Hotărâre nr. 571/2016 din 10 august 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu publicată în: Monitorul Oficial nr. 628 din 16 august 2016, abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu.

Cele mai importante modificări legislative se referă la suprafeţele construcţiilor care necesită aviz/autorizaţie privind securitatea la incendiu iar în cazul spaţiilor de cazare la numărul de camere sau de locuri.

De asemenea din 28.08.2016 a intrat în vigoare Ordonanţa nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor care stabileşte termenul de 30 iunie 2017 pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru construcţiile care necesită si nu au obţinut autorizaţie.

Special Arad, 1 septembrie 2016, 12:01 PM