Noutate: actul de identitate și dovada plății amenzii de circulație se pot trimite, scanate, pe adresele de e-mail ale Inspectoratului de Poliție Județean Arad.

Nu mai este nevoie să vă deplasați cu o copie xerox a cărții de identitate pentru a obține documente eliberate de poliție. Este suficient să transmiteți copia scanată a documentului de identitate pe e-mailul serviciului de unde doriți să obțineți documente.

Poliția Română operaționalizează prevederile O.U.G. nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Documentul scanat trebuie să fie lizibil și să nu depășească în dimensiune 2 Mb.

Atât copia actului de identitate, necesară obținerii unor documente de la poliție (cazier judiciar, avize, atestate etc.), cât și dovada plății amenzii de circulație se pot trimite, scanate, pe adresele de mail ale Inspectoratului de Poliție Județean Arad, după cum urmează:

Serviciul Rutier: [email protected]

Cazier judiciar: [email protected]

Serviciul Ordine Publică: [email protected]

Serviciul Arme Explozivi Substanțe Periculoase: [email protected]

Totodată, pentru obținerea certificatului de cazier judiciar, nu se mai solicită timbrul fiscal în valoare de 2 lei.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în situațiile în care cererea este depusă în România.

-, 8 septembrie 2016, 4:36 PM