Drept la replică din partea Agenției pentru Protecția Mediului Arad

  de - | 10 iulie 2018, 11:56 AM | Investigaţii | Recomandările editorilor

  0

  „Urmare a articolului editat în publicaţia Special Arad în data de 02.07.2018, vă atragem atenţia asupra unor informaţii eronate:

  – Ministerul Apelor şi Pădurilor nu emite „autorizaţii pentru ….defrişări temporare” aşa cum greşit se afirmă în acest articol.

  Corect: Pentru suprafeţe sub 1 ha – ocuparea temporară sau scoaterea definitivă din circuit silvic este dată prin Decizii ale Gărzii forestiere

                Pentru suprafeţe între 1 – 10 ha, ocuparea temporară sau scoaterea definitivă din circuit silvic este dată prin Ordin de Ministru

                Pentru suprafeţe peste 10 ha, ocuparea temporară sau scoaterea definitivă din circuit silvic este dată prin Hotărâre de Guvern.

  În nici un moment al discuţiei cu reprezentantul Special Arad, directorul executiv nu a făcut afirmaţia că Ministerul emite autorizaţii pentru defrişări temporare.

  – în articolul apărut se face afirmaţia: „Există un ordin de ministru, de prin 2012, prin care se stipulează că aceste lucrări trebuie încheiate cu alte lucrări pentru refacerea mediului. Cum ar fi reîmpăduriri, replantări, etc. Autorizaţiile de exploatare sunt eliberate doar dacă cel care le solicită se angajează la efectuarea acestor lucrări, ori dacă le plăteşte în avans, urmând ca lucrările de refacere să fie efectuate de către Agenţia de Mediu.”

  În nici un moment al discuţiei cu reprezentantul Special Arad, directorul executiv nu a făcut astfel de afirmaţii care nu au nici o acoperire legală.

  Corect: actul normativ care reglementează modul de operare cu garanţia financiară pentru refacerea mediului este Ordinul 202/2013
  pentru aprobarea Instrucţiunilor tehnice privind aplicarea şi urmărirea măsurilor stabilite in planul de refacere a mediului, in planul de gestionare a deşeurilor extractive şi în proiectul tehnic de refacere a mediului, precum şi modul de operare cu garanţia financiara pentru refacerea mediului afectat de activităţile miniere.

  Directorul executiv al APM Arad a indicat acest ordin spre analiză reprezentantului Special Arad, tocmai pentru a se face o documentare cât mai exactă asupra subiectului supus investigaţiei.

  Din cele prezentate în articol se vede foarte clar că acest act normativ nu a fost lecturat de către d-l Ovidiu Balint şi, în acelaşi timp, că d-l care a scris acest articol nu a fost foarte atent, sau chiar dacă a fost, nu a reţinut detaliile discuţiei purtate pe acest subiect de mare interes.

  Corect: Garanţia financiară pentru refacerea mediului se plăteşte de către solicitantul unui permis de exploatare, înainte de emiterea acestuia.

  Conform Ordinului 202/2013, Art. 7. – Garanţia financiară pentru refacerea mediului în cazul permisului de prospecţiune sau exploatare se constituie exclusiv prin depozit bancar.

  Art. 8. – (1) Constituirea garanţiei financiare pentru refacerea mediului sub forma de depozit bancar se face cu depunerea prin transfer bancar în lei în contul agreat de autoritatea competentă – ANRM.

  (2) Titularii permiselor de prospecţiune sau exploatare, respectiv titularii licenţelor de explorare sau exploatare au obligaţia ca, după achitarea garanţiei financiare aferente fiecărui perimetru, să transmită compartimentelor de inspecţie teritorială ale ANRM copii ale ordinului de plată sau extrasului de cont vizate de banca emitentă, cu specificarea denumirii perimetrului pentru care s-a achitat garanţia financiară pentru refacerea mediului.”

  Beneficiarul garanţiei financiare pentru refacerea mediului este Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM).

  Prin urmare APM Arad nu gestionează sumele depuse ca şi garanţii financiare.

  APM Arad nu are ca atribuţii efectuarea lucrărilor de refacere a mediului neefectuate de către diverşi beneficiari.

  Ne punem întrebarea legitimă care este modalitatea în care d-l Balint Ovidiu a considerat că reprezentanţii APM Arad vor face aceste lucrări? Care este baza legală şi cu ce resurse financiare sau umane?

  – o altă afirmaţie greşită a acestui articol: „Numai că acelaşi ordin precizează că suma maximă pe care o poate cere Agenţia de Mediu pentru lucrări de refacere este de 10.000 lei pe… an”

  În nici un moment al discuţiei cu reprezentantul Special Arad, directorul executiv APM Arad nu a făcut astfel de afirmaţii care nu au nici o acoperire legală. Considerăm nedrept că astfel de afirmaţii sunt puse pe seama conducerii agenţiei, afirmaţii care conduc la concluzia că directorul executiv este total nepregătit din punct de vedere profesional, că nu cunoaşte prevederile legale în vigoare şi că face afirmaţii care nu au nici o legătură cu realitatea.

  Corect: Ordinul 202/2013 nu precizează care este suma care trebuie a fi depusă sub formă de garanţie financiară având ca beneficiar ANRM.

  ANRM are anumite normative tehnice de calcul pentru stabilirea garanţiei financiare.

  ANRM este prima autoritate care avizează garanţiile financiare. După vizarea de către ANRM, beneficiarul le aduce spre avizare la APM Arad.

  Sumele depuse sunt sub nivelul celor necesare pentru a acoperi toate lucrările de refacere a mediului din punctul de vedere al autorităţii de mediu, dar nu există nici o bază legală pentru a refuza avizarea acestor garanţii, atâta vreme cât autoritatea competentă, respectiv ANRM, acceptă atât sumele cât şi lucrările stipulate în aceste documente.

  – în zona supusă „investigaţiei” de către d-l Ovidiu Balint, APM Arad a emis următoarele:

  1. Decizia etapei de încadrare nr. 8067/20.06.2011 pentru SC TOP AGREGATE PRODUCTION SRL pentru proiectul „Amenajare bazin piscicol nevidabil pentru pescuit sportiv şi/sau lac de agrement prin excavare agregate minerale”.

  În acest act de administrativ emis de APM Arad sunt prevăzute atât condiţii la faza de exploatare, cât şi condiţii la terminarea procesului de excavare, precizându-se lucrările de refacere a mediului şi de realizare a bazinului piscicol.

  Respectarea prevederilor actului emis se efectuează de către Garda de Mediu – Comisar Judeţean Arad.

  1. Autorizaţia de mediu nr. 9470/24.10.2011 emisă pentru SC IZOMETAL MAGELLAN SRL şi transferată cu nr. 4174/08.04.2014 pe societatea SC BAU CENTER VEST SRL.

  Această societate şi-a încetat activitatea.

  APM Arad a efectuat un control încheiat cu Procesul verbal de constatare nr. 15677 din 06.10.2017 prin care s-a consemnat necesitatea efectuării lucrărilor de refacere a mediului conform actelor de reglementare emise de agenţie.

  La data controlului nu a fost prezent pe amplasament nici un reprezentant al societăţii, motiv pentru care APM Arad a transmis către SC BAU CENTER VEST SRL şi spre ştiinţă Garda de Mediu – Comisariatul Judeţean Arad, adresa nr. 15695/09.10.2017 prin care se arăta foarte exact care sunt obligaţiile titularului de activitate – precizându-se toate lucrările de reface a mediului care trebuie a fi executate.

  De asemenea APM Arad a solicitat depunerea unui proiect de Program privind realizarea obligaţiilor de mediu, cu termen de realizare şi persoana responsabilă.

  Până la data prezentei nu s-a răspuns solicitării APM Arad, iar Garda de Mediu nu a făcut nici o informare agenţiei ca urmare a adresei transmisă spre ştiinţă autorităţii de control.

  Pentru a veni în sprijinul d-lui Balint Ovidiu care efectuează investigaţia asupra exploatărilor de agregate minerale tip balastieră şi pentru o informare mai exactă, atragem atenţia că autoritatea responsabilă cu gestionarea resurselor de apă atât a celor de suprafaţa cât şi subterane, este ANAR – Autoritatea Naţională Apele Române prin structurile din teritoriu – în acest caz Sistemul de Gospodărire a Apelor Arad – căruia vă sugerăm să vă adresaţi în demersurile pe care le efectuaţi.

  De asemenea ANAR – SGA Arad este autoritatea care desemnează perimetrele de exploatare pentru decolmatarea albiei râului Mureş şi pentru exploatările în terasă.

  Avizul, respectiv autorizaţia de gospodărire a apelor sunt actele de reglementare care stabilesc condiţiile de exploatare.

  Actele administrative emise de APM Arad preiau condiţiile din actele de reglementare emise de autoritatea de ape.

  De aceea nu înţelegem care este motivul pentru care în investigaţia dumneavoastră nu v-aţi adresat acestei autorităţi care este autoritaea competentă în domeniu.

  Facem precizarea că, urmare a sesizării făcute de Direcţia Silvică Arad nr. 10070/09.01.2018 înregistrată la APM Arad cu nr. 344/10.01.2018, în care se reclamă uscarea pădurilor din zona Frumuşeni din cauza balastierelor, agenţia a recomandat reclamantului să efectueze un studiu hidrogeologic, document care ar veni în sprijinul afirmaţiilor făcute de această autoritate şi de asemenea să se adreseze ANAR – Sistemului de Gospodărire a Apelor Arad care atribuie aceste perimetre de exploatare agregate minerale precum şi ANRM – pentru limitarea excavărilor în această zonă.

  Nu am fost informaţi de Direcţia Silvică Arad dacă a dat curs recomandărilor pe care le-am făcut”.

   

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  4 + 2 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.

  Acest site folosește cookies. Prin navigarea pe acest site, vã exprimați acordul asupra folosirii lor. Am actualizat politicile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Detalii.