marþi, 26 septembrie, 2023

Special Arad Logo

  DSV Arad, factorul cheie al unei licitații anulate după ce câștigătorul a semnat contractul

  de Mihai Todoca | 19 aprilie 2023, 9:26 AM | Dezvăluiri | Știri Arad | Topic special

  15

  (foto: Pexels / Ekaterina Bolovtsova)

  Direcția Sanitară Veterinară Arad (DSV Arad) a scos la licitație mai multe loturi pentru atribuirea de contracte de concesiune de servicii sanitar – veterinare în județ.

  Procedura e destul de simplă. Ai un caiet de sarcini, trebuie să îndeplinești anumite condiții și ești evaluat. Cine are punctajul cel mai mare, acela câștigă licitația, semnează contractul și se apucă de lucru. Asta dacă nu este formulată o contestație împotriva câștigătorului.

  Licitația

  DSV Arad a lansat procedura de licitații pentru atribuirea contractului de concesiune de servicii sanitar – veterinare pentru comuna Zărand în 3 februarie. Termenul pentru depunerea ofertelor a fost 3 Februarie. S-au prezentat doi ofertanți: Selvet, prin medicul veterinar Nicolae Cean și Serviciii veterinare Danivet-prin medicul veterinar Moise Daniel.

  În data de 1 Martie, câștigătorul, conform punctajului, este desemnat Danivet. Acesta este chemat apoi, în data de 9 Martie, pentru a semna contractul cu DSV Arad. Până aici totul decurge normal.

  Semnarea contractului la DSV Arad… care nu se înmânează și câștigătorului licitației

  Daniel Moise este anunțat de DSV Arad că a câștigat licitația și este chemat la sediu pentru a semna contractul. Ne spune în cuvintele lui cum a decurs întreaga operațiune:

  „M-au sunat să vin dimineața la 10 să semnez contractul. M-am adus la sediul DSV Arad, iar jurista mi-a zis că trebuie să mai verifice încă o dată dacă nu sunt contestații la licitație și apoi pot semna. A verificat și în corespondență și în mail-uri: „Nu sunt”, mi-a zis, după care a scos contractul și m-a pus să semnez. Mi s-a părut ciudat că nu mi-a fost dat și mie o copie după el. Mi-au spus doar să semnez, că îl voi primi și eu după câteva zile, că așa e protocolul.

  Prima dată semnez eu, apoi rămâne la ei și exemplarul meu până îl semnează directorul și comisia de evaluare. Asta a fost la 10:07. Am zis ok și am plecat. La câteva minute distanță, la 10 și 14 minute, mă sună tot de la DSV Arad și îmi spun că ei (n.red. DSV Arad) nu vor mai semna contractul deoarece pe mail s-a primit o contestație. Nu am mai știut ce să cred…”. Astfel, în urma contestației și a deciziei comisiei, licitația a fost anulată.

  Cei doi ofertanți au o mică istorie în spate, Selvet (medicul veterinar Nicoale Cean) pierzând în fața aceluiași Danivet, o altă licitație organizată de DSV Arad, tot pentru același tip de contract, dar pentru comuna Seleuș.

  De aici se pare că s-a pornit un conflict între cei doi, iar DSV Arad a ajuns la mijloc.

  Care este baza legală invocată de comisia de evaluare pentru anularea licitației și ce spune președintele de comisie Francisc Komuves

  Comisia de evaluare a luat în considerare contestația formulată de Selvet și a trecut la verificări. În urma acestora, au găsit mai multe nereguli, spun ei, la ambii ofertanți, Danivet depunând și ei o contestație. Totodată, directorul DSV Arad ne-a declarat că vor depune și ei o plângere în instanță deoarece au considerat că au fost induși în eroare și contravineau principiilor de a mai cere clarificări.

  Astfel comisia a indicat că „Autoritatea contractantă (n.red DSV Arad) are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului în următorele cazuri”, la litera c), legiuitorul menționează „dacă încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului”.

  La pct.2 se menționează „În sensul pct.1 lit.c) prin încălcări ale prevederilor legale se înțelege situația în care , pe parcursul procedurii de atribuire , se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor realizării concesiunilor”.

  Am vorbit și cu președintele de comisie care ne-a declarat că, din punctul lor de vedere (al instituției), au acționat legal și că licitația trebuia anulată pentru că altfel s-ar fi adus prejudicii DSV Arad: „Am intrat în posesia unor informații legate de anumite nereguli pe baza unor contestații.  Sunt anumite lucruri care nu sunt lămurite. De legalitate vorbim aici, nu de altceva, iar aceste aspecte legate de legalitate noi nu avem competența să spunem dacă ceva este legal sau ilegal.

  Dar autoritatea contractantă are obligația să anuleze licitația, iar noi asta am făcut pentru că nu am dorit să aducem prejudicii instituției în primul rând, dar nici părților. Noi am ridicat niște semne de întrebare cu privire la legalitatea documentelor. În cazul Danivet, au fost și alte aspecte. De exemplu într-un formular spune că domiciliul unui angajat se află în Zărand, iar în realitate nu se află acolo.

  Se pune în discuție și legalitatea unei adeverințe a unui angajat tehnician veterinar , caietul de sarcini spune că dovada  studiilor se face prin diplomă sau adeverință”, a completat președintele comisiei de evaluare.

  Problemele găsite în oferta Selvet

  În urma sesizării depuse de Danivet, DSV Arad trimite un medic veterinar la punctul de lucru indicat de Selvet, pentru a verifica dacă cele declarate în ofertă sunt conforme cu realitatea. Și pentru a verifica dacă cele susținute de Danivet au vreo bază reală.

  Pentru conformitate vom extrage din comunicarea făcută de  DSV Arad către Danivet, semnată de președintele Marcel Roșu și președintele de comisie Komuves Francisc:

  În urma acestor verificări se constată că la adresa menționată ca fiind al punctului de lucru al cabinetului medical pendinte de Sc. Servicii Selvet Srl din localitatea Zarand , Str. Mihai Eminescu, nr.61 , se află un spațiu care teoretic ar putea corespunde cerințelor pentru a-și desfășura activitatea specifică, dar nu există dotările necesare.

  Activitatea cabinetului veterinar CMV dr. Stoica care a funcționat în acel spațiu nu a fost radiată (de la registrul comerțului și de la Colegiul Medicilor Veterinari) iar prin urmare în acel spațiu, Colegiul Medicilor Veterinari nu putea înregistra un alt cabinet veterinar.

  Din informațiile obținute de la primăria comunei Zărand rezultă ca până la data controlului, la primărie nu a fost depusă vreo solicitare din partea Sc. Servicii Selvet Srl pentru desfășurarea activității specifice.
  Prin urmare, cu privire la acest aspect, comisia de evaluare are serioase semne de întrebare cu privire la legalitatea și autenticitatea documentelor prezentate în original sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la proceduri.

  2. Tot cu privire la Sc. Servicii Selvet.Srl, datorită faptului că la oferta depusă, în formularele 15 ofertantul a bifat mai multe persoane față de cele care puteau fi punctate, comisia a solicitat clarificări prin adresa cu nr.2473 din data de 20.02.2023, .
  Deși în formularul nr.15, inițial, ofertantul bifeaza cu XX (la personal suplimentar) în dreptul următoarelor persoane: Szilaghi Roman, Machitescu Gheorghe, Goldin Florian, Cociuba Adrian-Doru respectiv Sandru loan.

  Conform instrucțiunilor, se menționează „se va bifa cu XX în dreptul a maxim patru persoane care sunt considerate personal suplimentar” iar după clarificările transmise prin adresa cu nr. 2473 din data de 21.02.2023, ofertantul solicită acordarea punctajului la criteriul personal suplimentar, pentru urmatoarele persoane: Goldin Florian, Szilaghi Roman, Machitescu Gheorghe, Cociuba Adrian Doru.

  Comisia acorda punctaj conform celor solicitate de ofertant, dar conform informațiilor obținute ulterior, la data depunerii adresei cu nr.2473/21.02.2023, domnul dr. Szilaghi Roman era decedat.
  Cu toate acestea Sc. Servicii Selvet.Srl nu elimină din lista personalului persoana decedata (deși avea personal suficient) și solicită acordarea punctajului pentru acesta deși avea cunoștință despre decesul persoanei angajate.

  Ce probleme a găsit comisia în oferta câștigătoare

  Pe ce s-a formulat contestația Selvet? Le vom înșira aici, tot din comunicarea DSV Arad:

  Cu privire la oferta Sc.Servicii Veterinare Danivet. Srl se constată că în formularul nr.16 la sectiunea D-3, ofertantul completeaza la rubrica Orasul/comuna de domiciliu sau resedinta si numărul de km până la comuna sau orasul care constituie CSV Zarand, ca avand domiciliu în comuna Zărand, prezentând un document din care rezultă istoricul necesar (2 ani) dar conform cărții de identitate prezentate, domiciliul actual este în localitatea Seleuș.

  Acest aspect a indus in eroare comisia de evaluare, iar datorita acestui fapt am acordat punctaj suplimentar.

  Acest aspect poate fi incadrat la erori si omisiuni, aspect care putea fi remediat in cazul unei reevaluari.

  4. Sc.Servicii Veterinare Danivet.Srl in formularul nr.16 la sectiunea D-4, completeaza la rubrica Orasul/cornuna de domiciliu sau resedinta si numarul de km pang la comuna sau orasul care constituie CSV Zarand distanta dintr-e Com.Cermei si Zarand ca fiind de 29 km.

  Pentru a demonstra acest lucru, la dosar a fost depusa o hartă din care rezultă distanța de 29 km între cele două
  Datorită celor prezentate, comisia a acordat punctajul aferent deși în urma verificărilor ulterioare rezultă că distanța pe site-ul indicat în caietul de sarcini este de 31 km.

  Datorită aspectelor menționate considerăm că documentele depuse nu reflectă realitatea iar prin urmare, autenticitatea documentelor prezentate în original sau copie „conform cu originalul” în vederea participării la proceduri cu privire la acest aspect sunt puse la îndoială, astfel aceste erori sau omisiuni consideram că au condus la încălcarea principiilor realizării concesiunilor”.

  Cu privire la autenticitatea documentului privind calitatea de tehnician veterinar al domnului Berariu Madatin Narcis, comisia nu are capacitatea de a contesta autenticitatea documentului sau forma de prezentare/completare a acestuia având în vedere faptul că în caietul de sarcini pentru a dovedi calificarea se solicită (pag.17, lit 1) copia diplomei/adeverinței de absolvire.

  Corina Trif, avocata Danivet, punct de vedere vizând anularea licitației

  Avocata Corina Trif, cea care reprezintă Danivet în acest caz, consideră că licitația a fost anulată în mod abuziv: „Legea zice în felul următor, în momentul în care se formulează o contestație, contestația nu suspendă de drept procedura în continuare ci doar instanța de contencios administrativ, dacă se ajunge să formuleze ei (n.red. Selvet) la instanță o astfel de cerere, poate să dispună chiar și pe cale de ordonanță președențială suspendarea procedurii.

  Însă ei (n.red. Selvet) nu se adresaseră cu vreo cerere către instanța de contencios administrativ. Ei s-au adresat către DSV Arad cu o plângere în care-și expun nemulțumirile lor față de rezultatul licitației și solicită să nu se semneze contractul, să se suspende procedura.

  Dar o cer în mod eronat, deoarece DSV Arad nu are calitatea de a suspenda procedura, nu are acest drept. Suspendarea poate veni doar în baza unei hotărâri formulate de o instanță judecătorească”.

  Problema găsită la Danivet, este un număr de kilometri care nu ar fi conformi cu harta pe care o folosesc cei de la DSV Arad pentru a calcula distanțele, și anume distanța.ro, un site care dă rateuri până și la încărcare (lucru testat și de noi), însă diferența de kilometri venind de fapt de la calibrarea între cele două puncte din localități.

  Nicolae Cean de la Selvet, acuză comisia de evaluare

  Am luat legătura și cu medicul veterinar Nicolae Cean pentru a expune și punctul lui de vedere. Întrebat cum apreciază decizia comisiei de a anula licitația acesta ne-a spus: Mi se pare anormală decizia! Deci DSV-ul invocă prostii, în sensul că înregistrarea punctului meu de lucru de la Zărand nu e legală, ceva în genu, deși am toate documentele, toate treburile, dar, mă rog. Asta ca să poată să anuleze, ca să dea câștig de cauză, dincolo la Moise (n.red Danivet).

  Deci acolo-s o grămadă de nereguli. Ceea ce spune DSV-ul cu privire la așa-zisele nereguli de la Selvet, nu sunt în neregulă, adică cu înființarea punctului de lucru. Asta nu stabilește DSV-ul, stabileșteColegiul Medicilor Veterinari, nu e de competența DSV-ului, iar dincolo la Danivet, sunt mai multe nereguli față de ce a scris acolo. Nu a punctat neregulile pe care le-am găsit noi. Una cu privire la faptul că tehnicianul pe care l-au băgat la personal obligatoriu, nu are diplomă, numai o adeverință care nu e valabilă.

  Acesta spune că a verificat ceea ce nu a putut verifica DSV Arad și că punctul de lucru de la Zărand este în legalitate:

  Ei spun că nu îl pot verifica, dar noi l-am verificat la Ministerul Muncii și Ministerul Învățământului. Plus că mai au unul acolo care nu figurează nici ca angajat suplimentar, nici ca angajat obligatoriu, dar îl punctează. E treaba lor, noi mergem mai departe, situația nu rămâne așa. Ceea ce spune DSV-ul legat de punctul de lucru, este o anomalie. Nici Registrul Comerțului nu are treabă cu activitatea unui punct de lucru sau unei societăți, nici DSV-ul, ci Colegiul.

  Primăria Zărand nu atestă punctul de lucru pentru că nu au discutat cu mine. Ei or făcut ilegalitățile împreună cu Primăria, iar eu am obligația în termen de șase luni de la înființarea unui punct de lucru să mă duc să le depun dosarul de lucru la Primăria Zărand.

  În continuare, Nicolae Cean susține că președintele de comisie l-a asigurat că nu este o problemă cu angajatul Selvet, care a decedat ulterior depunerii ofertei:

  Legat de decedatul menționat, sigur domnul Komuves nu va recunoaște pentru că e tipul de om care nu-și asumă nici o treabă, dar am discutat cu ei înainte de a da verdictul și mi-a zis că nu e nici o problemă.

  A decedat după depunerea ofertei, sunt obligat în momentul în care câștig licitația, în termen de două luni de la câștigare, să îl înlocuiesc. Noi am depus oferta la DSV Arad în 3 februarie, iar persoana a decedat  în 10 februarie. Întortocheala asta a fost făcută de comisia de la DSV Arad. Cu punctul de lucru, ei nu au văzut nici orarul, ei au făcut poze de unde au vrut ei. Au trimis prima echipă, fără să mă anunțe.

  Fără acordul meu, pentru că mie mi-a dat contract de comodat doctorul Abu. Mi-au spus că nu au ce discuta cu mine pentru că nu eu sunt proprietarul. 

  Am făcut cerere să văd dosarul Danivet și mi l-au dat cu o zi înainte de a se semna contractul. De aceea a apărut contestația în ziua semnării. Eu nu am avut de unde să știu neregulile, dacă nu am avut dosarul, la început mi-au spus că nu mi-l pot da.

  Dar mergem în instanță, pentru că știu că dreptatea e de partea mea. Cabinetul se poate vedea, dotarea cabinetului la fel, conform cerințelor care-s făcute. Legat de înregistrarea punctului de lucru de la Zărand, deci acolo nu s-a furat nici o…ăsta…, deci, aceasta se face la București și se dă mai departe către Colegiul Medicilor Veterinari filiala Arad”, ne-a declarat Nicolae Cean.

  Ce ne spune celălalt ofertant, Daniel Moise de la Danivet, legat de decizia DSV Arad

  „Eu sunt dezamăgit pentru că am câștigat licitația, iar acele nereguli pe care comisia de la DSV Arad spune că le-a găsit, se puteau rezolva în urma unor simple clarificări. Clarificări care nu mi s-au cerut. Eu sunt cu toate actele în regulă, iar decizia de a anula licitația mi se pare că nu are fond legal. Nu am înțeles nici cum la semnarea contractului am fost prezent doar eu… nu am mai întâmpinat astfel de probleme, dar mi se pare că ceva e în neregulă și că mi se pune bețe în roate în mod intenționat”, ne-a spus Daniel Moise.

  Colegiul Medicilor Veterinari se autosesizează

  Am luat legătura și cu președinta Colegiului Medicilor Veterinari, Cornelia Indreica, pentru a încerca să facem puțină lumină în acest caz. Aceasta a enunțat procedura legală prin care se înregistrează un punct de lucru al medicilor veterinari: „Medicii veterinari organizați în condițiile legii care sunt deținători de atestate și membri ai Colegiului, la deschiderea unei societăți comerciale, respectiv a unui cabinet medical individual se adresează Colegiului în scris cu anumite documente care sunt prevăzute într-o bază legislativă extraordinar de clară în vederea înregistrării punctului de lucru.

  Înregistrarea este prevăzută în acte normative la nivel de Colegiu prin hotărâri ale Consiliului Național care nu se îndepărtează de la legea 160/1998. Ei își depun documentele, după care pleacă o comisie la fața locului care întocmește un referat  de verificare a condițiilor minime obligatorii de respectare care stau la baza înregistrării. După întocmirea referatului, echipa din cadrul consiliului județean care a fost la fața locului, vine la nivel de secretariat, iar Biroul Executiv trimite Biroului Executiv Central în vederea înregistrării acelui cabinet în Registrul Unic al cabinetelor medicale veterinare din România.

  După ce s-a primit numărul unic de înregistrare se întorce de la București adresa prin care noi eliberăm certificatul. Noi completăm datele care sunt înscrise în registrul unic. Colegiul Medicilor Veterinari a respectat toate cerințele legale în vederea eliberării autorizației și vom face o adresă în care vom solicita DSV Arad xerocopii conforme cu originalul pe baza cărora s-au efectuat aceste controale și baza legală în care au desfășurat”.

  Finalul poveștii se va afla… doar în instanță

  Într-un final, ceea ce putem noi concluziona este că dacă DSV Arad ar fi respectat termenul de depunere a contestațiilor, asupra deciziei comisiei de a anula licitația nu ar mai fi planat anumite suspiciuni. Asta deoarece contestația fusese depusă în termenul legal de 8 zile (nu se ia în calcul ziua anunțării câștigătorului licitației), ultima zi de depunere fiind aceeași cu semnarea contractului de către câștigător.

  Contract care, neconform procedurii, nu fusese semnat de către DSV Arad. L-am întrebat pe directorul executiv al DSV Arad cum de s-a ajuns în această situație, iar acesta ne-a declarat că: „Am vorbit și cu doamna jurist în legătură cu acest aspect, iar procedura corectă este ca noi să întocmim contractele, să fie semnate de reprezentantul autorității, de mine, și apoi să fie convocați câștigătorii licitațiilor să semneze actele.

  În cazul acesta nu știu de ce a ajuns domnul să semneze un contract fără să fie asumat de mine, de noi, de DSV Arad. În momentul în care se prezintă aici , contractele trebuie să fie semnate de mine, și primește un exemplar. Mă rog, poate fi o problemă, poate omul să meargă în instanță… licitația se anula oricum”, a conchis acesta.

  Vom reveni pe marginea subiectului întrucât toată povestea este foarte întortocheată, toate părțile implicate (DSV Arad, Nicolae Cean și Daniel Moise) susținându-și dreptatea.

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Comentarii

  1. ” poate omul să meargă în instanță… licitația se anula oricum”…nu e asa dom’ director! O licitatie se poate anula pana la momentul aprobarii Raportului procedurii, caz in care se intocmeste Raport de anulare. Ulterior, un act administrativ nu poate fi anulat decat de instanta. Pe de alta parte daca termenul de semnare a contractului a fost prost calculat, contractul devine NUL de drept si se revine asupra lui in urma solutiei date de instanta ( reevaluare oferte/ anulare procedura- in cazuri foarte rare ). Dar nu e vina operatorului economic, cineva trebuie sa raspunda. In aceeasi ordine de idei, se pare ca membrii Comisiei de evaluare nu isi cunosc atributiile legale cu care au fost investiti…ei nu se deplaseaza in teren, nu se supun ordinelor venite de la sef, sefut, sefulet, etc…ei evalueaza doar in baza prevederilor legale, pe baza documentelor depuse de operatori pana la data si ora limita de depunere a ofertelor. Daca aveau vreo nelamurire aveau obligatia sa solicite clarificari si doar pe parcursul perioadei de evaluare ( pana la intocmirea raportului ). Vad ca avocata e isteata si operatorii economici la fel, in final, daca se vor indrepta cu plangere penala impotriva membrilor comisiei de evaluare va fi nasol. Pana la urma trebuie sa raspunda si ei, nu doar institutia, nu poti sa tratezi legea si oamenii cu sictir.

   +31 voturi
   +1
   -1
  2. .se scrie in articol:” Totodată, directorul DSV Arad ne-a declarat că vor depune și ei o plângere în instanță deoarece au considerat că au fost induși în eroare și contravineau principiilor de a mai cere clarificări”….
   hai, nu zau!!!!!!!!
   Domle director, pentru ce sa faceti plangere in instanta?????? …..mai cititi, inca o data articolul….si, cui faceti plangere?????…..eventual, propriei comisii….
   -fara contestatii, totul era in regula…..cu contestatii, trebuia sa fie la fel…….
   totusi, ce a facut comisia??????…..sunteti, de groaza!!!!!!!!!!
   -daca asa este peste tot, atunci suntem, vai mama noastra!!!!!!!!

   +7 voturi
   +1
   -1
  3. Domnule Vasile, nu vă mirați, instituțiile statului sunt deprofesionalizate, știm cu toții cum si ce se angajează. Sa nu ne miram de cei din comisie, atât pot, atât ii duce capul, probabil nu citesc legislație iar daca o citesc nu o înțeleg…de analfabeți funcționali e plina țărișoara asta. Din afara pare amuzant cum câștigă unul și apoi ii elimina pe amândoi, oare așa se întâmplă și la licitațiile de autostrăzi? Probabil că da. Ce nu înțeleg eu…ce licitație au făcut ăștia, că invoca o legislație care nu are nimic în comun cu legislația achizițiilor. Probabil e ceva intern, ceva care le permite să facă astfel de abuzuri.

   +8 voturi
   +1
   -1
  4. Sunt medic veterinar concesionar, in alt judet….
   La noi, cand s-au organizat licitatiile nu au fost acceptate „adeverinte” pentru tehnicieni….doar certificate de absolvire….
   Totusi, nu inteleg verificarile efectuate de comisie….ce naiba, la dosar trebuiau sa existe formulare conf ordinului, doar nu v-au depus formulare pentru NATO, MOSAD sau KGB…..
   Onorata comisie, aveati obligatia legala sa le verificati…..
   Nu se intelege: unul a castigat, celalalt a pierdut….cel care a pierdut, depune contestatie…..dar, depune si cel care a castigat!!!!!!!!!! de ce?….de ce nu a depus, inainte de rezultat???
   Totusi o intrebare, ramane: cui i se va face plangere in instanta, domnule director?….concluzie, de toata jena……dar, ma rog…bine ca nu-i la noi, in judet….

   +2 voturi
   +1
   -1
  5. mai incerc sa comentez:
   D-na avocat, in contencios se poate cere Ordonanta presedintiala?
   D-na avocat, dupa care harta calculeaza directia????….doar nu masoara cu compasul, nu sunt in deriva pe mare….
   Distanta este prevazuta in Lege ca mod de calcul:www.distanta.ro
   Despre ce calibrari este vorba?…..Unitate de control la distanta Baches – Set de calibrare(lungime de unda)
   Stiti ce inseamna o greseala a distantei?…avantajeaza pe unul si dezavantajeaza pe altul….

   +1 voturi
   +1
   -1
  6. Ordonanta presedintiala, in contencios?
   Calculul distantei dupa harti???????….directia este in valurile marii????????…nu exista….el trebuie facut conform Legii….
   un calcul eronat, avantajeaza pe unii si dezavantajeaza pe altii…
   calibrarea distantei?????………No, asta-i buna…..

   0 voturi
   +1
   -1

  Scrie un comentariu

  3 + 4 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.