miercuri, 12 iunie, 2024

Special Arad Logo

  Ești absolvent de liceu sau facultate? Află cum poți primi indemnizația de șomaj

  de - | 18 iunie 2018, 10:41 AM | Naţional

  0

  (foto: Arhivă)

  Absolvenţii de liceu şi facultate, precum şi absolvenţii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap pot beneficia de indemnizaţie de şomaj dacă nu au reuşit să-şi găsească un loc de muncă potrivit pregătirii profesionale, conform legislaţiei în vigoare. În plus, aceştia pot beneficia gratuit de anumite servicii pentru formare profesională, după înregistrarea la agențiile de ocupare a forței de muncă.

  Potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, un absolvent al unei instituții de învățământ este o persoană „care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii”.

  Pot fi consideraţi şomeri absolvenţii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  -sunt înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază teritorială își au domiciliul;
  -nu realizează venituri sau realizează, din activități autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât -valoarea indicatorului social de referință, respectiv mai mici de 500 de lei (ISR în 2018 este 500 de lei);
  -nu îndeplinesc condițiile de pensionare, conform legii.

  Indemnizaţia de şomaj se acordă absolvenţilor astfel:

  În cazul absolvenților instituțiilor de învățământ, în vârstă de minimum 16 ani, după expirarea termenului de 60 de zile de la absolvire în care nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;
  În cazul absolvenților şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de minimum 16 ani, din momentul absolvirii, dacă nu au reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.
  Absolvenţii pot beneficia de indemnizația de șomaj pe o perioadă de şase luni, o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită. Cuantumul indemnizaţiei este o sumă fixă, respectiv 250 lei (reprezentând 50% din valoarea ISR) și se acordă lunar.

  De asemenea, absolvenții instituțiilor de învățământ și ai școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază de o primă de inserție în cuantum de 1.500 de lei (de trei ori valoarea ISR). Această primă de inserţie se va acorda în două tranşe, respectiv 50% la data angajării şi 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

  În plus, după înregistrarea la agențiile de ocupare a forței de muncă, absolvenţii pot beneficia gratuit de anumite servicii, printre care informare și consiliere profesională, formare profesională, consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri.

  Documente necesare
  Pentru a beneficia de indemnizaţia de şomaj, absolvenţii trebuie să depună, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă de care aparţin, următoarele documente:

  -actul de identitate, în original și copie;
  -certificat de naștere, în original și copie:
  -certificat de căsătorie, dacă este cazul, în original și copie;
  -adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale;
  -acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici de 500 de lei (valoarea ISR);
  -actul de absolvire a formei de învăţământ sau a şcolii speciale pentru persoane cu handicap, după caz, în original şi copie.
  Cererile pentru acordarea indemnizației de șomaj, precum și toate actele procedurale în legătură cu stabilirea acestui drept sunt scutite de orice fel de taxă de timbru.

  Anumiţi absolvenţi nu pot beneficia de indemnizaţia de şomaj
  Legea nr. 76/2002 prevede şi anumite situaţii în care absolvenţii nu pot beneficia de indemnizaţia de şomaj, şi anume:

  -absolvenții care, la data absolvirii studiilor, aveau raporturi de muncă sau față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-i angaja;
  -absolvenții care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă în ultimii doi ani, cu excepția situației în care acești angajatori au beneficiat de stimulent financiar pentru încadrarea în muncă a elevilor și studenților;
  -absolvenţii care refuză un loc de muncă potrivit nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii de formare profesională oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.
  -absolvenții care, la data solicitării indemnizaţiei, au fost admiși sau urmează cursurile unei forme de învățământ, organizate și/sau acreditate;
  -absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi.

  sursa: avocat.net

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Scrie un comentariu

  7 + 8 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.