Update Cinci dintre membrii Composesoratului Urbarial Luncșoara fac greva foamei în fața Guvernului

  de Alin Olteanu | 5 September 2014, 12:40 PM | Recomandările editorilor | Video

  2

  UPDATE: Cinci dintre membrii Composesoratului Urbarial Luncșoara au plecat aseară spre București, cu scopul precis de a se instala în fața clădirii Guvernului și a face greva foamei. Prin acest demers reprezentanții sătenilor-composesori din Luncșoara doresc să atragă atenția cu privire la problemele pe care le întâmpină în încercarea lor de a intra (cu adevărat, nu doar în scris) în posesia pădurilor moștenite.

  Revenim cu amănunte.

  Titlu principal: Luncșoara arde! Sătenii s-au pus în calea camioanelor cu lemne pentru a opri exploatarea (VIDEO)

  Sătenii din Luncşoara – mai precis membrii Composesoratului Urbarial – se luptă de ani întregi cu Cornel Gavrilă, fostul șef de cabinet al prefectului Gheorghe Pele, și „mână dreaptă” a primarului Sebișului, Gheorghe Feieș. Oamenii nu vor nici mai mult nici mai puțin decât ce-i al lor: pădurea. Aproape întreg satul este implicat în această complexă cauză, iar oamenii au ieșit de multe ori în stradă pentru a încerca să atragă atenţia asupra problemelor cu care se confruntă de ani de zile. Nu pare să-i audă nimeni și să ia decizii ferme (pe rol sunt mai multe procese, dar acestea durează ani întregi). În ultima vreme, lucrurile am putea spune că avansează într-un mod neplăcut, sătenii fiind siliți să iasă în mijlocul drumului și să oprească exploatarea lemnului din pădurea lor, de către firme prietene ale fostului președinte al Composesoratului, Cornel Gavrilă.

  În ultimele săptămâni au avut loc și conflicte, din fericire nu violente, cu forțele de ordine, referindu-ne la Poliție și Jandarmerie, iar, din informațiile pe care le avem, lucrurile nu se vor opri aici, sătenii fiind deciși să nu mai lase pe nimeni să le exploateze pădurea până la încheierea proceselor aflate pe rol.

  Mai jos puteți citi reclamația pe care președintele (liber) ales al oamenilor, Doru Vant (cel care l-a înlocuit pe Cornel Gavrilă), a depus-o la ITRSV Oradea, precum și mărturii video ale protestului care a avut loc la începutul săptămânii:

  „Subsemnatul , Vant Doru Traian, domiciliat in loc.Halmagiu, str.Ciunganeasca, nr.19, jud.Arad, CNP.1760812024913, in calitate de parat in dosarul civil nr.565/238/2013 al Tribunalului Arad,  in nume personal si in calitate de mandatar cu procura judiciara autentificata de BNP Poenar Viorica Maria sub nr.714 din 6 aprilie 2012, in care sunt imputernicit sa sustin si sa reprezint interesele bunicii mele, Vand Treja, in legatura cu Composesoratului Urbarial Luncsoara , va sesizez cu urmatoarele aspecte:

  In succesiunea evenimentelor invederez postul de politie Halmagel asupra faptului ca la data de 17.04.2013 reclamanta SC. Vicar Forest SRL , cu sediul in localitatea Groseni nr.129, jud.Arad, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul JO2/36/2004, cod fiscal RO16044518, reprezentata prin Faur Simion Petru, depune la instanta judecatoriei Gurahont o cerere de cheamare in judecata in contradictoriu cu parata Asociatia Composesoratului Urbarial Luncsoara, cu sediul in sat.Luncsoara, nr.29,com.Halmagel, jud.Arad si paratul Hardut Florin, in calitate de responsabil fond forestier incadrul Ocolului Silvic “Codrii Iancului” Halmagiu, avand ca obiect obligatia de a face. La termenul de judecata din data de 27.06.2013 Judecatoria Gurahont, isi declina competenta materiala in favoarea tribunalului Arad.

  La termenul din 26.09.2013, la instanta tribunalului Arad, reclamanta SC. Vicar Forest SRL formuleaza precizare de actiune prin care modifica cadrul procesual, in sensul ca, pe de o parte renunta la paratul Hardut Florin, iar pe de alta parte improcesarea pentru prima data  un numar de 22 de persoane fizice, instanta Tribunalului Arad “Constată că reclamanta a modificat cererea de chemare în judecată (…)în sensul atragerii în proces, în solidar cu pârâta iniţială, a unui număr de 22 pârâţi persoane fizice”.

  Prin Sentinta civila Nr.944/17 octombrie 2013, a Judecatoriei Gurahont, ramasa definitiva, instanta Judecatoriei Gurahont, Respinge cererea reclamantei SC Vicar Forest SRL , cu sediul in Groseni nr.129, jud.Arad impotriva paratei Asociatia Composesoratului Urbarial Luncsoara, cu sediul in com. Halmagel, sat.Luncsoara, nr.29, jud.Arad, privind obligarea paratei pe cale de ordonanta presedintiala sa permita exploatarea de urgenta a masei lemnoase din partidele 1769 C, 1743 C si 1744 C Luncsoara.

  In motivarea respingerii sentintei, instanta retine faptul ca:

  Din actiunea promovata de reclamanta impotriva Asociatiei Composesoratului Urbarial Luncsoara care formeaza obiectul dosarului nr.565/238/2013 aflat pe rolul Tribunalului Arad, instanta retine ca prin capatul 1 al cererii reclamanta solicita tomai obligarea paratei sa respecte obligatiile legale asumate prin prevederile art.21 al contractelor in sensul de ai asigura accesul permanent la locurile de exploatare a masei lemnoase

  Raportat la acest capat de cerere instanta retine ca pronuntarea unei solutii favorabile reclamantei in cererea de ordonanta presedintiala ar echivala cu stabilirea unor masuri care vizeaza fondul actiunii in dosarul aratat , cu atat mai mult cu cat prin precizarea de actiune facuta in acest dosar reclamanta a solicitat Tribunalului Arad, disjungerea acestui capat de cerere si pronuntarea unei hotarari de expedient ca urmare a incheierii unui acord de mediere inre reclamanta si parata.

  Invederez  ITRSV Oradea asupra faptului ca prin incheierea interlocutorie din 14 noiembrie 2013, pronuntata in dosarul civilnr.565/238/2013  instanta de fond a Tribunalului Arad a solutionat mai multe incidente procesuale ivite pe parcursul litigiului demarat ca urmare a introducerii de catre reclamanta SC. Vicar Forest SRL a cererii de chemare in judecata.

  1. impotriva incheierii  din 14 noiembrie 2013 pronuntata de Tribunalului Arad, care include si acordul de mediere dintre SC. Vicar Forest SRLsiAsociatia Composesoratului Urbarial Luncsoara s-a declarat apel de catre Ioanes Simios si Vant Doru Traian, si

  2. impotriva incheierii  din 14 noiembrie 2013 pronuntata de Tribunalului Arad, care include si acordul de mediere dintre SC. Vicar Forest SRLsiAsociatia Composesoratului Urbarial Luncsoara s-a declarat si recurs cu privire la formele procedurale privind consfintirea tranzactiei intervenita intre parti.

  3.  Prin incheierea din 23 ianuarie 214  Tribunalului Arad , constatand faptul ca s-a declarat apel  “ …suspenda judecarea cauzei privind actiunea civila modificata exercitata de reclamanta SC Vicar Forest SRL Groseni, in contradictoriu cu Asociatia Composesoratului Urbarial Luncsoara, SC Ocolul Silvic Codrii Iancului SRL Halmagiu, Mates David, Cristea Ionelut, Cotocea Ilie, Damian Nicolaie, Vand Gheorghe, Gancea Florin, Gancea Aurel, Vasii Miron, Cristea Ilie, Cotocea Constantin, Ioanes Ilie, Gavrila Roman, Cîra Florin, Stepan Teodor, Vasii Nelu, Ioanes David, Vasii Traian, Caliman Alin, Vant Doru Traian, Morcan Ioan, Bora Nicu Petru si Ioanas Simion, respectiv cu chematul in garantie si cererile de interventie in nume propriu formulate de intervenientii Vand Treja si Vasii Miron, avand ca obiect pretentii ”.

  4. Prin Decizia civila nr.386/2014 pronuntata in dosarul civil nr.565/238/2013 a1 al Curtii de Apel Timisoara instanta respinge recursul delarat de Vant Doru Traian,  retinand faptul ca : « Tribunalul a solutionat prin incheierea din 15 noiembrie 2013 o serie de exceptii si incidente procedurale, precum si a dispus in conditiile art.438 C.proc.civ.  asupra tranzactiei intervenite intre SC VICAR FOREST SRL  si parata Asociatia Composesoratului Urbarial Luncsoara doar cu privire la petitul 1 al cererii de chemare in judecata, petit care se refera la obligarea acestei parate precum si a paratului Hardut Florin la respectarea obligatiilor legale asumate potrivit art.21 din contractele incheiate intre parti, in sensul asigurarii permiterii accesului reclamantei in partidele administrate de Ocolul Silvic ce sunt enumerate expres in cuprinsul actiunii introductive ».

  5. La data de 11.07.2014 Ocolul Silvic Codrii Iancului din Halmagiu elibereaza autorizatia de exploatare nr.505475 privind exploatarea masei lemnoase din partida 445138 propietatea Comp. Luncsoara U.P. VII – Luncsoara ua.87 A , avand un volum brut de 1431 mc, pe o suprafata de 17,00 ha si un numar de 699 arbori marcati cu PP-AR-05-03, destinati productiei anului 2012, conform contractului de exploatare nr.1816 din 29.09.2011.

  6. Conform art.21 din contractului de exploatare nr.1816 din 29.09.2011, obligatiile furnizorului sunt : « Sa asigure accesul permanent pe drumurile forestiere cu minim 10 zile inainte de autorizare si apoi pe toata perioada de livrare stabilita prin contract » .

  7. Perioada de livrare stabilita prin capitolul IV pct.9 din contractul de exploatare nr.1816 din 29.09.2011, privind termenele si conditiile de exploatare si transport, specifica faptul ca :  «Termenele de exploatare sunt de la 01.01.2012 la 15.04.2012 si de la, fiind stipulate in graficul de esalonare orice depasire a acestora fiind interzisa » .

  8. Ori, cu toate ca prin Sentinta civila Nr.944/17 octombrie 2013, a Judecatoriei Gurahont, ramasa definitiva, instanta Judecatoriei Gurahont,Respinge cererea reclamantei SC Vicar Forest SRL , privind (…) exploatarea de urgenta a masei lemnoase din partidele 1769 C, 1743 C si 1744 C Luncsoara,  aratand faptul ca :(…)pronuntarea unei solutii favorabile reclamantei in cererea de ordonanta presedintiala ar echivala cu stabilirea unor masuri care vizeaza fondul actiunii in dosarul aratat”,  – adica in dosarul dosarului nr.565/238/2013 aflat pe rolul Tribunalului Arad, cu termen de judecata la 11 septembrie 2014, –  la data de 11.07.2014 Ocolul Silvic Codrii Iancului din Halmagiu elibereaza societatii respective autorizatia de exploatare cu toate ca Tribunalul Arad nu rezolvase fondul actiunii, situatie clarificata prin Decizia civila nr.493/03 iunie 2014, pronuntata in dosarul civil nr.531/59/2014 al Curtii de Apel Timisoara, in care se arata faptul ca : « Niciuna din dispozitiile cuprinse in incheierea primei instante nu rezolva fondul litigiului dintre parti, mai putin dispozitia privitoare la constatarea tranzactiei intervenita intre reclamanta Vicar Forest si parata initiala Asociatia Composesoratului Luncsoara care insa nu transeaza judiciar litigiul, in sensul stabilirii de partea cui atarna dreptul, ci constata doar o intelegere intervenita intre litigianti » .

  Asadar, atat Sentinta civila Nr.944/17 octombrie 2013, a Judecatoriei Gurahont, ramasa definitiva, cat si Decizia civila nr.493/03 iunie 2014, pronuntata in dosarul civil nr.531/59/2014 al Curtii de Apel Timisoara arata faptul ca”:

  –         fondul litigiului nu este solutionat,

  –         pana la slutionarea fondului litigiului nu se poate stabili de partea cui atarna dreptul, iarDecizia civila nr.493/03 iunie 2014 a Curtii de Apel Timisoara arata faptul ca:

  –         dispozitia privitoare la constatarea tranzactiei intervenita intre reclamanta Vicar Forest si parata initiala Asociatia Composesoratului Luncsoara care insa nu transeaza judiciar litigiul, in sensul stabilirii de partea cui atarna dreptul, ci constata doar o intelegere intervenita intre litigiantiadica respectarea obligatiilor legale asumate potrivit art.21 din contractele incheiate intre parti.

  De asemenea, in Sentinta civila Nr.944/17 octombrie 2013, a Judecatoriei Gurahont, ramasa definitiva, care priveste speta in cauza,  se arata faptul ca: ”Mai mult, conform Ordinului MMP nr.1540/2011 este interzisa exploatarea in perioada de vara in sezonul de vegetatie intrucat se produc pagube in ce priveste regenerarea naturala” ; or, in conditiile mai sus mentionate, autorizatia de exploatare nr.505475 privind exploatarea masei lemnoase din partida 445138 propietatea Comp. Luncsoara U.P. VII – Luncsoara ua.87 A , avand un volum brut de 1431 mc, pe o suprafata de 17,00 ha si un numar de 699 arbori marcati cu PP-AR-05-03, destinati productiei anului 2012, conform contractului de exploatare nr.1816 din 29.09.2011 este ilegala.

  In concluzie, in toate inscrisurile aratate  –  pe care le depunem in copie – se face trimitere la contractul/contractele  existent/existenteintre  SC. Vicar Forest SRL si Asociatia Composesoratului Urbarial Luncsoara, contracte care au perioada de valabilitate expirata, neexistand o perioada de livrare, valabila, stabilita prin contract, asa cum prevede art.21 din contractele incheiate : « (…) si apoi pe toata perioada de livrare stabilita prin contract » ,  motiv pentru care solicitam postul ITRSV Oradea sa procedeze de urgenta la luarea masurilor legale in vederea stoparii taierilor ilegale si sesizarea organelor abilitate cu privire la aspectele relatate, cu precizarea ca  SC Vicar Forest SRL , cu sediul in Groseni nr.129, jud.Arad, a procedat deja la exploatarea unei cantitati insemnate a masei lemnoase din Composesoratul Luncsoara.

  De altfel, societatii comerciale  Vicar Forest SRL  i s-a mai interzis sa exploateze padurea composesoratului Luncsoara, conform notei de constatare din 09.05.2012, cand ITRSV Oradea a constatat ca se lucreaza in sezon de vegetatie, interzicand ”doborarea altor arbori in aceste doua parchete pana la 16.09.2012”, iar in anul 2014 de asemenea SC Vicar Forest SRL  a incercat exploatarea masei lemnoase din Composesoratul Luncsoara in baza acelorasi contracte expirate insa datorita opozitiei locuitorilor satului Luncsoara acesta firma a renuntat; numai ca acum printr-o interpretare abuziva a deciziei civile nr.386/2014 pronuntata in dosarul civil nr.565/238/2013 a1 al Curtii de Apel Timisoara s-a eliberat autorizatie de exploatare fara a exista un contract in vigoare care sa permita eliberarea autorizatiei de exploatare.

  Or, atat prin Incheierea  din 14 noiembrie 2013 pronuntata de Tribunalului Arad, care include si acordul de mediere dintre SC. Vicar Forest SRLsiAsociatia Composesoratului Urbarial Luncsoara cat si prin Decizia civila nr.386/2014 pronuntata in dosarul civil nr.565/238/2013 a1 al Curtii de Apel Timisoara s-a luat act de tranzactiei intervenite intre SC VICAR FOREST SRL  si parata Asociatia Composesoratului Urbarial Luncsoara doar cu privire la petitul 1 al cererii de chemare injudecata, petit care se refera la obligarea acestei paratei precum si a paratului Hardut Florin la respectarea obligatiilor legale asumate potrivit art.21 din contractele incheiate intre parti, iar art.21 face trimitere la perioada de livrare stabilita prin contract , oridaca perioada de livrare si contractul sunt expirate, fara indoiala ca si actele subsecvente sunt nule.

  De altfel, exista o hotarare din anul 2012 a membrilor composesori, in care aproape toti locuitorii satului Luncsoara au hotarat „sistarea tuturor lucrarilor din cadrul composesoratului pana la solutionarea litigiului in instanta”,  hotarare neanulata dar care nu are relevanta asupra obiectului sesizarii, din moment ce SC VICAR FOREST SRL exploateaza fara sa existe un contract ci doar o autorizatie de exploatare eliberata dupa interpretarea personala de catre organele silvice a hotararilor judecatoresti. ► In alta ordine de idei, in data de 26.08.2014, subsemnatul impreuna cu reprezentantii politiei Halmagel si ai Ocolului Silvic Codrii Iancului din Halmagiu ne-am deplasat in zona Composesoratului Luncsoara, unde exploateaza SC. Vicar Forest SRL, constatandu-se un numar de 28 de arbori doborati din radacina de utilaje mecanice precum si doua cioate de 55-60 cm fiecare, fara ca lemnele respective sa fie marcate, fapt pentru care reprezentantii satenilor din satul Luncsoara au depus o sesizare scrisa catre politia Halmagel, urmand ca ITRSV Oradea sa procedeze la aplicarea sanctiunilor prevazute in Codul Silvic si a celorlalte norme care reglementeaza regimul silvic. Fac precizarea ca reprezentantii Ocolului Silvic privat din Halmagiu au sustinut la fata locului faptul ca acele lemne doborate si nemarcate nici nu trebuiau marcate si inventariate inainte de a fi doborate deoarece acest lucru se poate face mult mai tarziu.

  Va rugam sa aveti in vedere incalcarea de catre SC. Vicar Forest SRL in complicitate cu reprezentantii Ocolului Silvic a reglementatrilor cuprinse in Ordinul 1540 din 03 iunie 2011, art.11 alin.2, art.13 lit.j ,t si u, urmand sa va punem la dispozitie si probe video in acest sens, precum si declaratii ale  martorilor Gancea Florin si Cotocea Ilie”.

  Distribuie articolul

  Comentarii

  Scrie un comentariu

  4 + 6 =

  Redacția Special Arad își rezervă dreptul de a selecta și a modera comentariile în funcție de relevanța lor față de subiect. Comentariile care nu fac referire la subiectul prezentat nu vor fi aprobate. De asemenea, răspunderea juridică aparține autorului comentariului.

  Acest site folosește cookies. Prin navigarea pe acest site, vã exprimați acordul asupra folosirii lor. Am actualizat politicile în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Detalii.