anului și distinsă de medicul Raed Arafat.

  Cetatea Voluntarilor, înființată acum câtiva ani, a desfășurat câteva acțiuni mai mult simbolice – o inimă formată din peste 6000 de persoane –, inclusiv de propagandă electorală, până când, acum câteva luni, a început să demareze o acțiune de colectare de fonduri din donații pentru renovarea și modernizarea unei secții de spital de la Spitalul Judetean Arad.

  De ce era nevoie de asta?

  De ce nu putea CJ sau CLM, prin programele lor, să modernizeze secția?

  binecuvântare renovare spital 1

  Nu ni se spunea, dar ne lăsau să presupunem că tocmai datorită lipsei lor de preocupare, a incompetenței, respectiv, nu-i așa, a corupției din acest sistem (încă o dată: inițiatoarea era și  a rămas ea însăși parte a sistemului pe care îl „repara” pe din afară).

  În această situație ar mai rămâne o singură circumstanță atenuantă pentru ONG-ul Cetatea Voluntarilor: să facă totul cum scrie la carte, să arate instituțiilor de stat cum se face, să nu cadă în greșeala de a risipi vinovat dărnicia oamenilor.

  Chiar din start ONG-ul a încălcat o regulă foarte importantă: banii din donații nu merg la cel care organizează campania, ci la scopul donației, la beneficiar, adică nu la Cetatea Voluntarilor, cum s-a întâmplat în acest caz, ci la Spital, acolo unde era secția care aștepta renovarea.

  Așteptând finalizarea investigației la care lucrează Special Arad, acum doar o observație finală tristă, tristă de tot: poți face în multe feluri rău celuilalt, dar atunci când îi înșeli sentimentul de compasiune – cerșești când n-ai nevoie – comiți o adevărată crimă morală.

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Comentarii

  1. Or sa apara acum tot felul de sustinstori ai lui nyeky sa ne spuna fe rai suntem noi ca pretindem normalitate!!!acestei individe ar trebui sa ii fie frica de dumnezeu ce face ea fariseism ipocrizie si inselaciune da sunt de acord trist trist de tot oamenii astia nu au inima !!!!

   +9 voturi
   +1
   -1
   • Si mai e ceva.
    Cam asta este rostul presei independente: să prezinte realitatea comunității așa cum este ea, nu așa cum vor unii și alții să apară.
    Fără sa folosim cuvinte mari: prezentarea realitătii așa cum este ține de obiectivul fundamental al oricărui ziar care se respectă respectându-și cititorii.
    Organe de propagandă si manipulare sunt destule, pentru cei care nu vor confruntarea cu realitatea ele le pot oferi distracția de care au nevoie.
    Iar atunci când cineva minte, prezentându-se un fel de Ioana d Arc a arădenilor năpăstuiti, dar este de fapt un lup care s-a îmbrăcat în blană de oaie, adevărul spus fără false pudori și pseudosmerenie este singurul medicament.
    Și da, Special a crezut la început în acțiunea despre care vorbim, cu atât mai important este ca atunci când întrezărește adevărata față în spatele măștii, să dea jos masca și să arate tuturor fața cea adevărată a imposturii farizeice.

    +16 voturi
    +1
    -1
  2. Foarte corect! Ea a fost desemnata pentru aceasta actiune Voluntarul Anului 2017 ori dacă si-a oprit fie si 1 leu din aceste donații chiar a încălcat legea: În România, Legea nr.339 din 17 iulie 2006 dă următoarea definiție:
   „Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea.”

   +18 voturi
   +1
   -1
  3. Art. 94
   (1)Calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică.
   (la data 05-mai-2017 Art. 94, alin. (1) din cartea I, titlul IV, capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 87/2017 )
   (2)Funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, după cum urmează:
   a)în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice;
   b)în cadrul cabinetului demnitarului, cu excepţia cazului în care funcţionarul public este suspendat din funcţia publică, în condiţiile legii, pe durata numirii sale;
   c)în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ din sectorul public;”.
   (la data 12-nov-2009 Art. 94, alin. (2), litera C. din cartea I, titlul IV, capitolul III, sectiunea 5 modificat de Art. 51 din partea III, capitolul VI din Legea 330/2009 )
   d)în calitate de membru al unui grup de interes economic.

   0 voturi
   +1
   -1
  4. Art. 4: Termeni
   În înţelesul prezentei legi, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:e)conflict de interese – acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute;
   Art. 7: Loialitatea faţă de autorităţile şi instituţiile publice
   (1)Personalul contractual are obligaţia de a apăra cu loialitate prestigiul autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.
   (2)Angajaţilor contractuali le este interzis:
   a)să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu politicile şi strategiile acesteia ori cu proiectele de acte cu caracter normativ sau individual;
   b)să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens;
   c)să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege;
   d)să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea funcţiei, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituţiei ori ale unor funcţionari publici sau angajaţi contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
   e)să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau autorităţii ori instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea.
   (3)Prevederile alin. (2) lit. a)-d) se aplică şi după încetarea raportului de muncă, pentru o perioadă de 2 ani, dacă dispoziţiile din legi speciale nu prevăd alte termene.
   (4)Prevederile prezentului cod de conduită nu pot fi interpretate ca o derogare de la obligaţia legală a personalului contractual de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

   --3 voturi
   +1
   -1
  5. Incet incet vad ca lumea incepe sa vada adevarata fata a organizatiilor din orasul nostru … Pacat totusi ca multi ii sustin, desi acestea incalca frecvent legea, iar aici pot spune chiar ca recent s-a intamplat sa-mi doresc sa particip la un eveniment organizat de un ong si mi s-a cerut taxa de participare. Am zis ca e ok, taxa ii ajuta sa achite anumite cheltuieli de organizare, ceea ce sunt perfect de acord. Totusi, nu sunt si nu voi fii de acord cu faptul ca, biletele emise de acestea sunt simple hartii trase la xerox, fara o stampila, fara un numar de inregistrare, Anaf-ul ce pazeste ?
   Legea zice ca trebuie inregistrate biletele la anaf, dar cine o respecta, nu ?
   SA, faceti si o investigatie de acest gen, daca tot va bagati in ei, sa vedeti cate fraude se fac in orasul asta

   +8 voturi
   +1
   -1
  6. Aceasta asa-zisa campanie a avut initial alt beneficiar, alta sectie a spitalului.
   Pana cand medicii si asistentele acelei sectii au declarat in Aradon ca nu mai sunt de acord cu acel proiect (care a fost modificat fata de varianta initiala de catre ONG, conducerea spitalului si DSP), pentru ca aducea pacientii septici la intrare si astfel va afecta siguranta actului medical; asta dupa ce intreaga sectie a dorit renovarea dupa proiectul discutat initial, a participat la lansarea campaniei si s-au implicat in acea campanie. A fost scandal mare atunci, atat in presa cat si pe facebook.
   Eu am fost atunci internat pe acea sectie cu copilul; am auzit tot de la asistentele si infirmierele de pe sectie, am discutat cu ele, am vazut implicarea personalului medical, le-am inteles supararea, nemultumirea, frustrarea. Doreau toti o sectie frumoasa, dar sigura din punct de vedere medical; iar ONG Cetatea Voluntarilor (Nyeki) dorea neaparat sa faca ceva dupa capul lor, dupa interesul lor marunt si meschin, nu conta ca personalul sectiei le spune ca nu este bine ce vor si ca nu sunt de acord cu varianta dorita de ei cu orice chip si aprobata de conducerea spitaluluii si DSP, pentru ca aducea pacientii septici la intrare si astfel va afecta siguranta actului medical.
   Iar voi ati fost total partinitori de partea ONG-ului, fara a fi obiectivi si ati discreditat o sectie intreaga, prin articole comandate, mizerabile, prost motivate, prost argumentate. In timp ce argumentele prezentate de personalul sectiei erau clare, simple, directe, corecte.
   Deci s-a dovedit ca ei au avut dreptate, iar voi nu.
   Ar putea sa va fie rusine!!!!!!
   Deci, in final se pare ca ati inteles ce interese marunte si meschine are acest ONG si aceasta Nyeki (cam tarziu totusi).
   Sunteti partasi la pacaleala aradenilor, la furtul banilor donati, la aceasta intreaga mascarada oribila care a servit interesele si a promovat imaginea unui fariseu (Nyeki); sunteti partasi la discreditarea ideii de donatie avand un scop nobil (oare cati vor mai fi dispusi pe viitor sa doneze ceva???).
   Ar putea sa va fie rusine!!!!!!

   +3 voturi
   +1
   -1
   • Hai să zicem cä un pic ne este.
    Nu pentru că am făcut ceva rău, ci pentru că ne-am lăsat înșelați de aparențe.
    Însă Dumneavoastră nici acum nu ieșiti din anonimatul pseudonimului, pe când noi am tras concluziile de rigoare și mergând contra curentului, acceptând să facem pipi contra vântului, încercăm să arătăm în numele nostru adevărul.
    Unde ați fost atunci?
    De ce nu ați venit să ne atrageți atenția că suntem manipulati, atrași pe o cale greșită?
    Vă asigur că vă respectam anonimatul dacă asta doreați.
    Rețineti totuși, rămânând anonim atunci când ne cereți să ne fie rușine, cererea Dumneavoastră n-are nicio greutate.
    Dimpotrivă: rusinea se va întoarce înapoi de unde a plecat…

    0 voturi
    +1
    -1
  7. niste comentarii si niste subiecte de toata jena … ati fost sa vedeti cum arata acum etajele renovate ?
   mai aveti tupeu sa comentati dupa … asta facut la 33 % din fondurile cu care statul ar face, daca ar face vreodata, asa ceva ??!!

   cum fura politicul ? mult ….

   0 voturi
   +1
   -1

  Scrie un comentariu

  5 + 0 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.