Inspectoratul Școlar Județean Arad a publicat astăzi, 18 iulie, rezultatele la proba scrisă a concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante din învățământul preuniversitar.

VEZI AICI notele concursului – înainte de contestații (18.07)

Eventualele contestații se vor înregistra la sediul ISJ Arad, în perioada 18-19 iulie 2017, după următorul program:

•  18 iulie 2017: până la ora 21.00

•  19 iulie 2017: 8.00-15.00.

În contestaţie, candidatul trebuie să precizeze următoarele informaţii:

– nr. şi denumirea centrului de concurs;

– numele, iniţiala tatălui, prenumele;

– codul numeric personal;

– denumirea exactă a disciplinei la care a susţinut proba scrisă în cadrul concursului;

– nota contestată;

– nr. fişă de înscriere la concurs

•  Model cerere contestație.doc (DOWNLOAD)

Rezultatele finale după contestații se vor afișa în data de 25 iulie 2017.

Special Arad, 18 iulie 2017, 2:05 PM