Pe parcursul anului trecut, Special Arad a publicat o serie de investigații care au scos la suprafață neregulile și „mânăriile” de la mai multe companii din subordinea Primăriei Municipiului Arad și/sau a Consiliului Județean Arad. Printre altele, am arătat nereguli la societăți precum Recons SA și Compania de Transport Public Arad SA – în privința acesteia procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad s-au autosesizat și ancheta este încă în faza de cercetare.

Astăzi… despre SC Gospodărirea Comunală Arad SA, o companie care se ocupă, la fel ca și Reconsul, cu de toate, de la cimitire și locuri de veci, la întreținere de spații verzi, curățirea de mizerie a orașului sau administrarea Adăpostului Public de Animale.

Citește și: EXCLUSIV – Bolile și suferințele Aradului: Compania de Transport Public – o societate comunistă subjugată intereselor prim-secretarului, AGA și CA-ului de partid, în care corupția pare betonată (II)

Periodic, Curtea de Conturi a României deleagă inspectori pentru a controla societățile de stat, pentru a verifica dacă lucrurile se desfășoară conform legii. Astfel, la finalul anului trecut, inspectorii Curții de Conturi au „purecat” activitatea Gospodăririi Comunale și în urma acestora au întocmit un raport.

Mai exact, în 12.12.2016, finalizat, raportul a fost transmis superiorilor Curții de Conturi Arad care au luat decizii, transmise conducerii societății în 9 ianuarie 2017.

Ce au găsit în neregulă:

1. Inventarierea anuală a patrimoniului nu a fost organizată și efectuată cu respectarea întocmai a Legii contabilității 82/1991, republicată, dar nici a Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

2. La nivelul entității (adică a companiei) nu s-a urmărit încasarea tuturor veniturilor provenite din închirierea unor locuri de înhumare, fiind încălcate principiile de bună gestiune financiară care guvernează activitatea întreprinderilor publice și prevederilor regulamentului privind administrarea cimitirelor din municipiul Arad.

3. În condițiile nedepunerii în termenul legal și neaprobării de către Consiliul Local a proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2016, limita de 1/12 din nivelul cheltuielilor aprobate pentru anul 2015 a fost depășită în mod semnificativ pe semestrul I al anului 2016.

4. În exercițiul financiar al anului 2015, Consiliul de Administrație al entității a dispus majorarea cheltuielilor de natură salarială și a numărului de personal pe anul 2016, în condițiile inexistenței vreunui buget de venituri și cheltuieli aprobat pe primele 6 luni. Prin angajarea și plata unor majorări de cheltuieli de natură salarială fără nicio justificare legală, a fost cauzat un prejudiciu în sumă totală de 666.256 de lei (6,6 miliarde lei vechi), la care se adaugă beneficii nerealizate de 5.462 lei.

5. Pe fondul derulării unui contract de prestări servicii încheiat cu Primăria Municipiului Arad pentru obiectivul „Parcul Gai”, SC Gospodărirea Comunală Arad SA a atribuit un contract de prestări servicii, pentru același obiectiv, către un agent economic privat, fără existența vreunui contract de subantrepriză și fără acordul scris al Primăriei Municipiului Arad.

Contractul în cauză, încheiat cu SC Lucian & Melinda SRL nu a fost întocmit în concordanță cu legislația în domeniul achizițiilor publice, nu au fost aplicate procedurile legale în vederea atribuirii contractului, prețul contractului a fost majorat în contradicție cu normele în vigoare, iar decontarea lucrărilor s-a efectuat fără întocmirea unor situații de lucrări, ci exclusiv pe baza unor facturi care nu au cuprins elementele cantitative și valorice în măsură să confirme realitatea și exactitatea prestărilor de servicii efectuate și decontate. Totodată, lucrările nu au fost recepționate de o comisie de recepție.

Prejudiciul cauzat este de 125.240 lei (1,25 miliarde lei vechi), la care se adaugă beneficii nerealizate de 3.472 lei.

6. În perioada supusă controlului au fost decontate unor angajați contravaloarea unor cantități de carburanți achiziționate pe bază de bonuri fiscale, fără existența unor ordine de deplasare sau a altor documente justificative care să confirme că acele consumuri de carburanți s-au efectuat în interesul companiei, respective pentru realizarea scopurilor și atribuțiilor pentru care s-a înființat întreprinderea publică.

Prejudiciul cauzat în această speță este de 43.323,56 lei (433 de milioane lei vechi), la care se adaugă beneficii nerealizate de 1.103 lei.

7. La nivelul entității verificate nu au fost luate măsuri de organizare și exercitare a controlului financiar preventiv propriu în conformitate cu Legea, nefiind stabilite proiectele de operațiuni supuse controlului financiar preventiv, documentele justificative și circuitul acestora și nici nu a fost desemnată o persoană care să exercite această formă de control.

8. Nu a fost asigurat cadrul organizatori și funcțional al activității de autid public intern prevăzut de Lege.

9. La nivelul entității controlate nu au fost stabiliți indicatorii de performanță pentru administratorii și directorul societății comerciale, în funcție de care se stabilește componenta variabilă a remunerației acestora.

10. Gestionarea numerarului din cadrul SC Gospodărirea Comunală Arad SA s-a efectuat în contradicție cu prevederile Regulamentului privind operațiunile de casă, în sensul că valorile bănești nu se păstrază în case de fier sau dulapuri metalice, cu posibile consecințe asupra integrității și securității gestiunii respective (n. red. – în aceste cazuri legea obligă societățile comerciale să dețină seifuri).

11. Din analiza sistemului de control intern/managerial s-a reținut faptul că în perioada auditată, controlul intern/managerial nu a fost organizat și exercitat în conformitate cu legea, fiind reținute o serie de deficiențe (n.red. – toate aceste deficiențe sunt detaliate în documentele pe care le găsiți atașate acestui material).

Citește și: EXCLUSIV – Bolile și suferințele Aradului: camarila lui Falcă în CA-uri și AGA ale societăților Primăriei Arad. Doar procurorii mai pot face lumină la Recons SA ! (III)

Așadar, cum se poate observa, raportul Curții de Conturi scoate la iveală o sumedenie de nereguli ce se-au petrecut la SC Gospodărirea Comunală Arad SA, o societate în privința căreia insistăm să evidențiem că este în subordinea Primăriei Municipiului Arad.  Și, în consecință, ne întrebăm, retoric, de ce Primăria Arad nu a făcut nimic în legătură cu toate aceste probleme, având reprezentanți (majoritatea apropiați sau membri PNL) atât în Consiliul de Administrație, cât și în Adunarea Generală a Acționarilor. De altfel, inclusiv directorul societății, Adrian Păcurar, este o „mânuță” liberală.

Curtea de Conturi nu s-a rezumat doar la a trasa direcțiile

pe care Gospodărirea Comunală trebuie să le urmeze pentru a îndrepta situația, ci a transmis și care sunt consecințele în caz că toate aceste probleme nu sunt rezolvate. Totodată, termenul până la care trebuie luate măsurile trasate de Curtea de Conturi este 18.04.2017.

La o verificare mai atentă a firmei căreia Gospodărirea Comunală Arad a decis să-i subcontracteze lucrările pentru „Parcul Gai”, am aflat că SC Lucian & Melinda SRL, cu sediul pe strada Septimiu nr. 26/A, are ca principal domeniu principal de activitate (atenție!) „transporturi rutiere de mărfuri”, iar administratorul acestei societăți ar fi un anume domn Paul Lucian Puiac. Este cel puțin interesant cum o firmă care are ca principal domeniu de activitate transportul de mărfuri se ocupă, totodată, și de construit parcuri.

În același timp, având în vedere toate neregulile depistate de Curtea de Conturi la SC Gospodărirea Comunală Arad SA, reamintim că societatea a ieșit nu de mult din insolvență. În acea perioadă dificilă pentru societate, directorul Adrian Păcurar explica în fața Consiliului Local Municipal că de vină pentru acele probleme era „managementul defectuos”, dând vina pe vechea conducere. Iată că, societatea a ieșit din insolvență după „managementul defectuos” al fostei conduceri și se lovește de alte probleme cauzate, se pare, din același management defectuos (sau interesat?…), doar că de această dată îl are ca actor principal chiar pe Păcurar.

Directorul ne-a (cam) luat de proști… sau să ne facă o fentă a la Maradona

L-am contactat și pe directorul Adrian Păcurar, căruia i-am spus că am auzit despre un anume control al Curții de Conturi la societatea pe care o conduce și l-am întrebat care este rezultatul controlului și dacă dorește să comenteze. Rupt parcă din filmele de comedie, șeful Gospodăririi Comunale Arad ne-a explicat că „în acest moment ne aflăm în stadiul de contestație și nu știm rezultatul”. Ăăă… domnule director, păi cum nu știți rezultatul, dacă tocmai îmi spuneți că l-ați contestat?

În continuare vă lăsăm să analizați și dumneavoastră documentele…. asumându-ne, totodată, că subiectul „Gospodărirea Comunală Arad” nu se va încheia aici, iar după o investigație atentă vă vom prezenta întreaga „caracatiță” care-și duce traiul în interiorul acestei companii din subordinea Primăriei Municipiului Arad.

20170120_162826-1

20170120_162844 20170120_163142 20170120_163209 20170120_163241 20170120_163253

Andrei Fuliaș, 26 ianuarie 2017, 9:41 AM