Comunicat „Sistem integrat de furnizare a energiei termice, utilizând surse regenerabile de tip biomasă, biogaz, la nivel de localitate în comuna Seleuș, județul Arad”

  de - | 3 April 2023, 3:55 PM | Anunțuri proiecte

  0

  UAT Seleuș, în calitate de Beneficiar, anunța începerea activităților proiectului „Sistem integrat de furnizare a energiei termice, utilizând surse regenerabile de tip biomasa, biogaz, la nivel de localitate in comuna Seleus, judetul Arad”, COD SMIS 125303.

  Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin  Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020,Axa Prioritară 6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon-6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)

  Contractul de finanțare nr. 1889/17.02.2023 a fost încheiat între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și UAT Comuna Seleus, în calitate de Beneficiar al finanțării.

  Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

  Obiectivul general al proiectului SISTEM INTEGRAT DE FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE, UTILIZÂND SURSE REGENERABILE DE TIP BIOMASA, BIOGAZ, LA NIVEL DE LOCALITATE, il reprezinta producerea si distributia energiei termice, utilizand surse regenerabile de tip biomasa, in vederea reducerii emisiilor de CO2.

  Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Furnizarea de energie termica in sistem centralizat catre un numar de 316 beneficiari

  2. Constructia unei statii de biogaz care va produce energie termica si energie electrica in cogenerare si dotarea acesteia cu echipamente performante pentru functionarea pe baza de combustibil de tip porumb siloz, cu o capacitate de producere a energiei de 1 MW – electric si 1 MW – termic pana in anul 2023.

  3. Constructia unei centrale care va produce energie termica si dotarea acesteia cu echipamente performante pentru functionarea pe baza de biomasa la o capacitate de producere a energiei termice de 1 MW pana in anul 2023.

  4. Productie anuala de energie termica de 9.207,4 MWh realizata de statia de biogaz si de centrala pe biomasa incepand cu anul 2024.

  5. Productie anuala de energie electrica de 8.769 MWh de statia de biogaz incepand cu anul 2024.

  6. Asigurarea accesului la energia termica distribuita printr-un sistem de incalzire centralizat performant si eficient pentru toti locuitorii Comunei Seleus, prin realizarea pana in anul 2023 a 12,9 km de retele de distributie a energiei termice.

  7. Reducerea cu 2513 tone emisii de gaze cu efect de sera pana la sfarsitul monitorizarii prezentului proiect – anul 2026.

  8. Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Comunei Seleus cu 30% prin implementarea unui sistem centralizat eficient si performant pana in anul 2023 care conduce la cresterea calitatii serviciilor de alimentare cu energie termica si atingerea standardelor europene prin evolutie si imbunatatire continua.

  9. Promovarea energiei din surse regenerabile prin inlocuirea vechiului sistem de incalzire centralizat cu un sistem de incalzire eficient bazata pe biomasa si biogaz care va conduce la o crestere a utilizarii energiei din surse regenerabile cu 5% pana in anul 2023.

  Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin  Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

  Proiectul va fi derulat în comuna Seleus, în  perioada 09.02.2023-31.12.2023 Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 29.582.623,49 lei, 85% (17.894.351,35) din aceasta reprezentând sumă nerambursabilă din FEDR REACT-EU.

  Date de contact:
  Forogau Florin Adrian, Consilier,
  Tel: 0257329101, E-mail: [email protected]

  Distribuie articolul

  Comments are closed.