miercuri, 29 mai, 2024

Special Arad Logo

  Cei 26 de aleși care au speriat Agenția Națională de Integritate! Bani publici, imobile de mii de metri pătrați, terenuri agricole și alte „nimicuri” pentru care a fost sesizat Parchetul

  de Special Arad | 28 decembrie 2021, 11:21 AM | Naţional

  0

  Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflictul de interese de natură administrativă sau a sesizat organele de urmărire penală, în cazul a 26 aleși locali, după cum urmează:
  LUPU VASILE, 
  Primar al Com. Popești, Jud. Iași
  SESIZARE PARCHET
  Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către LUPU VASILE a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de  art. 301 din Codul Penal, întrucât, în perioada exercitării mandatului de primar al comunei Popești (2016 – 2020), a încheiat cu Primăria comunei Popești, la data de 04 februarie 2020, un contract de vânzare-cumpărare în urma căruia a dobândit imobile în suprafață totală de 3000 mp.
  COJOCARU GICU, 
  Primar al Com. Cristian, Jud. Brașov
  SESIZARE PARCHET
  Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către COJOCARU GICU a infracțiunilor de conflict de interese prevăzută de art. 301 din Codul penal (text în vigoare până la data de 28.07.2017) și respectiv, a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul penal (text în vigoare începând cu data de 28.07.2017).
   
  La data de 22 noiembrie 2016, COJOCARU GICU a încheiat în nume propriu un contract de asistență juridică cu un cabinet de avocatură. Ulterior, în exercitarea atribuțiilor de primar, COJOCARU GICU a încheiat la datele de 25 aprilie 2017 și 26 ianuarie 2018, două contracte de asistență juridică (semnate și aprobate de către acesta) cu același cabinet de avocatură, și a emis referate de aprobare la proiectele de hotărâre privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență privind încheierea acestor contracte.
  RACLARIU ALEXANDRINA, 
  Primar al Com. Crăcăoani, Jud. Neamț
  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
  În perioada exercitării mandatului de primar, a semnat Dispoziția privind numirea fiului acesteia în funcția de administrator public al comunei, pe o perioadă de 3 ani (05 ianuarie 2021 – 05 ianuarie 2024), precum și contractul de management aferent.
  Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70, art. 71 și art. 76 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019.
  MICLE TRAIAN, 
  fost Primar al Com. Avram Iancu, Jud. Bihor
  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
  În perioada exercitării mandatului de primar, a încheiat o serie de acte care au produs un folos material pentru soția sa, încălcând astfel prevederile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
  PRIOTEASA IOAN, 
  fost Primar al Orașului Scornicești, Jud. Olt
  SESIZARE PARCHET
  Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către PRIOTEASA  IOAN  a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane prevăzută de art. 301 din Codul penal, întrucât, a semnat o serie de documente cu privire la societatea comercială în cadrul căreia soția acestuia deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator, creând astfel un avantaj patrimonial pentru societate în sumă de 19.480 Lei.
  AUREL GHEORGHIȚĂ, 
  Viceprimar al Com. Coarnele Caprei, Jud. Iași
  INCOMPATIBILITATE
  S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 13 noiembrie 2020 – 12 februarie 2021, întrucât a exercitat simultan cu funcția de viceprimar și funcția de administrator al unei societăți comerciale, încălcând astfel prevederile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
  MURARU CĂTĂLIN PETRE, 
  Viceprimar al Com. Hârtiești, Jud. Argeș și fost Consilier local în cadrul C.L. al Com. Hârtiești
  INCOMPATIBILITATE
  S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 22 iunie 2016 – 08 octombrie 2020, întrucât,  a exercitat simultan cu funcția de consilier local și o funcție contractuală în cadrul aparatului de specialitate al primarului com. Hârtiești, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
  BUZOIANU VIOREL, 
  Viceprimar al Com. Cuza Vodă, Jud. Călărași
  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
  În perioada exercitării mandatului 2016 – 2020 de viceprimar, a participat la deliberarea și adoptarea a trei Hotărâri ale C.L. prin care au fost aprobate impozitele și taxele locale pentru anii 2019, 2020, respectiv 2021 pentru Comuna Cuza Vodă, având un interes personal de natură patrimonială în problema supusă dezbaterilor, întrucât deține împreună cu soția sa, o suprafață totală de 29,2797 ha de teren extravilan pe raza comunei Cuza Vodă.
  Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228 din O.U.G nr. 57/2019, coroborat cu prevederile art. 70, art. 71 și art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
  VLAD GHEORGHE,
  Consilier local în cadrul C.L. al Com. Coteana, Jud. Olt
  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
  În perioada exercitării mandatului 2020 – 2024, a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a C.L privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2021 fără a anunța la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl avea în problema respectivă, deși avea posibilitatea să anticipeze că o decizie prin care s-ar aproba anularea taxelor pentru utilajele agricole prezintă un avantaj pentru sine, acesta deținând mai multe utilaje agricole.
  Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 şi 71 din Legea 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.
  VLĂSCEANU VASILE, 
  Consilier local în cadrul  C.L. al Com.Cuza Vodă, Jud. Călărași
  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
  În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016-2020) a participat la deliberarea și adoptarea a trei Hotărâri ale C.L. prin care au fost aprobate impozitele și taxele locale pentru anii 2019, 2020, respectiv 2021, pentru Comuna Cuza Vodă, având un interes personal de natură patrimonială în problema supusă dezbaterilor, întrucât deține împreună cu soția, o suprafață totală de 48,4529 ha de teren extravilan pe raza comunei Cuza Vodă.
   
  Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 228 din O.U.G nr. 57/2019, coroborat cu prevederile art. 70, art. 71 și art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
  TIMOFCIUC RĂZVAN,
  Consilier local în cadrul C.L. al Mun. Iași , Jud. Iași
   
   
  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
  În exercitarea mandatului 2016 – 2020, TIMOFCIUC RĂZVAN a participat la deliberarea și adoptarea a două Hotărâri ale C.L. Iași privind nominalizarea reprezentanților Consiliului în C.A. ale unităților de învățământ preuniversitar din Mun. Iași pentru anii școlari 2018 – 2019, respectiv 2019 – 2020, în baza cărora soția persoanei evaluate a fost numită membru în Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” Iași.
  Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 75 și art. 77 din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019) și art. 46 din Legea nr. 215/2001 (în vigoare până la data de 05.07.2019) și art. 228 din O.U.G nr. 57/2019 (în vigoare începând cu data de 05.07.2019).
  DĂIAN ILIE
  Consilier local în cadrul  C.L. al Com. Cut, Jud. Alba
  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
  În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. din data de 14 februarie 2019, privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pășunilor aflate în proprietatea privată a comunei Cut, iar ulterior, la data de 25 februarie 2019 s-a încheiat contractul de închiriere între Primăria comunei Cut și asociația în cadrul căreia DĂIAN ILIE deținea la acea dată calitatea de membru fondator.
  Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70, 71 și 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2011 şi cu prevederile art. 75, lit. b) și f) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.
  NEAGU ELENA, 
  Consilier local în cadrul  C.L. al Com. Laslea, Jud. Sibiu
  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
  În perioada exercitării mandatului 2016 – 2020, a votat favorabil pentru adoptarea Hotărârii C.L. Laslea din data de 12 decembrie 2018 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile din proprietatea privată a comunei Laslea, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local.
  Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70, 71 și 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2011 şi cu prevederile art. 75, lit. a) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.
  PAȘCALĂU GHEORGHE, 
  Consilier local în cadrul  C.L. al Com. Laslea, Jud. Sibiu
  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
  În perioada exercitării mandatului de consilier local 2016 – 2020, a  participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L. Laslea din data de 12 decembrie 2018 privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Lasleaprecum șia Hotărârii C.L. Laslea din data de 28 februarie 2019 privind stabilirea unor măsuri de administrare a  pășunilor comunale în anul 2019, deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor consiliului local.
  Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001, prevederile art. 70, 71 și 77 din Legea nr. 161/2003precum și prevederileart. 75, alin. (1) și (2) și ale art. 77, alin. (1), (2) și (3)din Legea nr. 393/2004.
  NICOARĂ EMIL, 
  Consilier local în cadrul  C.L. al Mun. Câmpia Turzii, Jud. Cluj
  INCOMPATIBILITATE
  Se află în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada exercitării mandatelor de consilier local (2016 – 2020 respectiv 2020 – 2024), societatea comercială în cadrul căreia atât persoana evaluată cât și soția și fiul acestora au deținut sau dețin funcții și calități, a prestat servicii către o societate comercială înființată de consiliul local în valoare totală de 14.634 Lei și a furnizat o serie de produse către o altăsocietate comercială înființată de consiliul local, în valoare totală de 161.587 Lei.
  Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.
  LAZEA DAN AVRAM,
  Consilier local în cadrul C.L. al Com. Șibot, Jud. Alba
   
  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
  În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020),  a participat la adoptarea Hotărârii C.L. Șibot din data de 18 decembrie 2018 privind completarea art. 4 al Hotărârii C.L. nr. 44/03 mai 2018, în baza căreia,la data de 21 decembrie 2018, a fost încheiat între Primăria comunei Șibot, reprezentată prin viceprimar (în calitate de proprietar) și persoana evaluată (în calitate de beneficiar) un contract de închiriere a unei suprafețe de 47.390 mp pajiște aflată în domeniul public/privat al comunei Șibot.
  Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 75 și 77 din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019) și art. 46 din Legea nr. 215/2001(în vigoare până la data de 05.07.2019).
  ȚANCU CONSTANTIN, 
  Consilier local în cadrul C.L. al Com. Coteana, Jud. Olt
  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
  În perioada exercitării mandatului 2020 – 2024, a participat la deliberarea și adoptarea unei Hotărâri a C.L privind stabilirea impozitelorși taxelor locale precum și a taxelor speciale pentru anul 2021 fără a anunța la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl avea în problema respectivă, deși avea posibilitatea să anticipeze că o decizie prin care s-ar aproba anularea taxelor pentru utilajele agricole prezintă un avantaj pentru sine, acesta deținând mai multe utilaje agricole.
  Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 şi 71 din Legea 161/2003, coroborate cu prevederile art. 228, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019.
  ILUȚ DIANA,
  fost Consilier local în cadrul C.L. al Mun. Baia Mare, Jud. Maramureș
   
   
  INCOMPATIBILITATE
  În perioada exercitării mandatului de consilier local (29 octombrie 2020 – 07 mai 2021), societatea comercială în cadrul căreia ILUȚ DIANA deține funcția de administrator și calitatea de asociat a încheiat cu Clubul Sportiv Minaur Baia Mare (instituție aflată sub autoritatea Primăriei/Consiliului Local Baia Mare), 8 contracte de prestări servicii turistice și a emis 17 facturi fiscale în valoare totală de aprox. 173.950 Lei.
  Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 90, alin. (1) din Legea 161/2003.
  PAUL RADU VALENTIN,
  fost Consilier local în cadrul  C.L. al Mun. Brașov, Jud. Brașov
   
  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
  În perioada exercitării mandatului de consilier local  (2020 – 2024), societatea comercială în cadrul căreia soția persoanei evaluate deține calitatea de asociat/asociat unic și funcția de administrator, a încheiat la data de 14 decembrie 2020, un act adițional la contractul de servicii din data de  22 mai 2020 (aflat în derulare) cu o instituție subordonată C.L. al mun. Brașov, prin care s-au suplimentat serviciile pentru perioada 01 ianuarie – 30 aprilie 2021.
  Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 90, alin. (2) și art. 91, alin. (3) din Legea nr. 161/2003.
  SABADÎȘ ALIN – VASILE,
  fost Consilier local în cadrul  C.L. al Com. Băsești, Jud. Maramureș
  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
  În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 – 2020), SABADÎȘ ALIN – VASILE a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii C.L.Băsești din data de 22 aprilie 2019 privind analiza contractelor de concesiune a pășunilor proprietate publică a comunei Băsești, în baza căreia a fost încheiat actul adițional la contractul din data de 12 mai 2014 între Primăria comunei Băsești (în calitate de concedent) și o asociație reprezentată de persoana evaluată (în calitate de concesionar), prin care se prelungește durata contractului inițial, pentru o perioadă de 2 ani începând cu luna mai 2019.
  Persoana evaluată a încălcat astfel prevederile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 75 și 77 din Legea nr. 393/2004 (în vigoare până la data de 05.07.2019) și cu prevederile art. 46 din Legea nr. 215/2001 (în vigoare până la data de 05.07.2019).
  JOIȚA ION,
  fost Consilier local în cadrul C.L. al Mun. Târgoviște, Jud. Dâmbovița
  INCOMPATIBILITATE
  S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 10 iunie 2017 – 19 octombrie 2020, întrucât, a exercitat simultan cu funcția de consilier local și funcția de Director general al unei societăți comerciale al cărei acționar unic este C.J. Dâmbovița, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
  RĂDUȚU VICTOR DAN, 
  fost Consilier local în cadrul C.L. al Com. Laslea, Jud. Sibiu
  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
  În exercitarea mandatului de consilier local (2016-2020) a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii  C.L. Laslea din data de 12 decembrie 2018 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile din proprietatea privată a comunei Laslea, având un interes personal de natură patrimonială în problema supusă dezbaterilor consiliului local.
  Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 (în forma în vigoare până la 04.07.2019) și ale art. 75, alin. (1) și art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004 (în forma în vigoare până la 04.07.2019).
  DANEȘ MIHAI, 
  fost Consilier local în cadrul C.L. Sector 6 București
  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
  În perioada exercitării mandatului de consilier local în cadrul C.L. Sector 6, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii din data de 11 decembrie 2018 în baza căreia 67 unități de învățământ preuniversitar de stat au încheiat contracte comerciale de furnizare produse (achiziții directe de bunuri pe bază de facturi), în valoare totală de 56.788,26 Lei, cu societatea comercială în cadrul căreia acesta a deținut calitatea de asociat și funcția de administrator.
  Persoana evaluată a încălcat prevederile art. 70, 71 și 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și prevederile art. 75, lit. b) și c) și art. 77 din Legea nr. 393/2004.
  Totodată, menționăm faptul că în data de 20 septembrie 2021, Agenția Națională de Integritate a constatat și starea de incompatibilitate în cazul lui DANEȘ MIHAI, întrucât, în perioada exercitării mandatului de consilier local, societatea comercială la care acesta deține calitatea de asociat și funcția de administrator a încheiat  67 contracte de furnizare produse cu unități de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 și 5 contracte de furnizare produse cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 (instituție publică aflată în subordinea C.L. Sector 6), în baza cărora societatea a încasat suma totală de 121.258,34 Lei.
  HACMAN MIRCEA COZMA,
   fost Consilier local în cadrul C.L. al Mun. Rădăuți, Jud. Suceava
  CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV
  În perioada exercitării mandatului de consilier local (27 noiembrie 2019 – 28 octombrie 2020), deși avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor, a participat la deliberarea și adoptarea a trei Hotărâri ale C.L. al Mun. Rădăuți ce priveau societatea comercială de la care obținea venituri, încălcând astfel prevederile art. 228, alin. (1), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019.
  GURGU ANIȘOARA,
   fost Consilier local în cadrul C.L. al Com. Gropeni, Jud. Brăila
  INCOMPATIBILITATE ȘI SESIZARE PARCHET
  S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 30 iulie 2019 – 25 octombrie 2020, întrucât, societatea comercială în cadrul căreia fiul său deținea calitatea de asociat și funcția de administrator a încheiat două contracte comerciale de executare de lucrări cu Primăria comunei Gropeni, în temeiul cărora această societate a încasat suma totală de 37.366 Lei, încălcând prevederile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.
  Agenția Națională de Integritate a sesizat și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către GURGU ANIȘOARA a infracțiunii de fals în declarații, prevăzută de  art. 326 din Codul Penal, întrucât în declarația de interese completată la data de 30 mai 2020 nu a menționat contractul încheiat cu Primăria comunei Gropeni de către societatea în cadrul căreia fiul său deține calitatea de asociat și funcția de administrator.
  URSACHE IOSIF, 
  fost Consilier local în cadrul C.L. al Com. Oțeleni, Jud. Iași
  SESIZARE PARCHET
  Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la existența indiciilor referitoare la săvârșirea de către URSACHE IOSIF a infracțiunii de folosire a funcției pentru favorizarea unor persoane, prevăzută de  art. 301 din Codul Penal, întrucât, în perioada exercitării mandatului de consilier local, a votat pentru adoptarea Hotărârii din data 09 martie 2018 privind aprobarea executării de lucrări de reconstrucție baraj, drum perimetral și construcții anexe la iaz comunal Oțeleni, aflat în proprietatea publică a Comunei Oțeleni, județul Iași și completarea contractului de concesiune nr. 15 din 08.01.2003 încheiat între Consiliul Local Oțeleni și cumnatul persoanei evaluate.
  Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.DANEȘ MIHAI, DĂIAN ILIE, GURGU ANIȘOARA,NEAGU ELENA și NICOARĂ EMIL nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  1 + 8 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.