vineri, 14 iunie, 2024

Special Arad Logo

  DGASPC Arad și-a deschis azi porțile pentru toți arădenii

  de Special Arad | 9 iulie 2015, 12:32 PM | Știri Arad

  1

  Știri Arad: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Arad îşi deschide porţile joi, 9 iulie 2015.  Ziua Porţilor Deschise la DGASPC Arad  este marcată prin întâlnirea membrilor comunităţii cu asistenții sociali din cadrul instituției, specializaţi pe diferite segmente de activitate. Asistenţii sociali, psihologii și specialiștii din diverse servicii aflate în subordinea DGASPC vor fi la dispoziţia arădenilor și beneficiarilor sistemului de protecție a copilului și asistență socială, interesaţi să afle  răspunsuri la diferite întrebări şi probleme ce țin de acest domeniu.

  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad demarează prima ediție a campaniei „Porți deschise”, acțiune prin care  își propune să sensibilizeze opinia publică asupra problematicii cu care se confruntă.

  DGASPC Arad lansează acest eveniment cu scopul de a-și promova, cu transparență, imaginea și activitățile, începând  de la a face cunoscut opiniei publice talentele tinerilor și copiilor din centrele de plasament, preocupările persoanelor adulte aflate în grija instituției și continuând cu responsabilizarea părinților și a factorilor de decizie de la nivel local pentru rezolvarea cazurilor sociale la nivelul comunității; va promova adopția națională și va avea în vedere încheierea de parteneriate cu comunitățile locale și societatea civilă.

  Cu ocazia Zilei Porților Deschise cei interesați pot afla la fața locului, vizitând sediul principal al DGASPC de pe strada 1 Decembrie 1918, dar și birourile și serviciile din sediul secundar, situat pe strada Iustin Marșieu (fostă Bușteni) informații utile despre cum funcționează serviciile specifice oferite de instituție către diferite categorii de copii și adulți aflați în dificultate.

  DGASPC Arad are în grijă directă, monitorizează și gestionează, într-o formă sau alta, traiul a mii de beneficiari.

  Aproximativ 209 adulți sunt găzduiți și îngrijiți, fiind vorba despre persoane cu handicap și  care au nevoie de îngrijire specială, în cele 7 centre de tip rezidențial pentru îngrijire și asistență din întreg județul. Este vorba despre centrele din  Păuliș, Vărădia de Mureș,  Pecica, Cuveșdia și Petriș, iar în municipiu, Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Tabacovici,  locuința protejată Ceahlău.

  Minorii de pe raza județului Arad, aflați în dificultate, beneficiază de diferite forme de protecție și servicii de zi și recuperare. Dintre aceștia circa 434 sunt copii asistați  în diverse centre, cum sunt:  centrul de primire a minorilor în regim de urgență,  centre de plasament,  case de tip familial, centru maternal. În evidențele DGASPC Arad figurează un număr de 130 de copii cu dizabilități, care beneficiază de servicii în cele 3 centre de terapie și recuperare, două în municipiul Arad și unul în orașul Lipova.

  Alți 154 aflați în dificultate sunt plasați în asistență maternală, la cei 107 asistenți maternali din județul Arad.

  În medie, zilnic, instituția DGASPC Arad este accesată de peste o sută de persoane doar pentru a afla informații preliminarii de la Biroul de Relații cu Publicul, precum și la Telefonul  beneficiarului 0257-253721; prin Compartimentulcomunicare, registratură, relaţii cu publicul şi evaluare iniţială, zilnic, sunt înregistrate, în medie, între 200 și 300 de noi intrări-ieșiri în registrul de evidență.

  SITUATIA NUMARULUI DE PERSOANE CU HANDICAP  LA DATA DE 31.05.2015

  PE GRADE DE HANDICAP

  Nr.crt. Grad de handicap Total persoane cu handicap

   

  Din care: Cheltuieli efective aferente drepturilor cf Legii 448/2006
  Copii Adulti
  1 GRAV 6230 538 5692 14.455.525,00
  2 ACCENTUAT 6723 300 6423 8.688.229,00
  3 MEDIU 1436 551 885 237.094,00
  4 USOR 123 0 123 0
     

  TOTAL:

   

  14512

   

  1389

   

  13123

   

  23.380.848,00

   

   

  BENEFICIARI BILETE DE TRANSPORT

  Persoane cu handicap care au beneficiat de bilete-aproximativ- in anul 2015 : 3164

  Bilete de călătorie eliberate 2015 CFR 17.800 si AUTO 17.200

  Legitimatii urbane aproximativ 900.

  Dosare preluate in 2015 aproximativ 5100.

   

   

   

  Serviciul de Evaluare Complexă Copii  a avut în anul 2014 un număr de 1547 de beneficiari  din care:

  – grav: 619

  -accentuat: 307

  -mediu: 612

  -uşor: 5

  -nu se incadrează: 4

   

  În anul 2014 am avut 469 de cazuri noi, distribuite astfel:

  – grav: 62

  – accentuat: 97

  – mediu: 307

  – usor: 3

   

  În 2015 până la data curentă Serviciul de Evaluare Complexă Copii   are înregistrati 816 de beneficiari, 228 cazuri noi iar 588 reevaluări.

  În medie pe lună se evaluează un nr de 128 de beneficiari de către specialiştii SECC în vederea formulării propunerii de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap către Comisia pentru Protecţia Copilului Arad.

  Lunile mai aglomerate sunt: ianuarie, februarie, martie, mai, iunie, septembrie, octombrie, noiembrie.

  In ultimii ani a crescut numarul de copii cu boli neuropsihice (autism, tulburari din spectru autist), boli metabolice (diabet zaharat insulino-dependent), boli canceroase si boli ale aparatului respirator (astm).

   

  Statistică Serviciul de Monitorizare și  Evaluare  Asistenși Maternali, la data de 08.07.2015

  -numar copii la Asistent Maternal Profesionist (AMP) 154 copii dintre care 29 de copii sunt incadrati in diferite grade de handicap.

  Varsta copiilor aflati in plasament la AMP

  0-2 ani – 64copii

  3-5 ani – 58 copii

  6-12 ani – 23 copii

  13-15 ani – 8 copii

  16-18 ani – 1 copil

  Total 154 copii

  SEMAM dispune de 112 posturi de AMP, în prezent ocupate fiind 107

   

  Situatie serviciul evaluare complexa adulti

  Numarul total de cazuri evaluate in anul 2014

  NR.TOTAL CAZURI NOI REEVALUARI
  8685 2169 6516

   

  In anul 2014, dintre cazuri  evaluate, pentru cele mai multe, au fost acordate certificate de incadrare in grad handicap  pentru deficienta somatica (1974 certificate), urmate de cele pentru deficienta fizica(1672 certificate)  si apoi de cele pentru deficienta mentala(1318 certificate).

  Numarul total de cazuri evaluate in semestrul I an 2015

  NR.TOTAL CAZURI NOI REEVALUARI
  4965 1486 3479

  In semestrul I  2015, dintre cazuri  evaluate,  pentru cele mai multe, au fost acordate certificate de incadrare in grad handicap  pentru deficienta fizica (1143 certificate), urmate de cele pentru deficienta somatica(1036 certificate)  si apoi de cele pentru deficienta vizuala(655 certificate).

  Serviciul de evaluare complexa persoane adulte cu handicap(SECPAH)  propune incadrarea in grad de handicap in conformitate cu criteriile medico-psihosociale, prevazute in Ordin MMFES/MSP nr.762/1992/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv :

  Ordin MMFPSPV/MS nr.692/982/2013, referitoare la functiile mentale( inclusiv la demente, indiferent de etiologie);

  Ordin MMFPS/MS nr.707/538/2014, referitoare la functiile senzoriale si functiile neuro-musculo-scheletice(inclusiv la accidentele vasculare cerebrale, indiferent de varsta de debut)

  Ordin MMFPS/MS nr.131/90/2015, referitoare la functiile sistemuluicardiovascular, hamatologic, imunitar si respirator(inclusiv la limfedemul secundar unor neoplasme mamare si urogenitale)

  Propunerile SECPAH , privind acordarea unui certificat de incadrare in grad de handicap cu termen de valabilitate permanent, sunt in conformitate cu   prevederile Instructiunii Metodologice nr.6/30.07.2014, elaborata de catre Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, instructiune care cuprinde lista afectiunilor care creeaza handicap ireversibil(inclusiv cu referire la transplantul parenchimatos sau medular, functional).

   

  ADOPTII

  ANUL Familii adoptatoare atestate  si  familii potential adoptatoare Copii adoptabili

   

  Copii încredinţaţi în vederea adopţiei si cu adoptia incuviintata

   

  2012 25 18 18
  2013 25 68 16
  2014 31 71 31
  2015(8.07.) 24

  18 (care au fost informate despre procedura de adoptie,urmand sa depuna dosarul cu actele necesare inceperii procedurii)

  99 18(incredintati in vederea adoptiei)

  9 (adoptii incuviintate)

   

   

   

  Proiecte majore aflate în derulate la DGASPC Arad:

  1. Extinderea și reabilitarea Centrului de criză

  Data semnării contractului de finanțare: 22.10.2012

  Data de finalizare estimată:  22.09.2015

  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad  a depus în cursul lunii iulie a anului 2010, o cerere de finanţare privind extinderea şi reabilitarea unui centru de criză, situat în Arad, pe strada Udrea nr. 6, către Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional – Regiunea de Vest care gestionează fondurile nerambursabile disponibile în cadrul:

  • Programului Operaţional Regional 2007-2013,
  • Axa prioritară 3 – Infrastructura serviciilor sociale,
  • Domeniul major de intervenţie 3.2. – Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

  Centrul va dispune astfel de locuri de asistare, pe o perioadă determinată, pentru: 11 copii, 3 mame cu copii şi 11 adulţi care se confruntă cu situaţii de criză.

   

  1. Proiect: „Întărirea serviciilor de consiliere și suport la nivel local pentru părinții copiilor și adolescenților cu TSA (Tulburare de spectru autist)”

  Finanţator: Granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România,nr. contract RO2013_C4_31

           Parteneri: Fundaţia Romanian Angel Appeal, ), Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad + 9 DGASPC-uri din tara

   

  1. Proiectrul: „MASPA – Măsuri pentru promovarea non discriminării şi incluziunii sociale în mediul şcolar, comunitate şi pe piaţa muncii pentru persoanele cu autism cu focus pe comunitatile de roma”

             Finanţator: Fondul Român de Dezvoltare Socială

  Parteneri: Fundaţia Romanian Angel Appeal, ), Iceland Autistic Society – Einverfusamtokin (IAS) din Islanda, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, Directia Generala de Asistenţă Socială a Municipiului Bucuresti, Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.

   

  1. DGASPC Arad în parteneriat cu Fundaţia SERA România, o organizaţie neguvernamentală, non-profit, ce a acumulat o bogată experienţă în domeniul protecţiei copilului şi al promovării drepturilor copiilor, lansează, începând cu această lună, timp de un an şi jumătate “Proiectul prevenirii sarcinii nedorite în judeţul Arad” concretizat într-o campanie de informare şi consiliere a femeilor din judeţul nostru care se confruntă cu o astfel de problemă. Aşadar, grupul ţintă îl reprezintă femeile fertile care se găsesc în situația de a-și abandona copiii.
  2. Copiii din Casele Tip Familial  sunt implicați în perioada vacanței de vară, timp de două luni într-o serie de activități cu scop de socializare și recreere, dar și cultural-educativ. Acestea constau în vizitarea obiectivelor turistice din orașul Arad, cum sunt Palatul Administrativ, Palatul Cutural, Biblioteca Județeană, Consiliul Județean Arad, Catedrala Ortodoxă “ Sfinta Treime”, Arhiepiscopia Aradului, Mănăstirea Gai, Biserica Roșie, Biserica Catolică, Complexul Muzeal Arad, Teatrul de Stat „Ioan Slavici, dar și cele două universități arădene. Deasemenea, cei 120 de copii vor participa și la manifestările cultural-artistice și sportive care vor avea loc în orașul nostru, în perioada iulie-august2015. În programul recreativ sunt incluse și vizite la Parcul Natural Lunca Mureșului, dar și vizionarea de filme de animație la Cinema Multiplex.

  Pe parcursul vacanței de vară, copiii și tinerii vor nota într-un jurnal impresiile lor despre incursiunea în viața orașului, iar la final reprezentanți ai acestora le vor prezenta în cadrul unui mic spectacol dedicat tuturor copiilor, ocazie cu care le sunt pregătite acestora nenumărate surprize.

  1. TABERE DE RECREERE ȘI AGREMENT- În perioada verii DGASPC Arad organizează pentru beneficiarii instituției, tabere la mare și la munte, la Costinești, Arieșeni și Moneasa.

  Urmărește Special Arad și pe Google News, Twitter, LinkedIn și Instagram!

  Distribuie articolul

  Comentarii

  Scrie un comentariu

  6 + 6 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.