Un acord de colaborare între Tribunalul Arad, Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, DGASPC și IPJ Arad vine în ajutorul combaterii violenței domestice

  de Special Arad | 16 aprilie 2019, 12:14 PM | Știri Arad

  0

  Tribunalul Arad, reprezentat de domnul judecător Otto Şandor Szep, președintele Tribunalului Arad, denumit în continuare instanţa de judecată,

  Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, reprezentat de doamna procuror Corina Sanda Corbaciu, prim-procuror al Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad, denumit în continuare unitatea de parchet,

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, reprezentată de doamna director general Erika Stark, denumită în continuare D.G.A.S.P.C. şi

  Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad, reprezentat de domnul comisar şef Ioan Marcu Tamaş, şeful inspectoratului, denumit în continuare inspectoratul de poliţie.

  Prezentul Acord de colaborare este încheiat în scopul eficientizării activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi de protecţie a victimelor violenţei domestice, manifestată prin oricare din formele prevăzute de art. 4 alin.1 din Legea nr. 217/2003.
  Instituţiile semnatare îşi propun crearea unor proceduri de lucru eficiente care să asigure, potrivit competenţelor, identificarea la timp a situaţiilor de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă domestică, realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice.

  Instanţa de judecată are următoarele atribuţii şi competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice:
  – Judecă cererile având ca obiect emiterea ordinului de protecţie formulate conform art. 22 ind. 7 alin. 6 din Legea nr. 217/2003 înaintate de parchetul de pe lângă judecătoria competentă în a cărei rază teritorială a fost emis ordinul de protecţie provizoriu;
  – Judecă contestaţiile formulate la ordinele de protecţie provizorii, conform art. 22 ind. 8 din Legea nr. 217/2003;
  – Judecă cererile având ca obiect emiterea ordinului de protecţie formulate de persoanele prevăzute de art. 25 din Legea nr. 217/2003.

  Unitatea de parchet are următoarele atribuţii şi competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice:
  – Decide cu privire la necesitatea menţinerii măsurilor de protecţie dispuse de organul de poliţie în termen de 48 de ore de la emiterea ordinului de protecţie provizoriu, conform art. 22 ind. 7 alin. 3 din Legea nr. 217/2003;
  – Înaintează ordinul de protecţie provizoriu, însoţit de documentele care au stat la baza emiterii şi confirmării acestuia, judecătoriei competente în a cărei rază teritorială a fost emis, însoţit de o cerere pentru emiterea ordinului de protecţie, întocmită potrivit prevederilor art. 25 alin. 3 lit. a şi art. 26 din Legea nr. 217/2003;
  – Poate introduce în numele victimei, conform art. 25 din Legea nr. 217/2003, cererea de emitere a ordinului de protecţie;
  – Participă obligatoriu la judecata cererilor având ca obiect emiterea ordinului de protecţie şi contestarea ordinului de protecţie provizoriu, conform art. 22 ind. 8 alin 4 şi art. 27 alin. 1 din Legea nr. 217/2003.

  D.G.A.S.P.C. – prin Serviciul Intervenţie în regim de urgenţă, situaţii de abuz, neglijare şi violenţă domestică are următoarele atribuţii şi competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice:
  – Asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice;
  – Monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice;
  – Monitorizează cazurile de violenţă domestică din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează, în situaţiile semnalate de către Parchetele de pe lângă Tribunalul şi Judecătoriile Arad şi teritoriale;
  – În situaţiile în care victima si-a retras plângerea penală, renunţă la emiterea Ordinului de protecţie de către instanţă și/sau se împacă cu agresorul, în măsura în care este sesizată, DGASPC Arad va monitoriza situația familială, cu acordul familiei, pe o perioadă de cel puţin trei luni;
  – Identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă domestică şi îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere;
  – Sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor victime ale violenţei domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare;
  – Întocmeşte Raportul de monitorizare la sfârşitul perioadei de monitorizare și îl transmite către partenerii prezentului Act de colaborare;
  – În situaţia în care se constată că în familie persistă situaţia conflictuală, se va proceda la solicitarea Ordinului de protecţie conform Legii 217/2004 republicată;
  – Colaborează cu spitalele, Poliţia, Jandarmeria, Tribunalul si Judecătoria Arad, Parchetele de pe lângă Tribunalul şi Judecătoria Arad, Poliţia Locala, cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul violenţei domestice, precum şi cu toate instituţiile abilitate.

  Inspectoratul de poliţie are următoarele atribuţii şi competenţe în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice:
  – Emite ordinul de protecţie provizoriu prin intermediul poliţiştilor care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constată că există un risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violenţă domestică, în scopul diminuării acestui risc;

  – Asigura de îndată informarea şi orientarea, la cererea agresorului, către centrele rezidenţiale care oferă cazare pentru persoanele fără adăpost sau adăposturile de noapte, gestionate de autorităţile administraţiei publice locale, sau orice alt loc adecvat, dacă prin ordinul provizoriu de protecţie s-a luat măsura evacuării temporare a agresorului, iar acesta nu are asigurată cazarea din altă sursă;
  – Comunică agresorului şi victimei ordinul de protecţie provizoriu;
  – Înaintează ordinul de protecţie provizoriu, pentru confirmare, parchetului de pe lângă judecătoria competentă în a cărei rază teritorială a fost emis, în termen de 24 de ore de la data emiterii;
  – În cazul în care, ca urmare a evaluării situaţiei de fapt, se constată că nu sunt întrunite condiţiile pentru emiterea ordinului de protecţie provizoriu, poliţiştii au obligaţia de a informa persoanele care susţin că sunt victime ale violenţei domestice cu privire la posibilitatea formulării unei cereri pentru emiterea unui ordin de protecţie potrivit prevederilor art. 23 şi de a pune la dispoziţia acestora formularul de cerere prevăzut la art. 26 din Legea nr. 217/2003.

  Pentru atingerea scopului propus în vederea aplicării dispoziţiilor legale amintite mai sus, se reglementează următoarea procedură de colaborare:
  – Instanţa de judecată comunică de îndată, în format electronic, indiferent de soluţia dată, minutele hotărârilor pronunţate în cauzele având ca obiect emiterea ordinului de protecţie sau contestarea ordinului de protecţie provizoriu, unităţii de parchet competente material, care participă la şedinţele de judecată. Comunicarea se realizează centralizat, în zilele lucrătoare la adresa de e-mail [email protected], iar în zilele nelucrătoare la adresa de e-mail [email protected] .
  – După redactare, instanţa de judecată va comunica în conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. 3, raportat la art. 427 Cod procedură civilă, coroborat cu art. 27 alin. 1 din Legea nr. 217/2003, hotărârile judecătoreşti pronunţate în cauzele având obiectele enumerate anterior către unitatea de parchet competentă potrivit Legii nr. 217/2003, în format electronic, conform dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
  – Unitatea de parchet comunică de îndată minutele recepţionate de la instanţa de judecată către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, la adresa de e-mail [email protected], respectiv către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad la adresa de e-mail [email protected] .
  – D.G.A.S.P.C. identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă domestică şi asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice.
  – În situațiile în care victima renunță la emiterea Ordinului de protecție de către instanță și/sau se împacă cu agresorul, DGASPC Arad va monitoriza situația familială, cu acordul familiei, pe o perioadă de cel puțin trei luni;
  – Dacă pe parcursul monitorizării constată că situaţia conflictuală şi violenţele persistă şi sunt îndeplinite condiţiile legale, va proceda la introducerea cererii de emitere a ordinului de protecţie, conform art. 25 alin 3 lit b din Legea nr. 217/2003
  – La sfârşitul perioadei de monitorizare DGASPC Arad întocmeşte Raportul de monitorizare şi îl transmite celorlalte părţi semnatare ale prezentului Acord de colaborare, care îl vor valorifica potrivit competenţelor legale.

  – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad va transmite către DGASPC informări scrise cu privire la situaţiile de violenţă domestică identificate/monitorizate.

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  1 + 2 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.

  Acest site folosește cookies. Prin navigarea pe acest site, vã exprimați acordul asupra folosirii lor. Am actualizat politicile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Detalii.